Šipka

Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – jaro 2021

5. 4. 2021

Krizové ošetřovné

 • Ošetřovné se bude moci čerpat nepřetržitě za období od 1.3.2021 do 11.4.2021.
 • Ošetřovné se nevyplácí v období prázdnin (jarních, které spadají do období od 1.3.2021, za den velikonočních prázdnin 1.4.2021).  
 • Výše je 70 % denního vyměřovacího základu a minimum je 400 Kč.
 • Kompletní informace se dozvíte na webu Ministerstva práce.

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti

 • Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 30.4.2021
  • zaměstnavatelé budou moci získat příspěvek za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020
  • za uznatelný výdaj se považuje náhrady mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény včetně odpovídajících odvodů
  • výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů, maximální výše je 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • režim mohou využívat i zaměstnavatelé, jejichž provoz byl uzavřen na základě vládních opatření a kteří díky některým dodatečným omezením nebudou moci čerpat v režimu A Plus
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
 • Režim A Plus
  • týká se pouze zaměstnanců, jejich provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen vládními nařízeními nebo orgány veřejného zdraví, nepatří sem ale nařízené karantény, ty patří do režimu A
  • příspěvek 100 % na vyplacené náhrady mzdy + odvody, pokud ji zaměstnavatel vyplatil podle § 208 zákoníku práce
  • maximální výše podpory je 50 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • vtahuje se na náklady vzniklé po 1.10.2020
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 30.4.2021
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
 • Režim B – Související hospodářské potíže
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 30.4.2021
  • výše podpory činí 60 % uznatelných výdajů maximálně 29 000 Kč na jednoto zaměstnance za měsíc
  • za uznatelné výdaje se považují výdaje na náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 – 209 zákoníku práce a to včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
 • Kompletní informace jsou k dispozici zde.

Nový kompenzační bonus pro DPP a DPČ

 • Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
 • Podmínky čerpání bonusu:
 • Příjem žádostí je:
  • do 3.5.2021 za první bonusové období od 1.2.2021 do 28.2.2021,
  • do 1.6.2021 za druhé bonusové období od 1.3.2021 do 31.3.2021,
  • do 1.7.2021 za třetí bonusové období od 1.4.2021 do 30.4.2021.
 • V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 • Žádosti přes webovou aplikaci, či je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu přes www.mojedane.cz nebo e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.
 • Kompletní informace naleznete na stránkách Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 5.4.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.