Šipka

Jak ovlivňují zameškané doby nárok na dovolenou?

24. 2. 2021

Do konce roku 2020 platilo, že pokud zaměstnanec zameškal více než 100 směn, tak u něj docházelo ke krácení nároku na dovolenou. Od 1.1.2021 za zameškané doby nárok na dovolenou vůbec nevzniká, anebo jen do určité hranice. Je složitější nárok na dovolenou vyčíslit, ale výsledek nebude oproti předcházející právní úpravě výrazně rozdílný.

Při stanovování nároku na dovolenou se bude postupovat ve 3 krocích:

1. krok – rozdělení zameškané doby na tu, za kterou vznikne nárok na dovolenou vždy a na tu, za kterou vznikne nárok na dovolenou pouze při splnění určitých podmínek. Tyto dvě kategorie si rozebereme níže.

2. krok – zjištění, činí-li součet skutečně odpracované doby a plně započitatelných zameškaných dob alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby.

3. krok – je-li podmínka kroku dvě splněna, uzná se ze zameškaných směn započitatelných za podmínek maximálně 20násobek stanovené týdenní pracovní doby. Pokud podmínka kroku dvě není splněna, tak se jedná o zameškanou dobu podle § 216 zákoníku práce a ta se nepočítá jako výkon práce pro nárok na dovolenou.

Nyní se vrátíme ke kategorizaci zameškaných dob:

 • Zameškané doby plně započitatelné do nároku na dovolenou
  • mateřská nebo rodičovská dovolená do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (28 týdnů po porodu nebo 37 týdnů v případě porodu dvojčat a vícerčat)
  • dočasná pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a ošetřovné
  • jiné důležité osobní překážky v práci dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. – svatba, pohřeb, ošetření u lékaře
  • čerpání dovolené, státní svátky a náhradní volno.
 • Zameškané doby započitatelné do nároku na dovolenou pouze za podmínek
  • rodičovská dovolená
  • dočasná pracovní neschopnost mimo případy výše uvedené, nařízená karanténa
  • překážky jinde neuvedené.

Zaměstnavateli nadále zůstává právo krátit dovolenou za neomluveně zameškanou směnu. Neomluvené zameškání kratších částí jednotlivých směn lze během kalendářního roku sčítat. Od roku 2021 může zaměstnavatel zkrátit dovolenou jen o skutečný počet neomluvených zameškaných směn.

Jen pro úplnost připomínáme, že novela zákoníku práce nemění pravidlo, že po krácení dovolené musí být zaměstnanci, který pracoval u téhož zaměstnavatele celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

Pojďme se podívat na příklady.

Zaměstnanec v průběhu roku 2021 zamešká z důvodu dočasné pracovní neschopnosti celkem 22 týdnů a 2 dny. Pracovní neschopnost není z důvodu pracovního úrazu ani nemoci z povolání. Má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a základní výměru dovolené 4 týdny. Zbytek roku 2021 odpracuje. Pří výpočtu použijeme následující postup:

 • Zaměstnanec pracoval více než 12násobek stanovené týdenní pracovní doby.
 • Délka jeho pracovní neschopnosti přesáhla 20násobek týdenní pracovní doby, tedy 800 hodin. Tzn. že dočasná pracovní neschopnost, která odpovídá 2 týdnům a 2 dnům již nebudou posuzována jako výkon práce pro účely nároku na dovolenou.
 • Zaměstnanec odpracovat 50 týdnů, výpočet bude následující 50/52 x 160 = 153,85, tedy 154 hodin.

Jiný zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 40 hodin. Každý den pracuje 8 hodin. Během ledna až května přišel neomluveně několikrát na směnu později. Celkem zameškal 9 hodin. Dovolenou lze u tohoto zaměstnance zkrátit o jednu směnu, tj. o 8 hodin.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 24.2.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.