Šipka

Krach zaměstnavatele v průběhu mateřské dovolené

4. 7. 2018

Zákoník práce zakazuje ve svém § 54 dát výpověď v ochranné době ženě těhotné, nebo zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou. Bohužel krach podniku a podobné situace neuchrání ani zmíněné zaměstnankyně.

Ženy těhotné a ženy čerpající mateřskou dovolenou požívají v zaměstnání většinou zvláštní zákonné ochrany. Zaměstnavatelé musí zvýšenou měrou dbát zejména na ochranu jejich zdraví nejen v případě rizikového těhotenství a ve většině běžných případů jim v dané době nesmí dát výpověď z pracovního poměru. Ne každá situace však ženu chrání před výpovědí.

Pro úplnost uvádíme část zmiňovaného § 54 zákoníku práce:

Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci

a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) (zrušení zaměstnavatele nebo jeho části) a b) (přemístění zaměstnavatele nebo jeho části); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,

b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,…

 

Z uvedeného plyne, že před výpovědí neuchrání těhotnou ženu ani ženu čerpající mateřskou dovolenou ani ochranná doba, jde-li o případy, kdy nastalé situace dospějí ke zrušení či krachu zaměstnavatele. Takové zaměstnankyně pak mají právo, stejně jako ostatní zaměstnanci na odstupné odpovídající délce trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, od něhož popisovanou výpověď dostávají.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.