Šipka

Bezpečnost bankovních institucí – jsou peníze v bance v bezpečí?

7. 3. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině a následnými problémy, které díky tomu potkaly banky Sberbank CZ a Expobank CZ, se začalo diskutovat o tom, jak je to s bezpečností peněz uložených na bankovních účtech.

V České republice existuje systém zákonného pojištění vkladů. Co to znamená? Peníze v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou ze zákona pojištěny. Zkrachuje-li banka, dostanou její zákazníci své peníze zpět díky Fondu pojištění vkladů, který zřizuje Garanční systém finančního trhu. Pod systém spadají ty banky, které mají sídlo v ČR a licenci vydanou Českou národní bankou a jejich kompletní seznam je k dispozici zde.

Vklady v bance do hodnoty 100 tisíc eur, což při dnešním kurzu je zhruba 2,5 milionu korun, dostanou vkladatelé zpět v plné výší, a to včetně případných úroků. Všechny vklady jednoho vkladatele na běžných i spořících nebo termínovaných účtech se sčítají a není rozhodující, v jaké měně byl účet veden. Pojištění se vztahuje jak na občany, tak na podnikatele a firmy.

Výplatu z Fondu pojištění vkladů zabezpečuje Komerční banka a fyzickým osobám pro výplatu stačí navštívit pobočku Komerční banky s občanských průkazem. OSVČ si sebou musí navíc vzít ještě doklad o oprávnění k podnikání. Pokud jde o výplatu náhrady žádat právnická osoba, je potřeba se prokázat originální či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku a žádat může pouze oprávněný zástupce právnické osoby, který u sebe musí být platný občanský průkaz.

U vkladů nad 100 tisíc EUR, příp. 200 tisíc EUR při dočasně vysokém zůstatku, je nutné, aby se vkladatel přihlásil jako každý jiný věřitel. Tyto vklady se následně stanou předmětem konkurzu či likvidace.

Pokud je se Sberbank CZ sjednán jakýkoliv úvěr, je potřeba jej dále splácet, a to i včetně pojištění schopnosti splácet úvěr, pokud bylo sjednáno.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 7. 3. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.