Šipka

Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – jaro 2021

5. 4. 2021

Krizové ošetřovné

 • Ošetřovné se bude moci čerpat nepřetržitě za období od 1.3.2021 do 11.4.2021.
 • Ošetřovné se nevyplácí v období prázdnin (jarních, které spadají do období od 1.3.2021, za den velikonočních prázdnin 1.4.2021).  
 • Výše je 70 % denního vyměřovacího základu a minimum je 400 Kč.
 • Kompletní informace se dozvíte na webu Ministerstva práce.

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti

 • Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 30.4.2021
  • zaměstnavatelé budou moci získat příspěvek za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020
  • za uznatelný výdaj se považuje náhrady mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény včetně odpovídajících odvodů
  • výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů, maximální výše je 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • režim mohou využívat i zaměstnavatelé, jejichž provoz byl uzavřen na základě vládních opatření a kteří díky některým dodatečným omezením nebudou moci čerpat v režimu A Plus
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
 • Režim A Plus
  • týká se pouze zaměstnanců, jejich provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen vládními nařízeními nebo orgány veřejného zdraví, nepatří sem ale nařízené karantény, ty patří do režimu A
  • příspěvek 100 % na vyplacené náhrady mzdy + odvody, pokud ji zaměstnavatel vyplatil podle § 208 zákoníku práce
  • maximální výše podpory je 50 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • vtahuje se na náklady vzniklé po 1.10.2020
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 30.4.2021
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
 • Režim B – Související hospodářské potíže
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 30.4.2021
  • výše podpory činí 60 % uznatelných výdajů maximálně 29 000 Kč na jednoto zaměstnance za měsíc
  • za uznatelné výdaje se považují výdaje na náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 – 209 zákoníku práce a to včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
 • Kompletní informace jsou k dispozici zde.

Nový kompenzační bonus pro DPP a DPČ

 • Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
 • Podmínky čerpání bonusu:
 • Příjem žádostí je:
  • do 3.5.2021 za první bonusové období od 1.2.2021 do 28.2.2021,
  • do 1.6.2021 za druhé bonusové období od 1.3.2021 do 31.3.2021,
  • do 1.7.2021 za třetí bonusové období od 1.4.2021 do 30.4.2021.
 • V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 • Žádosti přes webovou aplikaci, či je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu přes www.mojedane.cz nebo e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.
 • Kompletní informace naleznete na stránkách Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 5.4.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.