Šipka

Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nového coronaviru – jaro 2020

24. 6. 2020

Ošetřovné vyplácené z důvodu uzavření škol

V následujícím článku přinášíme informace, co je třeba udělat k vyplácení ošetřovného z důvodu uzavření škol, zejména které formuláře je třeba vyplnit a podat příslušnou správu sociální zabezpečení. Pokud toto nebude provedeno, nemůže být dávka po skočení měsíce vyplácena. Školy, dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby vyplní formulář, který je dostupný na
stránkách České správy sociálního zabezpečení . Ve formuláři zmiňované zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Zde je k dispozici vyplněný vzor formuláře.

Vždy po skončení kalendářního měsíce předá zaměstnanec zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Pro měsíce březen a duben 2020 v tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Musí být jasné, kdy byl doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodil do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předá podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Za měsíc květen a červen 2020 je třeba využít nový formulář Výkazu péče o dítě, který je dostupný zde. Nárok na ošetřovné totiž vznikne i v případě, pokud je školské zařízení již otevřeno, ale rodič dítě do výchovného zařízení neumístí, z důvodu

 • buď ohrožení zdraví dítěte nebo
 • z důvodu ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti nebo
 • z jiných vážných důvodů (omezení kapacity výchovného zařízení, nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení, výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení nebo jiný vážný důvod, který je třeba specifikovat).

Zaměstnavatel ještě připojí dokument NEMPRI – příloha k žádosti o dávku. Veškeré dokumenty je zaměstnavatel povinen předat příslušné správě sociální zabezpečení k proplacení dávky ošetřovného. Tímto žádáme zaměstnavatele k dodání vyplněných dokumentů od zaměstnanců s potvrzením zaměstnavatele o nepřítomnostech zaměstnanců, SLUTO s.r.o. bude podávat datovou schránkou na příslušná OSSZ. Dokumenty je možné zasílat v elektronické podobě – naskenované ve formátu pdf, v době mimořádného opatření budou OSSZ přijímat tyto dokumenty v elektronické podobě.

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti

Jedná se o program na ochranu zaměstnanosti a má za cíl pomoci ochránit pracovní místa. Stát bude firmám přispívat na plnou či částečnou úhradu mezd náležících zaměstnancům při překážkách v práci ze strany zaměstnance (nařízená karanténa) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády). Musí být ale prokázáno, že překážka v práci vznikla díky nákaze COVID-19.

Program Antivirus má dva režimy:

 • Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
  • uzavření či omezení provozu dle krizového opatření či z nařízené karantény
  • v případě karantény pobírá zaměstnanec 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • v případě uzavření provozovny v důsledku nařízení vlády pobírá zaměstnanec 100 % průměrného výdělku
  • příspěvek zaměstnavatelům bude 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max ve výši 39 000 Kč
  • Program je prodloužen do 31.8.2020.
 • Režim B – Související hospodářské potíže
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží v důsledku šíření nového coronaviru
  • dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60-100 % průměrného výdělku
  • příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max ve výši 29 000 Kč
 • Režim C – odpuštění plateb odvodů
  • Poslaneckou sněmovnou bylo schváleno odpuštění plateb odvodů na sociálním pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen
  • další podmínkou pro odpuštění by mělo být, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020
  • podmínky pro prominutí pojistného se budou posuzovat pro každý měsíc zvlášť
  • pokud bude chtít podnikatel čerpat pomoc v rámci režimu C, nesmí současně v daném měsíci čerpat v režimu B
  • více na stránkách MPSV

Rozdíl mezi výplatou příspěvků a podáním žádostí by měl být v řádu několika dnu.

Předpokládá se, že zaměstnavatel bude žádost o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení kalendářního měsíce, za něž bude příspěvek žádat, tj. v dubnu za březen, v květnu za duben, v červnu za květen.

Žádosti je možné podávat od 6.4.2020 od 12 hodin.

Kompletní informace jsou k dispozici zde.

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • Zaměstnavatelé mohou odložit platbu sociálních odvodů, které platí „za sebe“ (24,8 % z vyměřovacího základu) za období květen až červenec do 20. října 2020.
 • Z této dlužné částky se pak platí 1/5 obvyklého penále za předpokladu, že je řádně a včas odvedeno pojistné za zaměstnance.
 • Pokud se zaměstnavatel rozhodne toto využít, nemusí oznamovat na OSSZ.
 • Přehledy o výši pojistného musí zaměstnavatel odevzdat včas ve stanovené lhůtě za každý kalendářní měsíc.
 • Více na webu ČSSZ.

Způsob platby pojistného, penále a přirážky k pojistnému a pokut

 • S platností o 1.6.2020 je možné výše zmíněné platby hradit pouze na příslušný účet OSSZ.
 • Od 1.6.2020 tedy dochází k trvalému uzavření pokladen jednotlivých OSSZ.

aktualizace 24.6.2020

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.