Šipka

Evidenci skutečných majitelů je třeba dát do pořádku, od června hrozí vyšší pokuty

29. 3. 2021

Pokud o evidenci skutečných majitelů slyšíte poprvé, jste na správném místě, kde se dozvíte ty správné informace, abyste neopomněli splnit si tuto zákonnou povinnost.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se ze zákona zapisují údaje o skutečných majitelích. Tento rejstřík je zcela neveřejný.  Evidování jsou skuteční majitelé:

 • právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob;
 • svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.

Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo, nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Povinnost evidování skutečných vlastníků mají české firmy uloženou od roku 2019, ale za nesplnění této povinnost dosud nehrozí žádná sankce, proto až 65 % obchodních korporací uvedenou povinnost neplní, nebo mají v evidenci chyby. Obchodní korporace tak mají nejvyšší čas vše napravit. 1. června 2021 totiž vstupuje v účinnost nový evidenční zákon, který umožní za nezapsaného skutečného majitele udělit pokutu půl milionu korun nejen obchodní korporaci, ale i samotnému majiteli, nebo může být tento chybějící majitel omezen na právech ohledně společnosti. Pokud firma své majitele do registru již zapsala, ale údaje jsou chybové, má na nápravu čas až do 1. prosince 2021.

Zaevidování skutečných majitelů není radno podceňovat, nejen kvůli vysoké pokutě, ale i proto, že skutečným majitelům, kteří nebudou zapsání hrozí i znemožnění výplaty podílu na zisku či hlasování na valné hromadě. Pokud se po 1. červnu 2021 objeví pochybnost o skutečných majitelích, mohou orgány veřejné moci, např. správní úřady, upozornit rejstříkový soud na možné nesrovnalosti. Soud pak zahájí řízení a vyzve firmu, aby napravila chyby. Nesrovnalosti ohledně skutečných majitelů mají povinnost hlásit banky, pojišťovny, auditoři i exekutoři.

Často kladené otázky kolem evidence skutečných majitelů jsou k dispozici na portálu eJustice.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 29.3.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.