Šipka

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo upřesňující informace k problematice peněžitého příspěvku na stravování

17. 5. 2021

Jak už od nás víte, tak od roku 2021 mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům přispívat na stravování i formou tzv. stravenkového paušálu. V návaznosti na tyto informace se dnes podíváme blíže na některé situace, které mohou nastat v rámci problematiky peněžitého příspěvku na stravování.

Peněžitý příspěvek na stravování pro zaměstnance v případě směny delší než 11 hodin

Zákon o daních z příjmů blíže nedefinuje délku pracovní směny. Pokud by zaměstnavatel svým zaměstnancům, jejichž pracovní směna je delší než 11 hodin poskytl peněžitý příspěvek na stravování dvakrát, tj. pro rok 2021 151,20 Kč, bude pro zaměstnance tento příjem od daně osvobozen jen do výše 75,60 Kč a zbylá část příspěvku bude zdanitelným příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů. U zaměstnavatele stravenkový paušál ve výši 151,20 Kč bude v plné výši daňově uznatelným výdajem. Ještě zmíníme situaci, kdy zaměstnanec z osmihodinové směny odpracuje např. jen dvě hodiny např. kvůli návštěvě lékaře. Poskytne-li zaměstnavatel tomuto zaměstnanci stravenkový paušál, tak na straně zaměstnavatele nebude tento příspěvek daňovým nákladem, ale u zaměstnance do limitu 75,60 Kč pro rok 2021 to bude příjem od daně osvobozený.

Peněžitý příspěvek na stravování pro jednatele s.r.o.

Jednatel s.r.o., jenž pro společnost s ručením omezeným vykonává činnost na základě smlouvy o výkonu funkce, je pro účely tohoto příspěvku na stravování považován za zaměstnance. Je-li s tímto jednatelem ve smlouvě vymezena určitá část pracovní doby a následně evidována např. v evidenci docházky, pak takovémuto jednateli je možné poskytnout stravenkový paušál. Do stanoveného limitu bude příjmem od daně osvobozeným. Pokud bude přítomnost jednatele během vymezené pracovní doby delší než 3 hodiny, bude se jednat na straně společnosti o výdaj daňově uznatelný.

Peněžitý příspěvek na stravování pro zaměstnance pracující v režimu home office

Od zaměstnanců pracujících v režimu home office je zpravidla zaměstnavateli vyžadována přítomnost, resp. kontakt se zaměstnavatelem ve stejnou dobu, jako je jejich obvyklá pracovní doba na pracovišti zaměstnavatele. Zákon o daních z příjmů blíže nedefinuje místo výkonu činnosti zaměstnance, poněvadž toto je předmětem pracovněprávního vztahu. Tudíž i zaměstnancům pracujícím „z domova“ je možné poskytnout peněžitý příspěvek na stravování. U zaměstnance se bude jednat o příjem osvobozený do limitu 75,60 Kč pro rok 2021. U zaměstnavatele se bude jednat o výdaj daňově uznatelný při současném splnění dvou podmínek: místo bydliště musí být smluvně sjednáno jako pracoviště a musí být prokazatelné, že v rámci jedné směny byly odpracovány alespoň 3 hodiny. Uvedená časová podmínka musí být stvrzena v evidenci odpracované doby během směny.

Kumulace různých forem příspěvku na stravování

Je možné, aby část zaměstnanců dostávala stravenky, část se stravovala v závodní jídelně a část dostávala peněžitý příspěvek na stravování. Každý zaměstnanec může v daňově zvýhodněném režimu čerpat pouze jednu z forem příspěvku na stravování.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 17.5.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.