Šipka

Celní správa kontroluje v terénu i nedoplatky

22. 4. 2021

V rámci kontrolní činnosti hlídky Celní správy ČR mimo jiné prověřují, jestli osoba, kterou kontrolují, nemá daňový nedoplatek. Prověřují nedoplatky, u nichž uplynula lhůta splatnosti. Také Vás tato informace překvapila? Níže se dozvíte podrobnosti.

Celní správa v rámci dohledu prověřuje nedoplatky na daních, kde je správcem daně ona sama. Jedná se o neuhrazené clo, spotřební daň či daň z přidané hodnoty. Prověřovány jsou rovněž dluhy za odvody, poplatky a pokuty, které byly uloženy jinými správními orgány, jako například Policií České republiky, Oblastním inspektorátem práce, Státní veterinární správou apod.

Celníci dluhy ověřují přímo při silničních kontrolách či kontrolách v provozovnách. Ke kontrole využívají elektronickou centrální evidenci veškerých přeplatků, pohledávek a nedoplatků. Prověřit mohou kromě fyzických a právnických osob i cizince.

Když hlídka Celní správy ČR u kontrolované osoby zjistí nedoplatek, tak na něj upozorní a spolu s tím tuto osobu informuje, jaké jsou následky pro případ neuhrazení dluhu. Dlužník může sjednat nápravu ihned na místě, kdy hlídce zmíněný dluh uhradí hotově nebo platební kartou prostřednictvím platebního terminálu, kterým hlídky disponují. Neuhradí-li přímo na místě, obdrží složenku se všemi potřebnými údaji pro úhradu a spolu s tím je upozorněn, že existuje možnost vymáhat nedoplatek exekučně.

Na příklad celníci v Ústeckém kraji za leden a únor letošního roku kontrolovali v terénu stovky osob, z nichž 145 bylo evidováno coby dlužník a vybrali od nich přímo na místě téměř 50 000 Kč. Za celý rok 2020 pak v témže kraji na místě dlužníci uhradili nedoplatky ve výši 153 000 Kč.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 22.4.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.