Šipka

Informace pro plátce DPH v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – podzim 2020

11. 11. 2020

Úrok z prodlení

 • Prominutí úroku z prodlení vzniklého za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, popř. za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde, pokud bude k úhradě daně, k niž se úrok z prodlení váže, do 31.12.2020.
 • Prominutí úroku z prodlení se vtahuje na daňové subjekty, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více následujících činností, které byly vládou od 14.10.2020 omezeny nebo zakázány. K těmto činnostem patří:
  • provozování restauračních zařízení a barů,
  • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
  • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
  • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
  • provozování cirkusů a varieté,
  • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
  • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
  • pořádání veletrhů,
  • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
  • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
  • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
 • Prominutí se rovněž vtahuje na podnikatele, jejich převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, a kterým bylo toto podnikání Usnesením vlády ČR z 21.10.2020 v období od 22.10.2020 zakázáno.
 • Úrok z prodlení bude prominut, pokud daňový subjekt správci daně oznámí, že splňuje podmínky. Oznámení se provede zde na webové aplikaci.   

Lhůty pro podávání daňového přiznání a kontrolního hlášení

 • Daňová přiznání a kontrolní hlášení je třeba podávat v zákonné lhůtě, k posunutí lhůty či prominutí pokuty za pozdě podané tvrzení daně Vláda ČR žádné opatření nepřijala.

Prominutí daně z přidané hodnoty

 • V období od 1.10. do 31.12.2020 se hromadně promíjí DPH z bezúplatných dodání vyjmenovaného zboží a poskytnutí vyjmenovaných služeb pro vybrané subjekty. U přijatých zdanitelných plnění souvisejících s bezúplatným dodáním zboží a poskytnutím služby je nárok na odpočet zachován. Podmínky jsou obdobné těm, které GFŘ zveřejnilo na jaře zde a zde.
 • Prominuto je plošně DPH při bezúplatném dodání základních ochranných prostředků, u kterých vznikla povinnost přiznat daň v období října až prosince 2020. Mezi ně patří zejména bezúplatné dodání:
  • ochranných pomůcek, testovacích souprav apod.,
  • surovin k výrobě desinfekce,
  • zboží zdravotníkům,
  • zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě a sociálním službám.

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11.11.2020

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.