Šipka

Některým plátcům DPH by od roku 2023 měly klesnout pokuty u kontrolního hlášení

9. 8. 2022

V rámci připravovaného daňového balíčku pro dok 2023 dojde ke změnám v i oblasti DPH. Zásadní změna je zvýšení limitu pro povinou registraci k DPH z jednoho na dva miliony Kč. Zásadní změna by měla nastat i v oblasti kontrolního hlášení, a to konkrétně u sankcí.

V připravované novele zákona o DPH doje k úpravám pokut pro OSVČ a u vybraných s.r.o., kde musí být pouze jeden společník, kterým je fyzická osoba. Splnění těchto podmínek se bude zkoumat vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, případně ke dni vzniku.

Pokuty by se zmiňovaným subjektům měly snížit na polovinu dosavadní výše. Automaticky by se měla odpustit i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč.

Také by mělo dojít ke změně lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně v případě pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, a to v případě výzev, které jsou doručovány do datové schránky. Nyní musí plátce zareagovat do 5 pracovních dnů. Po doručení do datové schránky bude mít podnikatel na reakci až 17 dnů. Lhůta 5 pracovních dnů zůstane jen pro jiné způsoby doručení výzvy než do datové schránky.

Uveďme si příklad – správce daně odešle výzvu do datové schránky v úterý 7. února 2023, výzva je dodána plátci v tentýž čas, lhůta 17 kalendářních dnů na reakci běží od 8. února 2023 a skončí v pátek 24. února 2023. Pokud plátce datovou schránku neotevře nastává 17. února 2023 tzv. fikce doručení a plátce bude mít 7 kalendářních dnů na reakci (což je stejné jaké dnešní lhůta 5 pracovních dnů).

Naopak plátce, který otevře datovou schránku ještě tentýž den, nebude mít lhůtu na reakci 7 kalendářních dnů od fiktivního doručení, ale bude zvýhodněn tím, že získá 10 kalendářních dní navíc. Samotný den, kdy byla výzva dodána, se do výpočtu lhůty nezapočítává.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 9. 8. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.