Šipka

Je možné si uplatnit slevu na evidenci tržeb, když povinnost evidování je pozastavená?

1. 2. 2021

Následkem pandemie došlo k novele zákona o evidenci tržeb a poplatníci mají do konce roku 2022 pozastavenou povinnost evidovat tržby. Málo kdo však už ví, že toto se promítlo i do možnosti, aby si poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnil slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období 2020–2022.

Ještě zopakujeme, že povinnost evidovat tržby je pozastavena jak pro subjekty, které začaly svoje tržby evidovat v rámci první a druhé vlny, tak pro subjekty, které měly začít evidovat v průběhu roku 2020 ve třetí a čtvrté fázi. Povinnost evidovat tržby je pozastavena od 27.3.2020 do 31.12.2022.

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají dle zákona o dani z příjmů možnost uplatnit si jednorázovou slevu na evidenci tržeb nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, maximálně však 5 000 Kč. Sleva může být uplatněna pouze v tom zdaňovacím období, kdy poprvé poplatník zaevidoval svoji tržbu, kterou měl povinnost podle zákona o evidenci tržeb zaevidovat.

Odsun povinnosti evidovat tržby z roku 2020 na rok 2023 se dotýká zejména poplatníků ze třetí a čtvrté fáze evidence tržeb, kteří měli začít evidovat své tržby od 1. 5. 2020 a díky novele právní úpravy jim vznikla povinnost evidovat tržby až od 1. 1. 2023. Tito poplatníci budou moci uplatnit nárok na slevu na evidenci tržeb až za zdaňovací období 2023, kdy jim vznikne povinnost evidovat tržby a také reálně tržby zaevidují. Uvedené platí i pro poplatníky, kteří v době pozastavení evidenční povinnosti evidují tržby na dobrovolné bázi.

Může si vůbec nějaká fyzická osoba za rok 2020 uplatnit slevu na evidenci tržeb?

Ano, může. Slevu si může uplatnit pouze ten poplatník, který spadá do prvních dvou fází evidence tržeb (stravovací a ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod) a povinně zaevidoval první tržbu v období od 1.1.2020 do 26.3.2020. Pokud byla první tržba zaevidována až po 27.3.2020 a do 31.12.2022, tak nárok na slevu za evidenci vznikne až za zdaňovací období roku 2023.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 1.2.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.