Šipka

Místo výkonu práce v pracovní smlouvě

18. 11. 2022

V naší praxi se často setkáváme s dotazy, jak správně definovat místo výkonu práce. Tento dotaz zpravidla pokládají ti zaměstnavatelé, kteří mají více provozoven ať už v rámci jednoho města nebo po celé republice.

Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který je projevem vůle zaměstnance a zaměstnavatele směřující ke vzniku pracovního poměru.

V zákoníku práce jsou uvedeny tři základní náležitosti, které musí být v pracovní smlouvě uvedeny – druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce.

Teď už k místu výkonu práce. Zákoníku práce přesně nedefinuje, s jakou přesností musí být místo výkonu práce uvedeno. Umožňuje, aby si zaměstnavatel sjednal i více než jedno místo výkonu práce. Místo výkonu práce může být sjednáno velice úzce nebo i šířeji. Přípustné je do pracovní smlouvy uvést jak konkrétní pracoviště, tak i sídlo zaměstnavatele, obec, kraj či území České republiky, vybrané provozovny v České republice apod. Místo skutečného výkonu práce musí být v souladu s pracovní smlouvu.

Pokud je místo výkonu práce definováno šířeji, např. v provozovnách na území České republiky, nebude muset zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat souhlas k přeložení do jiné provozovny než té, která je nejblíže bydlišti zaměstnance.

Sjednání místa výkonu práce má dopad i do problematiky cestovních náhrad, které zaměstnavatel poskytuje při pracovní cestě. Má-li zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce šířeji než jedna obec, je vhodné se zaměstnancem sjednat i pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 18. 11. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!





  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.