Šipka

Minulý týden Poslanecká sněmovna schválila nová pravidla pro tzv. kurzarbeit

14. 5. 2021

Schválená předloha počítá s tím, že zaměstnavatele by svým zaměstnancům za neodpracovanou dobu platili nejméně 80 % výdělků. Stát by zaměstnavatelům tuto náhradu kompenzoval ve výši 4/5 včetně odvodů a do maximální výše 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až 4 dny v týdnů a maximálně po dobu jednoho roku. Příslušnou novelu zákona o zaměstnanosti bude nyní posuzovat Senát. Novela zákona by mohla být účinná již od července letošního roku.

Podpora by se vyřizovala stejně jako doposud fungující program Antivirus. Peníze by podniky mohly dostávat od státu již před vyplacením náhrad. Zaměstnavatel by nejprve podal měsíční přehled nákladů na náhrady mezd, získal příspěvek a následně by náhrady zaměstnancům vyplatil.

Zaměstnavatelé by náhrady mohli dostávat na zaměstnance, kteří u nich pracovali alespoň 3 měsíce. Výpadek práce by se posuzoval za celou firmu či za její závod. V době, kdy by zaměstnanci nepracovali, by se mohli vzdělávat v kurzech či navštěvovat rekvalifikace od úřadu práce. Na příspěvek by neměli nárok ti podnikatelé, kteří dostali pokutu za nelegální zaměstnávání, a to po dobu 3 let od jejího přiznání.

Podnik by přechod do kurzarbeitu oznamoval úřadu práce. Současně by se zavázal, že pracovníky nepropustí po dobu kurzarbeitu ani po určitou dobu po jeho skončení. Firma by rovněž v posledním měsíci před vyhlášením kurzarbeitu, během něj a rok po jeho skončení nesměla vyplácet dividendy, mimořádné podíly na zisku či předčasně splácet úvěry. Pokud by nebyly tyto podmínky splněny, příspěvky by se musely vrátit.

Kurzarbeit by mohla spustit vláda při ohrožení zaměstnanosti po projednání v tripartitě (vláda, odbory, zaměstnavatelé). Přikročit k němu by mohla např. při přírodní katastrofě, kybernetickém útoku, epidemii nebo při ohrožení ekonomiky. V nařízení o kurzarbeitu by bylo uvedeno, jakého území, odvětví či okruhu zaměstnavatelů by se zkrácená práce se státním příspěvkem týkala. Kurzarbeit by se vyhlašoval až na půl roku a prodloužit by se mohl dvakrát, vždy nejvýše o tři měsíce.

Na to, jak kurzarbeit bude nakonec vypadat, si musíme počkat, až tato novela zákona o zaměstnanosti projde legislativním procesem.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 14.5.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.