Šipka

Daňová amnestie je tady. Zákon, který jí umožňuje, podepsal prezident

13. 6. 2023

Daňovou amnestii, kterou umožňuje zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových závazků, podepsal prezident. Co to znamená? Dlužníci se budou moci zbavit dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně.

Rozhodným obdobím pro milostivé léto bude 1.7. – 30.11.2023. Daňová amnestie, nebo taky daňové milostivé léto se bude vztahovat na některé nedoplatky, které jsou spravovány orgány Finanční správy ČR a Celní správy ČR, případně ve výjimečných případech ve správě Ministerstva financí ČR.

Všechny fyzické osoby, tedy i OSVČ, budou moci požádat výše zmíněné orgány o mimořádné odpuštění příslušenství daně, tedy úroků, penále a pokut za opožděné plnění svých daňových povinností. Půjdou prominout i náklady řízení, a to včetně těch exekučních. Podmínkou prominutí je úhrada jistiny, tedy původní daňové povinnosti, a podání žádosti v období od 1. července do 30. listopadu tohoto roku.

Daňové milostivé léto se bude vztahovat pouze na příslušenství k jistinám, které vzniklo do 30. září 2022, aby se předešlo záměrným spekulacím při úhradě aktuálních daňových povinností.

V rámci daňového milostivého léta bude dlužníkům také umožněno u nedoplatků daně vyšších než 5 000 Kč, aby byla jistina uhrazena ve 4 pevně daných splátkách v rozmezí 17 měsíců počínaje 1. červencem 2023. Bude-li jistina už uhrazena, na základě žádosti dojde k prominutí příslušenství daně.

Jak fyzické, tak i právnické osoby budou moci požádat o mimořádný zánik bagatelních nedoplatků na dani a příslušenství daně v jednotlivé výši do 200 Kč. Toto se bude vztahovat na nedoplatky vzniklé do 30.9.2022. Podmínkou odpuštění je, aby celkové suma zanikajících nedoplatků nepřevýšila 1 000 Kč u jednoho správce daně. O prominutí těchto nedoplatků se nebude muset žádat, správce daně je promine automaticky ke dni účinnosti zákona, tj. k 1.7.2023.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13.06. 2023

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.