Šipka

Dávky pro zdravotně postižené mají nová pravidla

21. 2. 2018

Pravidla pro přiznání dávek pro zdravotně postižené jsou pro rok 2018 mírně pozměněná. Stejně je to i s jejich výší.

Hendikepovaní lidé mají právo na různé příspěvky od státu, které mají za cíl vylepšit jejich životní úroveň a umožnit jim větší zapojení do běžného života bez překážek. V novém roce se některé příspěvky zvýší, nová pravidla bude mít i příspěvek na zvláštní pomůcky.

Základem pomoci jsou dva příspěvky, na mobilitu a na zvláštní pomůcku a dále ještě průkaz OZP, osoby se zdravotním postižením. O průkaz se žádá na úřadu práce, pomocí tiskopisu Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením. Úřad práce se spojí s OSSZ a ošetřujícím lékařem. Na základě jejich posudku vám bude následně přidělen průkaz typu TP, ZTP nebo ZTP/P. Každý z nich s sebou nese určité výhody, např. zdarma přepravu městskou hromadnou dopravou, vyhrazená místa k sezení, přednost na úřadech a podobně. S typem ZTP nebo ZTP/P, máte navíc nárok na příspěvek na mobilitu. Žádá se o něj také na kontaktním pracovišti úřadu práce a vyplácí se zpětně každý měsíc, ve výši 550 korun.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku má umožnit vyšší soběstačnost a také lepší kontakt s okolím. Existují tři různé kategorie, osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postižené osoby a těžce zrakově postižené osoby. Podle toho lze čerpat příspěvek na speciální úpravy motorového vozidla, stavební úpravy koupelny a WC, zařízení pro tlumočení do znakového jazyka nebo vodícího psa. Na vše se vztahuje jistý věkový limit a také se přisouzení dávky posuzuje s ohledem na příjmy vaše či vaší společné domácnosti.

Výše příspěvku se odvíjí od toho, kolik stojí konkrétní pomůcka, nejvyšší příspěvek může být 350 000 korun. Výjimkou je schodišťová plošina, která je omezena horním limitem 400 000 korun. Je potřeba připravit si i nějaké svoje finance, protože spoluúčast tvoří 10 % z ceny pomůcky, minimálně však 1000 korun. To znamená, že i kdybyste kupovali pomůcku levnější než 10 tisíc, bude spoluúčast stejně minimálně tisíc korun, pokud se úřad ze závažných důvodů nerozhodne jinak. Za pět let můžete takto využít příspěvky v maximálním součtu 800 tisíc korun.

Motorové vozidlo má jiné podmínky

Příspěvek na zvláštní pomůcku se liší v případě, že se jedná o automobil nebo jiné motorové vozidlo. Příspěvek je v tom případě ohraničen z obou stran, může se jednat o částku mezi 100 a 200 tisíci korun. Na příspěvek mají nárok osoby s těžkou vadou pohybového a nosného ústrojí nebo s hlubokou mentální retardací. Také je potřeba potvrzení o nutnosti měsíčně se někam dopravovat, nebo být dopravován. Příspěvek se vypočítává na základě příjmů a životního minima.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.