Šipka

Institut sdíleného pracovního místa

30. 3. 2021

Novela zákoníku práce, jež nabyla účinnosti od počátku roku 2021, přinesla do českého pracovního prostředí nový pracovní model – sdílené pracovní místo a my se dnes podíváme na to, co sdílené pracovní místo znamená, jaké jsou podmínky jeho použití a kdy sdílené pracovní místo zaniká.

Tzv. job sharing je zakotven v zákoníku práce v § 317a. Zaměstnancům tento pracovní režim má umožnit lepší sladění rodinného a pracovního života. Zaměstnavatelům tento systém ulehčí nakládání s krácenými úvazky.

Podle zákoníku práce se za sdílené pracovní místo považuje situace, kdy dva či více zaměstnanců s kráceným úvazkem konají stejnou práci na jednom pracovním místě s tím, že se v rozsahu svoji  pracovní doby střídají. Pracovní místo je obsazeno vždy jedním z nich a součet jejich pracovních dob, resp. pracovních úvazků nepřesahuje stanovenou týdenní pracovní dobu. Jeden zaměstnanec může u téhož zaměstnavatele sdílet pouze jedno pracovní místo. Zaměstnavatel s každým z těchto zaměstnanců musí uzavřít písemnou dohodu, v nichž jsou upraveny níže probírané skutečnosti, které ovlivňují práci na sdíleném místě.

Rozvržení pracovní doby na sdíleném pracovním místě

Jednotlivý zaměstnanci si na takovémto místě po vzájemné dohodě mohou pracovní dobu sami rozvrhnout za podmínek, že je naplněna pracovní doba na tomto místě a každý z nich musí rovněž naplnit svoji průměrnou pracovní dobu ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Rozvrhování ale může rovněž zůstat zcela v rukou zaměstnavatele. Pokud si pracovní dobu rozvrhují zaměstnanci sami, musí písemný rozvrh pracovní doby předložit zaměstnavateli jeden týden před začátkem období, kterého se rozvrh týká. Pokud zaměstnanci potřebují v tomto rozvrhu udělat změnu, musí s ní seznámit zaměstnavatele nejméně dva dny předem. Když se zaměstnanci nedohodnout, rozvrhne pracovní dobu sám zaměstnavatel.

Zaměstnavatel si může s jednotlivými zaměstnanci na sdíleném pracovním místě dále písemně dohodnout povinnost zástupu za nepřítomného sdílejícího pracovníka v době, kdy na sdíleném místě měl pracovat právě nepřítomný zaměstnanec. Zastupování je možné řešit také jako „ad hoc“, tedy pro konkrétní případ. V případě zastupování neplatí, že souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby. Za hodiny odpracované nad rámec zaměstnavatel buď poskytne mzdu či plat nebo k vyrovnání hodin dojde v rámci dalšího období.

Ukončení sdíleného pracovního místa

Když v režimu sdíleného místa nebude chtít pokračovat některá ze smluvních stran, je možné závazek ukončit vzájemnou dohodou, která musí být písemná. Závazek je rovněž možné vypovědět s výpovědní dobou 15 dnů, která začíná běžet dnem, kdy je výpověď doručena druhé smluvní straně. Když zanikne režim sdíleného pracovního místa jednomu zaměstnanci, tak u ostatních zaměstnanců se job sharing uplatňuje do konce čtyřtýdenního vyrovnávacího období. Po této době režim sdíleného pracovního místa končí. Skončení sdíleného pracovního místa ale neznamená konec pracovního poměru zaměstnance. Pracovník vykonává svoji práci dále, nemění se ani jeho pracovní dobu. Jediná změna je ta, že zaměstnanci rozvrhuje pracovní dobu sám zaměstnavatel.

Závěrem ještě zdůrazňujeme, že pracovní podmínky zaměstnanců sdílejících pracovní místo (pracovní doba, doba odpočinku, dovolená, překážky v práci), stejně jako odměňování i odpovědnost za škodu, se u každého zaměstnance poskytují a posuzují samostatně.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 30.3.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.