Šipka

Na co bychom nezapomenout při inventarizaci?

5. 12. 2016

S koncem roku přichází i trochu náročná povinnost inventarizace. Nepleťte si ji s inventurou.

Inventura je totiž jenom jednou ze součástí inventarizace. Bližší vysvětlení může poskytnout zákon o účetnictví. Inventura je podle něj fyzické nebo dokladové zjištění skutečného stavu – fyzická se používá pro majetek, který můžete spočítat, jako služební automobily, obsah pokladny, zboží na skladě a podobně. Dokladová se používá u majetku, který nemůžete zkontrolovat „pohledem“, jako jsou pohledávky, stav na účtu, závazky a podobně. Inventarizace je slovo, které označuje nejen zjištění skutečného stavu (inventuru) ale také ověření, zda tento stav odpovídá účetnictví.

Inventarizace se provádí k rozvahovému dni. Může být zahájena nejdříve čtyři měsíce před ním a dokončena nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Pokud je skutečný stav vyšší než účetní, nazýváme rozdíl přebytkem. Pokud je tomu naopak a něco chybí, používáme pojem manko nebo schodek. Tyto inventarizační rozdíly je třeba vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizace provádí.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.