Šipka

Lhůta 3 roky pro opravu DPH

6. 12. 2019

Zákon o dani z přidané hodnoty stanovuje plátci povinnost opravit základ daně a výši daně, pokud nastanou skutečnosti, které vymezuje § 42:

 • při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,

 • při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,

 • při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,

 • pokud nedojde k dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) (přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele),

 • při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo

 • pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.

Oprava základu daně je samostatným zdanitelným plněním. Od 1.4.2019 platí, že v případě snížení základu daně je za den uskutečnění zdanitelného plnění považován den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro tuto opravu. Opravu základu daně a výše daně pak nelze provést po uběhnutí doby 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k povinnosti přiznat daň z původního plnění nebo z přijaté úplaty z dosud neuskutečněného zdanitelného plnění. 

Ve lhůtě 3 let tak musí být vystaven opravný daňový doklad a musí být předán příjemci plnění. Zároveň je třeba aby bylo v této tříleté lhůtě podáno i daňové přiznání, ve kterém bude snížení daně na výstupu vykázáno.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.