Šipka

Nezdanitelné části základu daně z příjmů FO – druhá část

26. 1. 2020

minulém článku jsme prošli snížení daňového základu na základě zaplacených příspěvků na pojistné na penzi a soukromé životní pojištění. V dnešním článku se více dozvíte o zbylých čtyřech způsobech, jak snížit daňový základ poplatníka – fyzické osoby.

Bezúplatná plnění

Za bezúplatná plnění se krom peněžní částky považují také věcné či nemovité dary ale i poskytnuté služby. Každé bezúplatné plnění, které nemá charakter peněžní částky, musí být oceněno. Pokud hodnota není známa, postupuje se při ocenění podle zákona o oceňování majetku. Aby bylo možné bezúplatné plnění zahrnout jako nezdanitelnou část základu daně, musí být v úhrnu poskytnouto alespoň 1 000 Kč nebo musí hodnota přesáhnout 2 % základu daně. Maximální hodnota daru je pak 15 % základu daně. Zákon také přesně stanovuje účel daru, aby byl tzv. daňově uznatelný. Přesné vymezení najdete v § 15 odst. 1. Za bezúplatné plnění je též považováno bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedeny v jednom dni. Hodnota odběru krve je oceněna 3 000 Kč. Darování orgánu žijícím dárcem či darování krvetvorných buněk je oceněno 20 000 Kč.

Úroky z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření

Maximální výše úroků, které lze do daňového přiznání zahrnout, je 300 000 Kč. Je-li účastníků smlouvy více, úroky uplatní jeden z nich nebo každý z nich rovným dílem. Pokud byly úroky placeny jen po část roku, jejich výše se stanovuje maximálně na 25 000 Kč za každý měsíc. Aby bylo možno úroky zahrnout jako nezdanitelnou část základu daně, musí být splněn účel poskytnutého úvěru – financování bytových potřeb. Bližší specifikace, co je bytová potřeba, je definována v § 15 odst. 3.

Zaplacené odborové příspěvky

Poplatnicí si mohou snížit základ daně ještě o zaplacené příspěvky za členství v odborových organizacích. Takto je možné snížit zdanitelné příjmy podle § 6 (ze zaměstnání) až do výše 1,5 % a maximálně 3 000 Kč za rok. O výši zaplacených příspěvků vydá odborová organizace poplatníkovi potvrzení.

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělání

Zákon o daních z příjmů fyzických osob dále umožňuje poplatníkovi, aby si snížil daňový základ o výdaje na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Poplatník si může jako nezdanitelnou částku uplatnit až 10 000 Kč za zdaňovací období, pokud je poplatník osoba se zdravotním postižením, může si uplatnit až 15 000 Kč (dle stupně postižení). Tyto zkoušky však musí hradit sám poplatník a ne zaměstnavatel. Zkoušky musí být v souladu se zákonem o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.