Šipka

Do konce ledna je potřeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí! Kdo má povinnost jej podat?

16. 1. 2022

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí do 31. ledna 2022 podat všichni poplatníci, kteří v průběhu roku 2021 nabyli nově vlastnické právo na nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavba či bytová nebo nebytová jednotku). Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat rovněž ti poplatníci, kteří v průběhu roku 2021 pozbyli část svých nemovitých věcí. Přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu podle toho, kde se daná nemovitost nachází.

Pro přiznání je rozhodný stav k 1.1.2022. Může ale nastat situace, kdy návrh na vklad práva byl podán v roce 2021 a do 31.12.2021 nebyl vklad povolen. V tomto případně je povinnost podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu. Uveďme se příklad: Návrh na vklad při nabytí bytu byl podán 2. 12. 2021. Vklad byl povolen 17. 1. 2022. Lhůta pro podání přiznání končí 30. 4. 2022.

Povinnost zpracovat daňové přiznání a následně jej podat mají také všichni ti, kteří na nemovité věci provedli nástavbu, přístavbu nebo byla část nemovitosti zlikvidována a současně došlo ke změně výměry či druhu pozemku, změně počtu nadzemních podlaží apod.

Termín, do kdy musí být daňová povinnost k dani z nemovitých věcí uhrazena, je 31.5.2022. Pokud daňový subjekt hradí daň ve dvou splátkách, tak první je splatná 31.5.2022, druhá je splatná do 30.11.2022. Příslušný správce daně o výši vyměřené daně informuje zasláním předpisu úhrady do datové schránky. Poplatníkům bez datové schránky bude doručena poštou složenka.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 16. 1. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.