Šipka

Informace pro nepodnikající fyzické osoby v souvislosti s epidemií nového coronaviru

22. 4. 2020

 

Daň z příjmů za rok 2019

 • Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně a správního poplatku za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za podmínky, že bude přiznání podáno a daň uhrazena do 1.7.2020.
 • Obdržela-li fyzická osoba v roce 2019 osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, musí k datu 1.4.2020 podat správci daně Oznámení o osvobozených příjmech více zde. Mezi nejčastější osvobozené příjmy patří dary coby bezúplatné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí, jenž splňují podmínku délky držby apod. . Na tento termín se prodloužení nevztahuje.

Daň z příjmů za rok 2020

 • Zálohy na daňovou povinnosti
  • Má-li daňový subjekt povinnost hradit zálohu na daň z příjmů, jenž má splatnost 15.6.2020, je mu tato záloha v rámci generálního pardonu č. 2 prominuta. Pozor ale na to, že prominutím zálohy se nesnižuje budoucí daňová povinnost za rok 2020.
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty
  • Daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné zpětně uplatnit v přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a 2018. Bude-li novela schválena, bude možné uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 zpětně v letech 2019 a 2018 formou dodatečného přiznání za roky 2019 a 2018 podaného v roce 2021. U nepodnikajících fyzických osob se může jednat např. o daňovou ztrátu u příjmů z nájmu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Plošně se promíjí pokuta za pozdě podané daňové tvrzení k dani z nabytí nemovitých věcí. Toto prominutí se vztahuje na daňová přiznání, která mají být podána v období od 31.3.2020 do 31.7.2020. Bez sankce se musí tyto daňová přiznání podat do 31.8.2020. Do tohoto data musí být také tato daňová povinnost uhrazena.

Opatření v oblasti splácení úvěrů

 • Vztahuje se na úvěry:
  • zajištěné nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
  • účelové a
  • poskytnuté stavební spořitelnou
 • Je možné využít na úvěry sjednané před 26.3.2020.
 • V ochranné době se odkládá čas plnění peněžitých dluhů buď do 31.10.2020 nebo do 31.7.2020. Ochranná době běží od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení žádosti o úmyslu využít ochrannou dobu. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání úvěru.
 • Další informace jsou k dispozici v zákoně.

aktualizace 23.4.2020

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.