Šipka

DPH u pronájmu nemovitostí

24. 1. 2022

V poslední době se o aplikaci DPH u pronajatých nemovitostí velice často mluví. Zejména v souvislosti, kdy pronajímatel zvolil zdanění tohoto pronájmu. Pojďme se podívat na jeden rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Afs 197/2020 – 85.

Plátce DPH OSVČ koupila bytovou jednotu, u které si nárokovala odpočet DPH na vstupu cca 3,6 mil. Kč. Zároveň deklarovala její pronájem jinému plátci DPH, společnosti s ručením omezeným, k jeho ekonomické činnosti.

Na základě těchto skutečností využil pronajímatel možnosti volby zdanění uvedené v § 56a zákona o DPH. Podle něj se totiž může plátce rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jinému plátce pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti aplikuje DPH. Do konce roku 2020 to možné bylo, od roku 2021 ale nelze toto zdanění u obytných prostor zvolit.

Pronajímatel musel při kontrole finančnímu úřadu prokázat, že nemovitost byla využita k ekonomické činnosti. Toto neprokázal a zmiňovaný nájemce zde ani neměl nahlášenou provozovnu. Při místním šetření nebyl nikdo přítomen.

Pronajímatel tedy neprokázal svůj nárok na odpočet DPH uhrazené na vstupu. Nárok na odpočet mu tedy nebyl uznán. Podnikatel neuspěl ani u Nejvyššího správního soudu. Ten potvrdil správnost jednání správce daně.

Taktových to rozsudků přibývá. Pozor ekonomickou činností není např. to, pokud nájemce umožní na základě smlouvy o výkonu funkce v bytě bydlet jednatele s rodinou.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 24. 1. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.