Šipka

Některým plátcům DPH by od roku 2023 měly klesnout pokuty u kontrolního hlášení

9. 8. 2022

V rámci připravovaného daňového balíčku pro dok 2023 dojde ke změnám v i oblasti DPH. Zásadní změna je zvýšení limitu pro povinou registraci k DPH z jednoho na dva miliony Kč. Zásadní změna by měla nastat i v oblasti kontrolního hlášení, a to konkrétně u sankcí.

V připravované novele zákona o DPH doje k úpravám pokut pro OSVČ a u vybraných s.r.o., kde musí být pouze jeden společník, kterým je fyzická osoba. Splnění těchto podmínek se bude zkoumat vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, případně ke dni vzniku.

Pokuty by se zmiňovaným subjektům měly snížit na polovinu dosavadní výše. Automaticky by se měla odpustit i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč.

Také by mělo dojít ke změně lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně v případě pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, a to v případě výzev, které jsou doručovány do datové schránky. Nyní musí plátce zareagovat do 5 pracovních dnů. Po doručení do datové schránky bude mít podnikatel na reakci až 17 dnů. Lhůta 5 pracovních dnů zůstane jen pro jiné způsoby doručení výzvy než do datové schránky.

Uveďme si příklad – správce daně odešle výzvu do datové schránky v úterý 7. února 2023, výzva je dodána plátci v tentýž čas, lhůta 17 kalendářních dnů na reakci běží od 8. února 2023 a skončí v pátek 24. února 2023. Pokud plátce datovou schránku neotevře nastává 17. února 2023 tzv. fikce doručení a plátce bude mít 7 kalendářních dnů na reakci (což je stejné jaké dnešní lhůta 5 pracovních dnů).

Naopak plátce, který otevře datovou schránku ještě tentýž den, nebude mít lhůtu na reakci 7 kalendářních dnů od fiktivního doručení, ale bude zvýhodněn tím, že získá 10 kalendářních dní navíc. Samotný den, kdy byla výzva dodána, se do výpočtu lhůty nezapočítává.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 9. 8. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.