Šipka

Informace pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby v souvislosti s epidemií COVID-19 – zima 2021/2022

3. 1. 2022

Kompenzace pro podnikatele se zaměstnanci

Pokud máte zaměstnance, prostudujte si další možné další možné kompenzace.

COVID – Nepokryté náklady Výzva 3

 • Nepokrytými náklady se rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli.
 • Má pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii poklesl během rozhodného období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, případně 2018.
 • Pomoci má s úhradou části nákladů, které nejsou pokryty příjmy.
 • Program má cíl zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnou jim prostor pro zotavení.
 • Podpora je poskytována formou dotace na nepokryté náklady na bankovní účet příjemce podpory na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory:
  • pokles obratu o alespoň 30 % ale méně než 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období, činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období,
  • pokles obratu o alespoň 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
 • V případě poklesu obratu mikropodniku definovaného dle Evropské komise, o alespoň 80 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období.
 • Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 30 mil. Kč na jednoho žadatele.
 • Kompletní informace na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Firmy si buď vyberou podporu COVID – Nepokryté náklady nebo COVID – 2021. Programy nelze mezi sebou kombinovat.

COVID – 2021

 • Cílem programu je poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie nemoci COVID-19 či boji proti ní razantně poklesly tržby.
 • Účelem podpory je pomoc státu okruhu podnikatelů nejvíce zasažených pandemií nemoci COVID‑19 vedoucí k tomu, aby nemuseli ukončit svou podnikatelskou činnost.
 • Určena podnikatelům, kterým v důsledku pandemie poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 % (za účetní jednotku). Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Srovnávací období je období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v období od listopadu 2019 do října 2021,
 • Žadatel měl ke dni 1. listopadu 2021 alespoň jednoho zaměstnance, resp. spolupracující osobu, resp. osobu se smlouvou o výkonu funkce.
 • Maximální výše podpory na jednoho příjemce je
  • v případě poklesu tržeb o alespoň 30 %, ale méně než 50 %, jako součin 300 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků krát počet dní rozhodného období.
  • v případě poklesu tržeb o alespoň 50 % jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období.
 • Rozhodným obdobím je 1.11.2021 – 31.12.2021.
 • Způsob podání žádostí nebyl zatím zveřejněn.
 • Firmy si buď vyberou podporu COVID – Nepokryté náklady nebo COVID – 2021. Programy nelze mezi sebou kombinovat.
 • Kompletní informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (podzim 2021)

 • Žádat budou moci ti, kteří mají v rámci restrikcí pokles tržeb minimálně 30 % ve srovnávacím období.
 • Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá bonusového období, tedy konkrétně prosinec 2021 a leden 2022. Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021. Výjimku mají sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, jejichž srovnávacím obdobím je poslední zimní období před vypuknutím pandemie, a začínající podnikatelé.
 • Bonusová období:
  • 1. bonusové období je 22.11. – 31.12.2021.
  • 2. bonusové období je 1.1. – 31.1.2022.
 • Žádat mohou živnostníci, společníci malých s. r. o. (obrat minimálně 120 000 Kč), pokud byl restrikcemi omezen jejich hlavní příjem.
 • Důvodem přiznání bonusu je také péče o dítě, pokud byla škola uzavřena kvůli dopadům covid-19.
 • Kompenzační bonus se bude týkat i subjektů v cestování.
 • Výše kompenzačního bonusu je 1 000 Kč, pokud je kompenzační bonus poskytován z důvodu významného dotčení činnosti z důvodu nařízené karantény, je ve výši 500 Kč za den.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že srovnávané období pro určení poklesu tržeb, spadá do bonusových období, znamená to, že až po skončení těchto měsíců bude zpravidla možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. ledna 2022, za druhé bonusové období bude relevantní datum nejdříve 1. února 2022.
 • Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy.

Záruka cestovním kancelářím

 • Program plynuje nahradí od ledna 2022 dřívější kompenzační nástroj COVID záruka CK.
 • Cestovní kanceláře získají záruku za spoluúčast, kterou musí složit při sjednání pojištění pro případ úpadku.
 • Záruka může být poskytnuta CK k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců opakovaně, což nebrání uzavření další záruky pro smlouvu nově sjednanou, pokud pojistná doba začne v době od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.
 • Parametry produktu budou zveřejněny začátkem ledna 2022.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13. 12. 2021, 3. 1. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.