Šipka

Konkurenční doložka a její pravidla

20. 4. 2021

Zaměstnanec může svému zaměstnavateli konkurovat nejen za dobu trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení. Zákoník práce umožňuje tuto činnost omezit na základě konkurenční doložky, kterou specifikuje v §§ 310 a 311. Právě konkurenční doložka by měla zamezit zaměstnanci výkon výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Základní pravidla konkurenční doložky podle zákoníku práce:

 • Může být již součástí pracovní smlouvy či jakékoliv dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
 • Ujednání o konkurenční doložce musí být vždy písemné. Pokud by byla sjednána ústně a nedošlo k dodatečnému písemnému vyhotovení, považuje se za neplatnou.
 • Konkurenční doložka může být sjednána maximálně na jeden rok po skončení pracovního poměru.
 • Zaměstnavatel se musí se zaměstnancem v případě konkurenční doložky i náležitě peněžně vyrovnat. Vyrovnání musí být minimálně polovina průměrného výdělku za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozpátku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Konkurenční doložku lze uzavřít s takovým zaměstnancem, u něhož lze díky informacím, poznatkům a znalostem předpokládat, že by je mohl využít při konkurenční činnosti a zaměstnavateli by tak mohl ztížit jeho činnost.
 • Z konkurenční doložky jsou ze zákona vyňati pedagogičtí pracovníci, kde předmět činnosti jsou u nich úkoly v oblasti školství. Konkurenční doložku nelze uzavřít ani s úředníky podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.
 • Aby konkurenční doložka dávala vůbec smysl, sjednává se pokuta, kterou musí při porušení konkurenční doložky zaměstnanec zaměstnavateli uhradit. Výše pokuty musí být přiměřená povaze a významu výše uvedených podmínek. Úhradou pokuty závazek zaměstnance zaniká.
 • Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20.4.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.