Šipka

Která daňová přiznání musí český podnikatel podávat

4. 6. 2019

Každý, kdo se rozhodne v České republice podnikat, musí vyřešit řádu povinností a mezi prvními se jedná o povinnosti vůči státu. Bude řešit alespoň jedno daňové přiznání za rok a my Vám nyní přineseme zevrubný přehled všech, se kterými se může podnikatel setkat.

Přiznání k dani z příjmu

Toto přiznání upravuje zákon o daních z příjmů a podávající je všichni podnikatelé, ať fyzické tak právnické osoby bez rozdílu toho, zdali je podnikaní ziskové či nikoliv. Samotná daň se platí zjednodušeně řečeno ze zisku. Podává se jednou ročně v řádném termínu do 1.4. následujícího roku, resp. do 1.7. pokud přiznání zpracovává daňový poradce. Daň je splatná v termínu podání.

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání upravuje zákon o dani z přidané hodnoty, který zároveň stanovuje, kdo je plátcem DPH a kdy se jím stane. Plátcovství je buď dobrovolné nebo povinné, pokud podnikatel překročí obrat 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců. Přiznání k DPH se podává měsíčně nebo kvartálně podle splnění podmínek a to do 25. dne následujícího měsíce.

Přiznání k dani silniční

Toto přiznání upravuje zákon o dani silniční a stanoví, že předmětem daně jsou motorová vozidla registrovaná v ČR a používaná v podnikání. Poplatníkem je vždy provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkaze, pokud se nejedná o výjimku. Daňové přiznání se podává jednou ročně k 31.1., ale během roku se hradí 4 zálohy – k 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. Doplatek je pak splatný v termínu přiznání. K dani se registruje ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy.

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Podává je vlastník nemovitosti automaticky k 31.1. na příslušný kalendářní rok. K dani se neregistruje. Vy počtená daň je pak splatná do 31.5. pokud je nižší než 5 000 Kč. V opačném případně ve dvou splátkách – k 31.5. s k 30.11.

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Podává je ten, kdo úplatně nabyde vlastnické právo k nemovitosti do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vkladu práva do katastru nemovitostí.

Přiznání ke spotřební dani

Jde o daň z některých výrobků (minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky). Plátcem daně je buď výrobce nebo dovozce. Toto přiznání se na rozdíl k výše zmíněných podává celnímu úřadu.

Přiznání k energetickým daním

Běžného podnikatele se toto zpravidla nedotkne. Tyto ekologické daně se týkají výrobců či distributorů energií, tzn. Při dodání plynu, pevných paliv a elektřiny.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.