Šipka

Nespolehlivý plátce DPH – kdo se jím stane a co to znamená

12. 10. 2021

Ač zakotvení institutu nespolehlivého plátce je v zákoně o DPH již dlouho, přibývá jich stále pomaleji.

Dluh na dani z přidané hodnoty nejméně půl milionu Kč, neplnění lhůty pro povinná podání nebo zapojení do podezřelých obchodních transakcí. Nejen v těchto případech se může z podnikatele či firmy stát nespolehlivý plátce DPH. Zákon o DPH označuje za nespolehlivého toho plátce, který závažným způsobem neplní svoji povinnosti ve vztahu ke správci daně. Přesná definice se v § 106a zákona o DPH.

Pro obchodní partnery těchto nespolehlivých plátců je obchodování s nimi značně rizikové. Pokud totiž od nespolehlivého plátce odeberou zboží nebo službu, sami ručí na odvod DPH a finanční úřad jej bude od nich vymáhat.

Právě z tohoto důvodu doporučujeme, aby podnikáte bedlivě prověřovali své obchodní partnery, a to nejen při prvním obchodu, ale pravidelně. Ověřování se provádí v registru plátců DPH zveřejněném na stránkách Ministerstva financí.  Vyhledávání probíhá jednoduše před daňové identifikační číslo.

V registru plátců DPH se krom základních informací dozvíte i právní formu, obchodní název a sídlo plátce. Osmým rokem jsou zde i informace týkající se ručení za nezaplacenou DPH a také čísla bankovních účtů plátců DPH.

Jak lze poznat, že plátce je rizikový obchodní partner?

 • Pokud je v registru označen jako nespolehlivý plátce, tak za odvod DPH ručí příjemce plnění.
 • Nemá-li plátce zveřejněn bankovní účet, opět za odvod DPH ručí příjemce plnění.
 • Pokud je tuzemské plnění hrazeno na zveřejněný zahraniční účet, příjemce plnění rovněž ručí za odvod DPH.

Jak jsme již zmínili na začátku, za nespolehlivou se považuje ta firma, jenž nemá v pořádku daňové doklady a finanční úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 Kč, kterou neuhradí, dále také ten, kdo je podezřelý z účasti na podvodu. Označení nespolehlivého plátce si může vysloužit i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, příp. vyměřuje daň jinak, než uvádí v přiznání k DPH. I vyhýbání se kontaktu se správcem daně může mít za následek označení nespolehlivým plátcem. Přísnější měřítko mají finanční úřady na subjekty se sídlem na virtuální adrese.

Relativní novinkou je institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát FO i PO, která porušuje svoje daňové povinnosti a není plátcem DPH nebo přestal být plátcem DPH v okamžiku, kdy byl označena za nespolehlivého plátce. Tento institut byl zaveden v roce 2017. Pokud se nespolehlivá osoba stane v budoucnu plátcem DPH, bude automatický označena za nespolehlivého plátce DPH. Správce daně přihlíží k tomu, jestli podnikatelé a firmy povinnosti neplní úmyslně. Zákon totiž předpokládá existenci účelového nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňové výhody.

Označení nespolehlivého plátce se v registru objeví až po vyřešení případného odvolání v 15denní lhůtě po obdržení rozhodnutí o označení nespolehlivého plátce. Nespolehlivým plátcem může plátce přestat být nejdříve po roce od rozhodnutí finančního úřadu. Plátce musí řádně plnit své povinnosti vztahující se k DPH, podá žádost. Je-li žádost zamítnuta, další pokus má až za rok.

Lze vůbec bezpečně zaplatit nespolehlivému plátce DPH?

Chcete-li se vyhnout případnému dvojímu zaplacení DPH, dodavateli a finančnímu úřadu, je možné využít tzv. zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH a DPH uhradit místo dodavateli přímo na účet správce daně.

 

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 12.10.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.