Šipka

Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – podzim 2020

11. 11. 2020

Krizové ošetřovné

 • V souvislosti s uzavřením škol od 14.10.2020 budou mít rodiče možnost žádat o ošetřovné z důvodu uzavření škol.
 • Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 21.10.2020.
 • Nárok mají zaměstnanci včetně těch, kteří pracují na dohodu, ze které bylo předcházející 3 měsíce odvedeno nemocenské pojištění a nyní nemohou vykonávat svoji práci z důvodu péče
  • o dítě do 10 let,
  • o nezaopatřené dítě účastnící se školní docházky, které je závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o děti starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající stacionářů a
  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • Ošetřovné se bude moci čerpat po celou dobu uzavření školy či stacionáře či po dobu trvání karantény.
 • Výše je 70 % denního vyměřovacího základu a minimum je 400 Kč.
 • Na ošetřovném se mohou rodiče střídat i po dnech.
 • O ošetřovné by se mělo žádat zpět za měsíc říjen v listopadu. Vše stačí nyní nahlásit zaměstnavateli. Rodiče předají svém zaměstnavateli následující vyplněný tiskopis.
 • Více se dozvíte v naše samostatném článku.

 

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti

 • Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
  • doba uznatelných výdajů pro tento program je do 31.12.2020
  • zaměstnavatelé budou moci získat příspěvek za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020
  • za uznatelný výdaj se považuje náhrady mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény včetně odpovídajících odvodů
  • výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů, maximální výše je 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • režim mohou využívat i zaměstnavatelé, jejichž provoz byl uzavřen na základě vládních opatření a kteří díky některým dodatečným omezením nebudou moci čerpat v režimu A Plus
 • Režim A Plus
  • týká se pouze zaměstnanců, jejich provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen vládními nařízeními nebo orgány veřejného zdraví, nepatří sem ale nařízené karantény, ty patří do režimu A
  • příspěvek 100 % na vyplacené náhrady mzdy + odvody, pokud ji zaměstnavatel vyplatil podle § 208 zákoníku práce
  • maximální výše podpory je 50 000 Kč na zaměstnance za měsíc
  • vtahuje se na náklady vzniklé po 1.10.2020
 • Režim B – Související hospodářské potíže
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru
  • doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31.12.2020
  • výše podpory činí 60 % uznatelných výdajů maximálně 29 000 Kč na jednoto zaměstnance za měsíc
  • za uznatelné výdaje se považují výdaje na náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 – 209 zákoníku práce a to včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy
 • Kompletní informace jsou k dispozici zde.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky nebo daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11.11.2020

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.