Šipka

E-faktury: snížení chybovosti a administrativní zátěže

22. 6. 2018

Při každé novince se objevuje vždy nejen velké procento příznivců, ale i odpůrců. Nejinak je tomu v českých společnostech s příchodem elektronických faktur. Mnozí si stěžují na administrativní zátěž a byrokracii, zejména společnosti, které technologie dosud nevyužívaly. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje využívání elektronické fakturace, která umožňuje snížení administrativní zátěže a také vysoké chybovosti.

Uznávání e-faktur jako dokladů rovnocenných k tradičním papírovým fakturám nestojí v cestě žádné legislativní omezení, ve veřejné správě však není akceptace těchto faktur vyřešena. Akceptace e-faktur ve veřejné správě není stále vyřešena, naráží totiž na problémy kvůli nepřipravenému internímu procesu na příjem, zpracování a archivaci e-faktur. Svaz průmyslu a dopravy ČR se proto zabývá rychlým zavedením a rozšířením práce s e-fakturami, zejména pak zjednodušením komunikace mezi společnostmi a veřejnou správou.

Výhodou těchto faktur je nejen úspora nákladů a nižší administrativní náročnost ze strany státu, ale zejména časová úspora a snížení administrativní zátěže pro řadu společností.

„Zejména střední a větší firmy dnes již využívají e-fakturaci a bude pro ně jednodušší využívat jednu formu komunikace jak se státem, tak v obchodním vztahu mezi firmami. Je to jeden z prvních kroků v rámci realizace úplného elektronického podání, na nějž bude snazší navázat dalšími elektronickými službami ze strany státu, které budou dále přínosné pro komunikaci firem a státní sféry,“ uvádí viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

V České republice mají však mnohé společnosti s digitalizací problém. Jak se bude řešit?

Elektronizace a digitalizace jsou přirozeným trendem a v mnoha případech mohou usnadnit plnění povinností a snížit chybovost a náklady. Některé firmy ale naráží na tak zvanou papírovou zvyklost. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím zveřejnit podrobnější informativní zprávu, která firmám práci s e-fakturou víc přiblíží,“ uzavírá Milena Jabůrková.

Náležitosti e-faktury

E-faktura musí obsahovat náležitosti umožňující její snadné ověření tak, aby zajištěna věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost. Elektronické dokumenty musí být také dobře uchovatelné. Pokud mají e-faktury výše řečené náležitosti, jsou z pohledu účetní, daňové a finanční kontroly rovnocenným dokladem k písemným dokladům. Velkou výhodou e-faktur není jen snížení administrativy, ale i rychlost doručení, úspornost papíru, tisku a poštovného. Jsou také menší zátěží pro životní prostředí, protože je není nutné tisknout.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.