Šipka

MPSV chce změnu definice nelegální práce, aby bylo snadnější ji trestat

21. 3. 2023

Ministr práce a sociálních věcí usiluje o změny v oblasti nelegální práce. Nyní totiž může zaměstnavatel snadno uniknout trestu, pokud zaměstnává nelegálně. Zásadní změna by měla nastat v délce výkonu nelegální práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na novele zákona o zaměstnanosti. Od roku 2024 by se měl tento zákon dočkat poměrně významných změn. Nyní zákon o zaměstnanosti nelegální práci definuje jako závislou práci vykonávanou fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Za pracovněprávní vztah je dle zákoníku práce považována práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Podle zákoníku práce je závislá práce vykonávána za mzdu, plat či odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, a to v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele či na jiném dohodnutém místě. Pracovněprávní vztah vzniká na základě pracovní smlouvy nebo dohod konaných mimo pracovní poměr.

Již několik let se úřady při posuzování nelegální práce řídí judikaturou Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 46/2013, podle níž je nutné, aby úřady prokázaly soustavnost závislé práce, resp. nelegální práce: „Za (samostatný) znak je ovšem nutno považovat již první část definice, která hovoří o tom, že práce ‚je vykonávána‘. Nejen z tohoto gramatického vyjádření (vid nedokonavý), ale zejména z účelu definice a postihu nelegální práce je zřejmé, že mohou zůstat v platnosti dřívější judikaturní závěry o soustavnosti jako znaku závislé práce, neboť při jednorázové či příležitostné spolupráci se jen těžko může mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vytvořit jakýkoliv vztah, natožpak vztah závislosti.“

Ministerstvo práce tvrdí, že úřady nemají, jak onu výše zmiňovanou soustavnost dokázat. Pro úřady je těžké prokázat, že zmiňovaná fyzická osoba procovala pro zaměstnavatele i jindy než v době fyzické kontroly na pracovišti. U nelegálních pracovníků se obtížně zajišťují důkazy, které by prokázaly práci po delší dobu.

Nová definice nelegální práce má znít takto: „Nelegální práce je práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně, přičemž je vykonávána mimo pracovněprávní vztah; pro závěr, jedná-li se o nelegální práci, je rozhodné pouze naplnění těchto znaků a délka výkonu práce je nerozhodná; to neplatí, pokud výkon práce naplňující znaky podle věty první mimo pracovněprávní vztah umožňují zvláštní právní předpisy.“ 

I přesto, že stávající definice nelegální práce je dle ministra Jurečky nešťastná, tak úřady za 8 měsíců loňského roku na celkem 5 tisících kontrolách odhalily více než 2 tisíce nelegálních zaměstnanců.

 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 21. 03. 2023

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.