Šipka

Jak zdaňují fyzické osoby příjmy z nájmu nemovitostí

2. 2. 2022

Pokud má fyzická osoba příjem z pronájmu, musí v každém případě řešit i jeho zdanění. My se dnes podíváme na to, jak příjmy z pronájmu zdaňují fyzické osoby, které mají pronajímanou nemovitost v obchodním majetku anebo pronajímají nemovitost, kterou mají v soukromém vlastnictví. 

U OSVČ, které mají nemovitost v obchodním majetku, se příjmy z pronájmu zdaňují jako příjem z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů. Pokud by nastala situace, že podnikající osoba ještě navíc pronajímá nemovitost nezařazenou do obchodního majetku, tak tento příjem bude zdaňovat podle § 9 zákona o daních z příjmů.

Vraťme se nyní k příjmům z pronájmu nemovitostí, které nejsou zařazeny do obchodního majetku. Ty se zdaňuje fyzická osoba podle § 9 zákona o daních z příjmů jako příjem z nájmu. Tyto příjmy se uvádí do přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmů FO. V této příloze stanovuje FO svůj dílčí základ daně. FO si může tyto příjmy ponížit o vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Výdaje může uplatnit buď ve skutečné výši nebo procentem z příjmů. Při procentních výdajích je možné uplatnit 30 % z příjmů jako výdaj maximálně ale 300 000 Kč. Pokud by pronajímaná nemovitost byla ve společném jmění manželů. tak příjmy z pronájmu zdaňuje vždy jen jeden z manželů. Příjmy z pronájmu podle § 9 navíc nepodléhají odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Samozřejmostí je, že na příjmy z pronájmu se v daňovém přiznání vztahuje rovněž možnost snížit si základ daně o nezdanitelné části základu daně a na výslednou daň navíc ještě uplatnit řadu slev na dani.

Pozor ale na situaci, kdy nemovitost pronajímáte přes platformu Airbnb. Příjmy z tohoto pronájmu se dle nálezu pražského městského soudu mají danit jako příjmy podle § 7 – tedy jako příjmy z podnikání.

Na závěr ještě dodáme, že stejná pravidla platí pro zdaňování příjmů z nájmu platí i pro pronájem movitých věcí.

Co se týče limitů, kdy nemusí poplatník podávat přiznání k dani z příjmů FO – tak pokud jeho celkové příjmy nepřesáhnout 15 000 Kč za zdaňovací období. Dále nemusí podávat daňové přiznání ti poplatníci, jejichž příjem z ostatních činností podléhajících dani (kam řadíme i příjmy z pronájmu) nepřevyšuje 6 000 Kč.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 2. 2. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.