Šipka

Jak zdaňují fyzické osoby příjmy z nájmu nemovitostí

2. 2. 2022

Pokud má fyzická osoba příjem z pronájmu, musí v každém případě řešit i jeho zdanění. My se dnes podíváme na to, jak příjmy z pronájmu zdaňují fyzické osoby, které mají pronajímanou nemovitost v obchodním majetku anebo pronajímají nemovitost, kterou mají v soukromém vlastnictví. 

U OSVČ, které mají nemovitost v obchodním majetku, se příjmy z pronájmu zdaňují jako příjem z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů. Pokud by nastala situace, že podnikající osoba ještě navíc pronajímá nemovitost nezařazenou do obchodního majetku, tak tento příjem bude zdaňovat podle § 9 zákona o daních z příjmů.

Vraťme se nyní k příjmům z pronájmu nemovitostí, které nejsou zařazeny do obchodního majetku. Ty se zdaňuje fyzická osoba podle § 9 zákona o daních z příjmů jako příjem z nájmu. Tyto příjmy se uvádí do přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmů FO. V této příloze stanovuje FO svůj dílčí základ daně. FO si může tyto příjmy ponížit o vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Výdaje může uplatnit buď ve skutečné výši nebo procentem z příjmů. Při procentních výdajích je možné uplatnit 30 % z příjmů jako výdaj maximálně ale 300 000 Kč. Pokud by pronajímaná nemovitost byla ve společném jmění manželů. tak příjmy z pronájmu zdaňuje vždy jen jeden z manželů. Příjmy z pronájmu podle § 9 navíc nepodléhají odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Samozřejmostí je, že na příjmy z pronájmu se v daňovém přiznání vztahuje rovněž možnost snížit si základ daně o nezdanitelné části základu daně a na výslednou daň navíc ještě uplatnit řadu slev na dani.

Pozor ale na situaci, kdy nemovitost pronajímáte přes platformu Airbnb. Příjmy z tohoto pronájmu se dle nálezu pražského městského soudu mají danit jako příjmy podle § 7 – tedy jako příjmy z podnikání.

Na závěr ještě dodáme, že stejná pravidla platí pro zdaňování příjmů z nájmu platí i pro pronájem movitých věcí.

Co se týče limitů, kdy nemusí poplatník podávat přiznání k dani z příjmů FO – tak pokud jeho celkové příjmy nepřesáhnout 15 000 Kč za zdaňovací období. Dále nemusí podávat daňové přiznání ti poplatníci, jejichž příjem z ostatních činností podléhajících dani (kam řadíme i příjmy z pronájmu) nepřevyšuje 6 000 Kč.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 2. 2. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.