Šipka

Jsou vratné obaly dodání zboží z pohledu DPH? Někdy ano a někdy ne.

13. 10. 2022

Zákon a dani z přidané hodnoty rozlišuje různé role plátců při dodávání vratných obalů. Tyto jednotlivé role mají různé povinnosti při odvodu DPH.

Pokud budete hledat definici vratných obalů, tak tu zákon o DPH nezná. Vratný obal je definován v zákona o obalech. Za vratný obal tento zákon považuje výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. Klasickým příkladem vratného obalu jsou lahve, sudy, přepravky, tlakové lahve na plyn nebo také palety.

Pojďme se ale vrátit k vratným obalům v souvislosti s DPH. Zákon o DPH definuje dva typy dodávání vratkých obalů:

 1. Plátce uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh
 • V tomto případě se jedná o dodání zboží: Dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku.
 • Klasickým příkladem plátců, kteří patří do této skupiny, jsou pivovary.
 1. Plátce dodává vratný obal spolu se zboží kupujícímu za úplatu
 • V tomto případě se nejedná od dodání zboží: Vratný obal je dodáván společně se zbožím, tj. jako součást zboží kupujícímu, a vratný obal je dodáván za úplatu, která se přímo váže k tomuto vratnému obalu, a kupujícímu je již při dodání zboží spolu s vratným obalem zaručeno, že při vrácení vratného obalu mu bude vrácena úplata za vratný obal v plné výši.
 • Dodáním zboží rovněž není vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.

Jak je patrné – mezi těmito dvěma skupinami je velký rozdíl – první vratné obaly naplní zbožím a sleduje obalové hospodářství, druhá již dodává zboží spolu s vratnými obaly, a tudíž nemusí sledovat saldo vratkých obalů.

Zákon o DPH má většinou na jednu věc dva pohledy. Podobně jako na vratné obaly nahlíží i na dárkové poukazy.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13. 10. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.