Šipka

Bude vyšší daň z příjmů fyzických osob?

18. 2. 2020

V současné době vláda řeší změny v oblasti daní z příjmů. Změny budou zajisté jak pozitivní, tak i negativní.

Pro zaměstnance by měla být zajisté pozitivní změna v oblasti stravenek. Mohlo by totiž dojít k zavedení tzv. stránkového paušálu. Stravenkový paušál v podstatě znamená, že zaměstnanec dostane od svého zaměstnavatele peněžní částku určenou na stravování. Mělo by se jednat o finanční benefit, který bude stejně jako stravenky požívat daňové výhody. Klasické stravenky se rušit prozatím nemají a zaměstnavatel tak bude mít právo volby, zda zvolí peněžní částku ve formě stravenkového paušálu nebo poskytne zaměstnanci stravenky ať už papírové nebo elektronické. 

Další změnou, která je hodně diskutovaná, je zrušení tzv. superhrubé mzdy. Jen pro upřesnění oč se jedná. Superhrubá mzda je součet hrubé mzdy zaměstnance a pojistného hrazeného jeho zaměstnavatelem. 

Superhrubá mzda byla do daňového systému zavedena v rámci reformy veřejných financí v roce 2008, ale v žádném zákoně se o ní takto nemluví. Označení superhrubá mzda je pouze jiný název metody výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a je detailně vysvětlen v § 6 odst. 12 zákona o daní z příjmů č. 586/1992 Sb. Právě díky tomuto způsobu výpočtu bylo možné sjednotit sazbu daně z příjmů fyzických osob na 15 %. 

Jak ale samotné zrušení superhrubé mzdy dopadne, není jasné. Pokud by došlo pouze k jejímu zrušení a nedošlo ke změně sazby daně, tak by to mělo za následek snížení daňových příjmů, což samozřejmě negativně ovlivní státní rozpočet. Pokud by došlo ke zvýšení sazby z 15 % na 19 %, tak dojde ke zvýšení daní pro OSVČ a pronajímatele. Toto zvýšení by sice mělo pozitivní efekt na státní rozpočet, ale bylo by to v rozporu se záměry vlády.

Výsledkem tedy bude zajisté kompromisní návrh, který sice zvýší sazbu daně, ale na druhou stranu umožní snížit základ daně. Např. by se mohlo jednat o snížení základu daně pro OSVČ o 2/3 uhrazeného sociálního pojištění. 

Jak ale jednání vlády dopadnou, si musíme počkat a budeme Vás o všem včas informovat.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.