Šipka

Dezinfekce jako reklamní předmět? Při splnění podmínek klidně ano!

17. 2. 2021

Jak se mění doba, tak se také mění to, jaké reklamní předměty firma dává svým obchodním partnerům. Mnoho firem teď uvažuje nad otázkou, zda mohou svým obchodním partnerům jako reklamní předmět poskytnout např. dezinfekci, kterou nyní používá kvůli covidové době každý. Ano, čtete správně, dezinfekce je možné poskytovat jako reklamní předmět, ale musí dojít ke splnění podmínek, na které se společně podíváme. Jsou-li podmínky splněny, tak se bude jednat o uznatelný výdaj, resp. náklad, u kterého bude mít plátce nárok na odpočet a zároveň nebude předmětem DPH na výstupu.

Při řešení problematiky reklamních předmětů se využívají dva právní předpisy – zákon o daních z příjmů a v případě plátců daně z přidané hodnoty i zákon o dani z přidané hodnoty.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů stanovuje, že za výdaje, resp. náklady na reprezentaci jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Tyto výdaje, resp. náklady jsou daňově neúčinné. Zmiňovaný zákon dále také říká, že za dary se nepovažují reklamní a propagační předměty, jenž:

 • jsou opatřeny jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele těchto předmětů nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
 • hodnota jednotlivého předmětu bez DPH nesmí překročit 500 Kč,
 • na předmět se nesmí vztahovat spotřební daň s výjimkou tichého vína.

Jedním ze vstupních surovin k výrobě dezinfekce je líh, který podléhá spotřební dani, ale na takovéto výrobky z něj se již spotřební daň nevztahuje.

Pokud tedy obchodním partnerům poskytnete dezinfekci a splníte všechny výše uvedené podmínky, tak se z pohledu zákona o daních z příjmů nebude jednat o dar, a tudíž jsou výdaje daňově uznatelné.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Na reklamní předměty je nutné pohlížet podle zákona o DPH, ale v praxi se stává, že daňové subjekty tento rozdílný pohled obou zmíněných daní na reklamní a propagační předměty příliš nevnímají.

Aby nebylo poskytnutí reklamního a propagačního předmětu předmětem DPH, je nutné rozlišovat, zda se jedná o dárek nebo o obchodní vzorek:

Aby poskytnutí dárku nebylo předmětem DPH, musí být poskytnutý v rámci ekonomické činnosti a jeho pořizovací cena nepřesahuje 500 Kč bez DPH. Další podmínka není uvedena.
U obchodních vzorků poskytnutých bez úplaty se požaduje pouze poskytnutí v rámci ekonomické činnosti plátce.

Nárok na odpočet nemá plátce u přijatého zdanitelného plnění, které je použito ve smyslu zákona o daních z příjmů na reprezentaci, ale s výjimkou plnění, která na výstupu nejsou považována za dodání zboží. Takže pokud se jedná o obchodní vzorky či dárky , tak plátce má nárok na odpočet.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 17.2.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.