Šipka

Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – zima 2021

11. 3. 2021

Krizové ošetřovné

 • Ošetřovné se bude moci čerpat nepřetržitě za období od 21.12.2020 do 10.1.2021.
 • Ošetřovné se nevyplácí v období prázdnin (od 23.122020 do 3.1.2021).  
 • Výše je 70 % denního vyměřovacího základu a minimum je 400 Kč.
 • Kompletní informace se dozvíte na webu Ministerstva práce.

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti

 • Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 28.2.2021 a příjem žádostí bude probíhat do 30.4.2021
  • zaměstnavatelé budou moci získat příspěvek za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020
  • za uznatelný výdaj se považuje náhrady mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény včetně odpovídajících odvodů
  • výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů, maximální výše je 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • režim mohou využívat i zaměstnavatelé, jejichž provoz byl uzavřen na základě vládních opatření a kteří díky některým dodatečným omezením nebudou moci čerpat v režimu A Plus
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
   • program tedy po 1.3.2021 nekončí
 • Režim A Plus
  • týká se pouze zaměstnanců, jejich provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen vládními nařízeními nebo orgány veřejného zdraví, nepatří sem ale nařízené karantény, ty patří do režimu A
  • příspěvek 100 % na vyplacené náhrady mzdy + odvody, pokud ji zaměstnavatel vyplatil podle § 208 zákoníku práce
  • maximální výše podpory je 50 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • vtahuje se na náklady vzniklé po 1.10.2020
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 28.2.2021 a žádosti bude možné podat do 30.4.2021
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
   • program tedy po 1.3.2021 nekončí 
 • Režim B – Související hospodářské potíže
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 28.2.2021 a žádosti budou přijímány do 30.4.2021
  • výše podpory činí 60 % uznatelných výdajů maximálně 29 000 Kč na jednoto zaměstnance za měsíc
  • za uznatelné výdaje se považují výdaje na náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 – 209 zákoníku práce a to včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy
  • od 1.3.2021 dochází ke změně podmínek čerpání:
   • příspěvek bude poskytován jen na ty zaměstnance, jejich pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad trvá alespoň 3 měsíce
   • program tedy po 1.3.2021 nekončí
 • Kompletní informace jsou k dispozici zde.

COVID – Gastro Uzavřené provozovny

 • Cílem programu je podpoření provozoven, které musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Mezi tyto provozovny patří např. restaurace, fitness centra, kadeřnictví apod.
 • Podpora bude 400 Kč na den za každého zaměstnance po dobu, kdy musela být činnost provozovny na základě vládních nařízení omezena
 • Nyní se připravuje první výzva, která bude zahrnovat podporu za období od 9.10.2020 do 10.1.2021.
 • Žádosti bude možné podávat od 18.1.2021 do 15.3.2021 do 16:00 hodin.
 • Je určen podnikajícím FO a PO, jejichž provoz byl na základě vládních opatření omezen a mají zaměstnance. V případě FO se jedná i o spolupracující osobu.
 • Do zaměstnanců se počítají ti, za něž bylo za měsíc říjen na účet příslušné správy sociálního zabezpečení odvedeno pojistné. Pokud pracují na zkrácený či částečný úvazek, pak si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek.
 • Pomoc z tohoto programu je možné kombinovat s programy Antivirus a Covid – Nájemné II/III.
 • Pokud plánujete využít pomoci z tohoto programu, prostudujte si více zde.
 • Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Nový kompenzační bonus pro DPP a DPČ

 • Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
 • Podmínky čerpání bonusu:
 • Příjem žádostí je:
  • do 3.5.2021 za první bonusové období od 1.2.2021 do 28.2.2021,
  • do 1.6.2021 za druhé bonusové období od 1.3.2021 do 31.3.2021.
 • V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 • Žádosti přes webovou aplikaci, či je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu přes www.mojedane.cz nebo e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.
 • Kompletní informace naleznete na stránkách Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 17.1.2021, 24.1.2021, 3.2.2021

aktualizace 11.3.2021 (vyznačeny tučně)

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.