Šipka

Na pracoviště přišla kontrola z inspektorátu práce

20. 11. 2023

Inspektorát bezpečnosti práce chodí zpravidla na kontrolou plánovaně. O této kontrole je zaměstnavatel zpravidla předem informovat. Inspektorát bezpečnosti práce ale chodí na kontroly i neplánovaně, a to většinou na základě podnětu ke kontrole. O této neplánované kontrole se zaměstnavatel zpravidla nedozví, protože předchozí informace o kontrole by mohla negativně ovlivnit výsledek, a to zejména v případě podezření na nelegální zaměstnávání.

Inspektorát práce při kontrole požaduje prokázání pracovně právního vztahu. Pokud zaměstnavatel zaměstnává pracovníky bez platné pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tak se dopouští přestupku. Za něj může být zaměstnavateli udělena pouta až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však 50 000 Kč. Pokutu ale může dostat i samotný pracovník, jenž nemá se zaměstnavatelem uzavřený pracovně právní vztah. Zaměstnanci tak hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč, a to na základě zákona o zaměstnanosti.

Pokud se zaměstnanec při kontrole z inspektorátu práce odmítne orgánům kontroly prokázat platným občanským nebo cestovním dokladem, jedná se o přestupek, za který může zaměstnanec od inspektorátu práce obdržet rovněž pokutu, a to až do výše 200 000 Kč. 

Kontaktujte nás!





  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.