Šipka

Daň z nemovitostí za rok 2018

30. 5. 2018

Čas pro zaplacení daně z nemovitých věcí se nemilosrdně krátí. Nezapomeňte, že tato daň musí být zaplacena do konce května. Kolik peněz si nachystat? Jakým způsobem můžete zaplatit?

Každý rok platí všichni majitelé nemovitostí daň z nemovitých věcí, tento rok je čas do konce května. Chovatelé ryb a zemědělci však mají prodlouženou lhůtu do konce srpna. Do uvedených termínů musí být vypočtená částka v pokladně finančního úřadu, případně na příslušném účtu. Daně vyšší než 5 000 Kč lze rozdělit na dvě částky, jednu lze zaplatit do konce května (srpna), druhou pak do konce listopadu.

Výše částky a její výpočet

Výše daně z nemovitostí po podaném daňovém přiznání počítá příslušný finanční úřad, a následně informuje poplatníky:

 • fyzickým osobám bez datové schránky a bez registrace k placení daní přes SIPO a zasílání údajů na e-mail, posílá úřad bezplatně daňové složenky,
 • právnickým osobám bez datové schránky posílá úřad složenky zpoplatněné dle ceníku České pošty,
 • fyzickým osobám do datové schránky (v případě,že nejsou přihlášené k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem),
 • právnickým osobám do datové schránky (v případě, že výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem).

Daňové složenky by měly být doručeny do poštovních schránek do 21. 5. 2018. Pokud však čekáte delší dobu, kontaktujte místně příslušný finanční úřad. Ne vždy je chyba na straně úřadu či doručovatele, proto úřad nemusí akceptovat pozdní platbu v případě nedoručení složenky. Přesnou sumu si lze ověřit také na pobočce finančního úřadu, kde ji lze samozřejmě i zaplatit.

Jak daň z nemovitosti zaplatit

Daň se platí způsoby, které si poplatník předem zvolí. Je tak možné daň uhradit složenkou, SIPO, převodem na účet finančního úřadu, hotově na pokladně krajského úřadu či QR kódem, který je poznačen jak na složence, tak v doručeném e-mailu od finančního úřadu.

Pozdní platba daně

Pokud se stane, že na daň zapomene a na účet finančního úřadu dojde platba pozdě, počítejte s úrokem z prodlení, který se počítá z roční výše repo sazby České národní banky navýšené o 14 % rozpočítávaný na dny. Prodlení však je možné prominout, pokud daň bude splacena během prvních čtyř pracovních dní po termínu. Pozor! Pokud však zaplatíte daň až pátý den po termínu, úrok z prodlení se počítá od prvního dne prodlení.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.