Šipka

Do 1.4.2022 je nutné podat vyúčtování srážkové daně za rok 2021

24. 3. 2022

Všichni poplatníci, kteří vypláceli příjmy zdaňované srážkovou daní, musí do 1.4.2022 podat vyúčtování daně. Pokud tak neučiní, nesplní svoji zákonnou povinnost a hrozí jim sankce.

Srážkovou daní se obvykle daní příjmy zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáváni na dohody mimo pracovní poměr. Tedy na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti za předpokladu, není překročen limit odměry a není podepsáno prohlášení poplatníka. Srážkovou daní se daní také podíly na zisku společníka společnosti s ručením omezeným nebo příjmy z dividend u akciových společností, a to za předpokladu, že je poskytuje česká akciová společnost. Právě na podíly na zisku a dividendy se ve vyúčtování často zapomíná.

Vyúčtování je potřeba podat místně příslušnému správci daně, a to elektronicky nebo případně klasicky písemně na formuláři.

Ke správnému sestavení vyúčtování jsou potřebné následující dokumenty – doložení plateb sražených daní, může být ve formě tabulky. Dále rekapitulace ze mzdového programu o výši sražených daní po měsících a číslo účtu, z kterého byly srážky placeny. Konečně pak počet zaměstnanců a místa kde pracují a úhrn přeplatků z ročního zúčtování za minulý rok a částky, které byly správcem daně předepsány k přímé úhradě. Pokud je zaměstnavatel plátcem obou daní, musí být ze všech dokumentů zřejmé, která je srážková a která zálohová. Tyto podklady slouží daňovému poradci k rychlému a efektivnímu řešení.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 24. 3. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.