Šipka

Daňový balíček aneb co se mění od roku 2021 v oblasti daní z příjmů

9. 1. 2021

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně

Od roku 2021 se změní způsob výpočtu daně z příjmů u zaměstnanců. Ruší se institut superhrubé mzdy. Daň se bude nově počítat z hrubé mzdy. Sazba daně je 15 %. U příjmů, kde je základ daně vyšší než 141 764 Kč měsíce (toto odpovídá čtyřnásobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021), bude zdanění probíhat druhou zvýšenou sazbou 23 %. Druhá zvýšená sazba nahrazuje doposud užívané solidární zvýšení daně.

Růst slevy na poplatníka

Dále ještě dochází ke zvýšení základní slevy na poplatníka o 3 tisíce Kč na 27 840 Kč za rok. Měsíční sleva na poplatníka bude tedy 2 320 Kč místo dosavadních 2 070 Kč. Sleva na poplatníka poroste ještě od roku 2022 na 30 840 Kč za rok (2 570 Kč za měsíc).

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál se postaví vedle závodního stravování a stravenek jako další možnost příspěvku na stravování zaměstnanců. Zaměstnanci díky stravenkovému paušálu mohou příspěvek na stravování obdržet v peněžní formě s využitím všech daňových výhod. Na straně zaměstnanců bude stravenkový paušál osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše. Ministerstvo financí uvedlo, že stravenkový paušál si budou moci nyní dovolit i firmy s jedním či dvěma zaměstnanci, kteří doposud právě díky vysokým administrativním nákladům, příspěvky na stravování neposkytovali.

Podpora pracujících rodin s dětmi

U daňového bonusu pro děti je od ledna 2020 zrušeno zastropování částky. Nově bude daňový bonus vyplácen bez stávajícího omezení částkou 60 300 Kč. Toto má za účel zvýšit příjmy pracujících rodin, které mají více dětí.

Změny ve vracení přeplatků daní

Od roku 2021 se zvyšuje hranice, od které bude možno žádat o vrácení přeplatku na dani. Nově bude možno žádat o vrácení přeplatku v minimální výši alespoň 200 Kč, dosud platila hranice 100 Kč. Přeplatek bude možno také vrátit hotově ale maximálně do výše 1 000 Kč.

Snížení limitu pro odpočet úroků z hypotéky

U nových hypotečních smluv na řešení bytové otázky uzavřených po 1.1.2021 se snižuje maximální limit z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč. U smluv uzavřených do konce roku 2020 zůstává v platnosti hranice 300 tisíc Kč, a to i v případě refinancování.

Paušální daň

OSVČ mohou od roku 2021 hradit tzv. paušální daň, která nahradí placení záloh na pojistné zdravotní a sociální a placení daně z příjmů. Detailnější informace jsou k dispozici v samostatném článku zde.

Změny v odpisování některých druhů dlouhodobého majetku pořízeného od roku 2020

Aby byl podpořen český průmysl v této nelehké době, byly schváleny mimořádné odpisy hmotného dlouhodobého majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině. Mimořádný odpis bude moci využít první vlastník, který si tento majetek pořídil od 1.1.2020 do 31.12.2021. Majetek, který je podle zákona zařazen do první odpisové skupiny, bude moci poplatník odepsat bez přerušení za 12 měsíců místo standardních 3 let. Do první odpisové skupiny patří např. počítače a kancelářská technika, nástroje a nářadí. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině (např. stroje a automobily) bude možno odepsat díky mimořádným odpisům bez přerušení za 24 měsíců místo obvyklých 5 let. Navíc ještě během prvních 12 měsíců bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Tato změna bude mít i pozitivní vliv na finanční leasing. V daném období bude možné uzavřít leasingovou smlouvu, která bude trvat pouze jeden nebo dva roky.

V oblasti odpisů hmotného dlouhodobého majetku pro účely zákona o daních z příjmů došlo k navýšení hranice, od kdy je majetek povinně odepisován. Ta hranice je nyní 80 000 Kč místo dosavadních 40 000 Kč. Stejná hranice, tedy 80 000 Kč, bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Nová hranice platí již pro majetek pořízený po 1.1.2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020 a dále.

Změny jsou samozřejmě i v oblasti odepisování nehmotného majetku. V zákoně o dani z příjmů již nenajdete kategorizaci nehmotného majetku. Nově bude možné uplatit výdaje, které souvisí s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Tuto změnu bude možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený rovněž po 1.1.2020.

 

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 14.1.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.