Šipka

Kontrola tašek zaměstnance při odchodu z pracoviště. Může ji zaměstnavatel provést nebo ne?

3. 2. 2023

Základním stavebním kamenem dobrého vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je důvěra, která se může ovšem v některým situacích začít velice rychle vytrácet. Zaměstnavatel může získat dojem, že zaměstnanec vynáší z pracoviště, co mu nepatří. Může zaměstnanci zaměstnavatel zkontrolovat tašky?

Je řada provozů, kde zaměstnanci v taškách mohou odnést velice hodnotné věci a nejedná se o balík papíru nebo pero. Zaměstnavatel nedovoleným vynášením věcí z prostor pracoviště musí předcházet, a to stanovením jasných pravidel, co se smí a nesmí.

Nastane-li situace, kdy zaměstnavatel má vážné podezření, že zaměstnanec z pracoviště odnáší, co nesmí, zákoník práce mu dává možnost zaměstnance zkontrolovat. V § 248 odst. 2 se říká, že zaměstnavatel je oprávněn v důvodu ochrany majetku v nezbytném rozsahu provést kontrolu věcí zaměstnance, a to nejen těch odnášených, ale i těch, které zaměstnanec vnáší. Zákoník práce ho rovněž opravňuje k provedení osobní prohlídky.  Pokud se při kontrole zaměstnavatelovo podezření potvrdí, zaměstnanec tak porušuje pracovní kázeň.

Přistoupí-li zaměstnavatel k prohlídce, musí podle občanského zákoníku být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku musí následně provést osoba stejného pohlaví.

Jasná pravidla pro tyto situace je vhodné uvést do pracovního řádu nebo vnitřního předpisu, aby byly jasně stanoveny hranice, ve kterých se může zaměstnavatel a zaměstnanec pohybovat.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 03. 02. 2023

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.