Šipka

Čistá mzda v roce 2018

28. 1. 2018

Nezáleží, zda se jedná o vaše první nebo desáté zaměstnání, spočítat si čistou mzdu může být složité pokaždé. Pro ty, kdo se chtějí zorientovat, nabízíme průvodce výpočtem.

Čistá mzda v podstatě znamená to, co zaměstnanci zůstane po odečtení všech povinných výdajů. Jde o velké množství počítání, protože základy pro různé výpočty se liší. Minimální mzda se letos rekordně navýšila a to na 12 200 korun měsíčně. Většina zaměstnanců ale dostává více než to, spodní hranice se potom nazývá zaručená mzda. I u zaručené mzdy se nakonec číslo změní, v důsledku odečtu pojistného a daně.

Čistá mzda se počítá následovně – z hrubé mzdy se odečtou zálohy na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. Ta se odečítá z hrubé mzdy, ovšem její výše se vypočítává ze mzdy superhrubé a je to 15 % z ní, zaokrouhleno na stokoruny nahoru. Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o odvody, které platí za zaměstnance zaměstnavatel. Výpočet čisté mzdy dále ovlivní různé slevy na dani nebo nezdanitelné části základu daně.

Pro sociální pojištění existuje kromě minimální také maximální hranice a to 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2018 stanovil stát průměrnou mzdu na 29 979 korun. Cokoliv si vyděláte nad 48násobek této částky, není zatíženo sociálním pojištěním a základ se z toho nevypočítává. Oproti tomu zdravotní pojištění žádnou horní hranici nemá.

Jaké slevy na dani uplatnit?

Na daních si ve výsledku člověk může ovšem také leccos ušetřit a to díky množství různých úlev. Naprostým minimem je základní daňová sleva pro poplatníka, která činí 2070 korun měsíčně a má na ni nárok každý, komu během roku vzniká povinnost platit daň z příjmu. Sleva na vyživované dítě ve společné domácnosti je v roce 2018 1267 korun měsíčně, za druhé a třetí dítě ještě více. Platí do 26 roku dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo na děti se špatným zdravotním stavem. Slevu smí uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Další podobné slevy jsou např. sleva na školkovné nebo na manžela, manželku či registrovaného partnera nebo partnerku. Všechny slevy jsou platné ve dvojnásobné výši, pokud je dítě nebo partner držitelem průkazů ZTP.

Existuje dokonce takzvaný daňový bonus, který ovšem lze uplatnit jenom v případě slevy na dítě. Bonus znamená, že pokud by byla sleva na dítě větší, než celá daň z příjmu, stát vám rozdíl vyplatí. Nakonec tedy nejen nebudete nic platit, ale navíc ještě obdržíte peníze zpět. Existují samozřejmě doplňující podmínky: bonus nesmí přesáhnout 60 300 korun ročně a platí jen pro ty, kdo si v daném roce vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy. Od letošního roku se navíc zohledňují pouze příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pronájem nebo kapitálový majetek zahrnuty nejsou.

Pokud podepisujete u zaměstnavatele prohlášení k dani, uplatňujete slevy u něj.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.