Šipka

Jak by měl postupovat zaměstnavatel, jde-li zaměstnanec na testování či očkování v souvislosti s nemocí COVID-19

3. 3. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v únoru 2021 vydalo doporučující pokyn o tom, jak by měl postupovat zaměstnavatel při poskytování pracovního volna k testování, očkování a případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Postup MPSV vydalo právě na základě četných dotazů, jak z pracovněprávního hlediska posoudit nepřítomnost zaměstnance z důvodu podrobení antigenního nebo PCR testu či očkování proti zmíněné nemoci a také z důvodu doprovodu k očkování.

Podrobení se testu, očkování či doprovodu k očkování se posuzuje podle zákoníku práce jako jiná důležitá osobní překážka v práci dle § 199 odst. 1 a 2 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Podrobení se antigennímu nebo PCR testu ke zjištění onemocnění COVID-19

Na základě právního názoru MPSV lze situaci, kdy se zaměstnanec podrobuje antigennímu nebo PCR testu k prokázání pozitivity na koronavirus, způsobující nemoc COVID-19, posoudit podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Podle tohoto předpisu má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, pokud je vyšetření nebo ošetření provedeno ve smluvním zdravotnickém zařízení pojišťovny zaměstnance, co nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a pokud ošetření nebo vyšetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Pokud je ošetření nebo vyšetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, tak nárok na pracovní volno vznikne na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy nebo platu se poskytne nejvýše za dobu, jako by ošetření proběhlo v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Očkování zaměstnance proti onemocnění COVID-19

Pokud se nechá zaměstnanec očkovat proti tomuto onemocnění dobrovolně, tak by se na nárok na pracovní volno a s náhradou mzdy nebo platu mělo pohlížet podle doporučení MPSV, stejně jako u podrobení se testu, tedy podle bohu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Viz. tedy výše.

Pokud ale očkování souvisí s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, tak má zaměstnanec nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Postup se tedy řídí bodem 2 výše zmíněného nařízení. Náhrada mzdy by měla být řešena podle § 103 odst. 1 písm. e), zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci případnou ztrátu výdělku, a to ve výši jeho průměrného výdělku.

Doprovod k očkování proti nemoci COVID-19

Nárok na pracovní volno při doprovodu na očkování se posuzuje podle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které uvádí, že pracovní volno zaměstnanci jako doprovod rodinného příslušníka k vyšetření nebo ošetření se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, maximálně na 1 den, pokud uvedené ošetření nebo vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu. Nárok na náhradu mzdy či platu je v případě doprovodu manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Má-li ovšem zaměstnanec nárok na ošetřovné, nepřísluší mu náhrada mzdy či platu. Pokud zaměstnanec doprovází jiného rodinného příslušníka, náhrada mzdy se neposkytuje.

Povinnosti zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci

Má-li zaměstnanec překážku v práci, v tomto případě testování či očkování, musí o pracovní volno včas požádat. Zaměstnanec musí zaměstnavatele uvědomit o překážce a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Překážku v práci musí zaměstnanec rovněž zaměstnavateli dle zákoníku práce prokázat.

Celý text doporučení Ministerstva práce je k dispozici zde.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 3.3.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.