Šipka

Legální snížení daně z příjmů

28. 4. 2021

Téměř každý podnikatel vždy před termínem podání přiznání k dani z příjmů přemýšlí, jak si daň ještě legálně snížit. Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 se dozvíte zde a nyní už k samotným možnostem.

Změna účetního období

Nejedná se vyloženě o způsob snížení daně, ale je to cesta, jak získat čas na snížení daně. V čem spočívá? Je to poměrně jednoduché – celý kalendářní rok 2020 spojit s částí roku 2021 a přejít na tzv. hospodářský rok. Výhodné je to například v případě, kdy chcete ztrátu roku 2020 kompenzovat ziskem roku 2021 nebo naopak. O modelu hospodářského roku, resp. přechodného účetního období, které by nastalo díky výše zmíněnému, se dočtete zde.

Odpisy

Od roku 2020 se daňově neodpisuje majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 80 000 Kč. Tento majetek se jednorázově zahrne do nákladů. Pokud se nastaví delší účetní odpisy oproti daňovým, bude to mít za efekt vyšší účetní zisk, což se bude líbit zejména bankám a daňově se může odepisovat rychleji. Tímto lze např. některé nemovitosti účetně bez problémů odepisovat déle, než daňově aniž by se jednalo o zkreslování účetnictví.

Mimořádné odpisy majetku

Majetek, který byl pořízen během roku 2020 a 2021 je možné odepsat rychleji. Auta bude možno místo standardních 5 let odepsat už za dva roky a počítač už za 12 měsíců. Mimořádný odpis se počítá po měsících. Byl-li majetek pořízen spíše ke konci roku, může být výhodnější využít zrychlených odpisů. Vždy je dobré udělat si odpisové plány a vše dobře propočítat.

Odpisy nehmotného majetku

Nehmotný majetek se nyní odepisuje pouze účetně, a právě samotné účetní odpisy jsou daňovým nákladem. Tato nová pravidla je možné využít i na majetek, jenž byl pořízen během roku 2020. Účetní odpisy nejsou tak striktně dané jako ty daňové, takže zde vzniká poměrně velký manipulační prostor, jak si odpisy co nejlépe stanovit dle svých potřeb, a to nejen pro rok 2020, ale i dále.

Dáňová ztráta

Daňová ztráta z minulých let dokáže snížit základ daně. Poplatník ji může ke snížení použit až pět let po jejím vykázání, ale pozor, díky tomu se prodlouží lhůta pro případnou daňovou kontrolu až o pět let. Pokud tedy hrozí ztráta, je vhodné zvážit přerušení odpisů, rozpuštění opravných položek nebo jen neuplatnění části nákladů. U fyzických osob navíc ztráta nesnižuje vyměřovací základ pro pojistné v dalších letech.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Pokud za rok 2020 budete mít ztrátu, můžete ji nově uplatnit zpětně za přechozí nejvýše dvě účetní období (tj. obecně za kalendářní roky 2018 a 2019), v maximální výši 30 milionů Kč. Díky tomu je možné zpětně dostat daně zaplacené v minulosti. Pokud tohoto podnikatel využije, opět se mu prodlouží lhůta pro případnou daňovou kontrolu.

Paušál na auta

Je-li pro podnikání využíváno auto, do nákladů se buď dávají reálně spotřebované pohonné hmoty a reálné parkovné, nebo se využívá paušálu. Roční paušální částka je za každý celý kalendářní měsíc na jedno vozidlo 5 000 Kč. Reálně lze jako paušál využít až 180 000 Kč. Paušál může být použit až na tři vozy, u nichž náklady na parkovné a pohonné hmoty pak budou nedaňové. Paušál na auta se vyplatí u těch vozů, které jsou méně využívané nebo mají nižší spotřebu.

Opravné položky

Projít všechny pohledávky po splatnosti se může vyplatit. Je k nim možné vytvořit opravné položky. Pokud je záměrem, aby byla opravná položka i daňová, musí být vytvořena i účetní a musí být splněna řada pravidel.

Rezervy na opravu majetku

Nejde o příliš populární nástroj tak jako dříve. Částku rezervy je totiž nutné uložit na speciální účet. Peníze na speciální účet stačí poslat až před podáním přiznání.

Spolupráce

Je to nástroj pro fyzické osoby, kdy se příjmy a výdaje přerozdělí na spolupracující osobu. Spolupracující osoba tak může využít další slevu. Více o spolupracujících osobách zde.

Dary

Pokud podnikatel v roce 2020 poskytl dary např. na kulturu, školství, vědu, sociální či zdravotnické účely a jiné definované v zákoně, tak je možnost tento dar použit jako položku snižující základ daně. Navíc pro roky 2020 a 2021 platí jiná pravidla. V úhrnu lze nyní odečíst až 30 % základu daně, více zde.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 28.4.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.