Šipka

Investiční pobídky mají být dosažitelné pro všechny

11. 5. 2018

Státní pobídky by se nově měli zaměřovat na jiné projekty než doposud a otevřít tak možnosti širšímu spektru žadatelů.

Státní pobídky pro investory se nyní nově budou zaměřovat na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Takové pobídky by měly být přístupnější pro malé a střední podniky, které k nim měly dosud složitější přístup a menší šanci uspět. Stejně tak budou pobídky směřovat na projekty, které mají potenciál vytvořit nová, kvalifikovanější pracovní místa.

Stát by měl díky tomu také ušetřit, protože nebude žádat takové množství výrobních firem, ale i jiné podniky. V současné době mají pobídky podobu slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na pracovní místo nebo rekvalifikaci zaměstnanců nebo příspěvky na vybavení nutné k dlouhodobému používání. Loni příslib pobídky získalo 74 investorských projektů a celková výše navržených projektů dosáhla na necelých 11 miliard korun. V budoucnu by se pobídky měly zaměřit na podporu investic do technologických center a do center strategických služeb. Zvýhodnění investic směřujících do hospodářsky problémových regionů přitom bude samozřejmě zachováno, protože díky nim mohou vznikat nová pracovní místa a hospodářství v oblasti se dá do pohybu.

Novela by mohla posílit mezinárodní konkurenceschopnost České republiky a ulevit státnímu rozpočtu. Změny v systému ovšem musí nejprve schválit Evropská komise. Proto se ministerstvo průmyslu a obchodu chystá tuto novelu předložit vládě ještě před začátkem letních prázdnin tak, aby mohla být schválena co možná nejdříve. Pokud vše půjde dobře, mohly by nové podmínky pro státní pobídky být v platnosti už v polovině příštího roku.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.