Šipka

Nezapomínejte na vnitropodnikové účetní směrnice

25. 8. 2021

Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v souladu s ním a také v souladu se všemi ostatními předpisy. Existuje řada oblastí, kde si může účetní jednotka vybrat, jak bude postupovat, např. jak bude účtovat o zásobách, jak budou nastaveny odpisy majetku apod. Účetní jednotka si de facto volí účetní metody a postupy, které musí být uvedeny ve vnitropodnikové směrnici. Ta musí být udržovaná v aktuálnosti. Je tedy nutné ji pravidelně revidovat a případně vhodně upravovat.

Každá účetní směrnice by měla být zpracována tak, aby co nejvíce usnadnila práci a zlepšila orientaci v účetnictví. Směrnice mají být formulovány jednoduše, stručně a srozumitelně. Tyto zpracované směrnice jsou závazné pro celou účetní jednotku. Obsah směrnic a jejich formu právní předpisy neupravují.

Jaké oblasti by měla účetní jednotka ve své interní směrnici zpracovat, nelze jednoznačně říct. V zákoně o účetnictví je často uvedeno, že postup si stanovuje účetní jednotka sama. Existují i případy, kdy si účetní jednotka sama vybere, jestli o problému bude účtovat či ne. V rámci kategorizace účetních jednotek navíc existují i různé povinnosti pro jednotlivé skupiny.

Vnitropodnikovou účetní směrnicí jsou často upraveny tyto oblasti:

 • oběh a zpracování účetních dokladů, včetně vymezení schvalovacího procesu jednotlivých dokladů,
 • účtový rozvrh, účtování na analytických účtech,
 • vymezení odpovědnosti jednotlivých pracovníků, podpisové vzory pracovníků,
 • úprava dlouhodobého majetku, jeho účtování, definování odpisových plánů,
 • účtování a evidence zásob,
 • pravidla pro účtování na účtech časového rozlišení,
 • účtování o cizích měnách, nastavení kurzů, účtování o vznikajících kurzových rozdílech,
 • tvorba a použití opravných položek a rezerv,
 • úprava pracovních cest a náhrad pro zaměstnance,
 • pravidla a harmonogram účetní závěrky.

Účetní směrnice, jak jste zajisté pochopili z našeho článku, mohou obsahovat poměrně hodně podrobnou úpravu účtování konkrétních účetních oblastí. Velice důležité je, že účetní metody se nesmí v průběhu účetního období měnit. Pokud by ale i přesto ke změně došlo, je potřeba ji promítnout i do směrnice.

Valná většina mikro účetních jednotek má směrnici upravenou velmi stručně a účtování upravují pouze okrajově. Malé a střední účetní jednotky naopak mívají vnitropodnikové účetní směrnice poměrně podrobné.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 25.8.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.