Šipka

Dobrovolný plátce DPH – komu se vyplatí být plátcem a jak se jím stát

24. 2. 2021

Plátcem DPH ze zákona se stane každý podnikatel, jehož obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhne 1 milion Kč. Najde se řada podnikatelů, kterým se vyplatí být plátcem, i když tuto hranici nepřekročili. Jak posoudit to, zda se plátcovství vyplatí či ne si můžete přečíst právě dnes v našem článku.

Začneme z druhé strany, komu se plátcovství spíše nevyplatí. Právě asi valné většině českých drobných podnikatelů, kteří poskytují svoje služby či zboží zejména neplátcům DPH. Kdyby byli plátci, museli by svoji cenu zvýšit o DPH a tím pádem by měli horší konkurenceschopnost, což zejména u drobných živnostníků je docela zásadní problém. Dále se plátcovství nevyplácí u těch, kteří svoje vstupy nakupují se sníženou sazbou 10 % nebo 15 %, ale prodávat musí se sazbou základní 21 %.

Teď se pojďme podívat na situace, kdy dobrovolné plátcovství je výhodou:

 • Množství nakoupeného zboží a služeb od plátců je vyšší než prodané množství. Plátce si v takovém případě může zaplacené DPH požadovat od státu zpět a tím se poníží ceny.
 • Většina zákazníků jsou plátci DPH. Plátce bude tím pádem vnímán u svých odběratelů jako „levnější“, protože si budou moci odečíst DPH a ceny tak budou výhodnější. Najde se i řada plátců, kteří s neplátci ani neobchodují.
 • Podnikatel poskytuje služby zejména jiným plátcům z EU nebo nakoupené české zboží prodává do jiných států EU právě plátcům.
 • Podnikatel nakupuje zboží či služby v základní sazbě, ale sám prodává v sazbě snížené. Opět rozdíl na DPH může plátce po státu žádat ve formě nadměrného odpočtu.
 • Podnikatel si chystá do firmy koupit hodnotný majetek, např. drahou výrobní linku. Jako plátce má nárok na odpočet DPH, ale pozor na další podmínky.

A co tedy podnikatel musí udělat, když na základě výše zmíněného zjistí, že je pro něj dobrovolné plátcovství DPH výhodné?

V první řadě je třeba vyplnit žádost k registraci plátce DPH. Samotným vyplněním to ale nekončí, tedy spíše začíná. Zákon nijak nestanovuje, jaké další dokumenty bude finanční úřad k registraci požadovat. Bohužel praxe je takové, že některé finanční úřady jsou ochotnější než jiné apod. Pokud se podnikatel chce co nejvíce vyhnout „dohadování“ s finančním úřadem, je vhodné doložit např. následující dokumenty – podnikatelský záměr, obrat za posledních 12 měsíců, sídlo podnikání, smlouvy o odběru energií, soupis firemního majetku, kontakt na zpracovatele účetnictví, seznam aktivních bankovních účtů, seznam a umístění provozoven apod. Cílem těchto příloh je přesvědčit finančního úředníka o tom, že nejste firma, které jde jen o získání peněz z nadměrných odpočtů, ale že jde o dlouhodobé podnikání. Velmi ceněné jsou finančním úřadem ty dokumenty, které prokáží, že to s registrací k DPH myslíte opravdu vážně. Dobrou zprávou je, že většinu žadatelů finanční úřad nakonec zaregistruje, ale mnohdy je za tím opravdu velká trpělivost. Finanční úřad se k žádosti musí vyjádřit do 30 dnů. Pokud žádosti vyhoví, vystaví rozhodnutí o registraci k DPH a plátcem se podnikatel stává následující pracovní den po doručení rozhodnutí.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 24.2.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.