Šipka

Auto pro soukromé i služební účely

10. 1. 2022

Problematice automobilu v podnikání jsme se již dříve věnovali. V rámci tohoto článku jsme pouze zevrubně prošli situaci, kdy je vozidlo využíváno jak pro podnikání, tak pro soukromé využíti.

Dnes se k této problematice vracíme detailněji zejména z pohledu OSVČ, kteří nejčastěji koupí auto tzv. na firmu a pak ho využívají i soukromě.

V podstatě existují tři způsoby, jak je možné použití firemního vozidla k soukromým cestám vyřešit:

 • Výdajový paušál na dopravu
 • Uplatnění výdajů na základě skutečným dokladů
 • Náhrada za auto a ujeté kilometry u soukromého vozidla

Využívání paušálních výdajů na dopravu

Využití výdajového paušálu na auto je podmíněno tím, že OSVČ vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje podle dokladů. Neuplatňuje tedy náklady příslušným procentem z příjmů. OSVČ nemusí nikde skladovat účtenky za PHM (pokud není plátcem DPH a neuplatňuje si nárok na odpočet) či počítat ujeté kilometry. Automobil musí být zařazen v obchodním majetku podnikatele. Při užívání firemního vozidla i pro soukromé účely je výdajový paušál pouze ve výši 80 % ze základní částky 5 000 Kč. Činí tedy 4 000 Kč.  80 % se následně krátí i další výdaje související s provozem vozidla, vyjma silniční daně. Ta je daňově uznatelná ve výši 100 %. Pokud má podnikatel více vozidel, tak paušál je možné uplatnit pouze na tři a z toho pouze jedno je možné použit pro soukromé účely a tedy krátit.

Uplatnění výdajů na základě skutečných dokladů

Podnikatel musí evidovat všechny účtenky související s provozem vozidla a musí důsledně vést knihu jízd. Krácení následně probíhá podle toho, jak často se vozidlem jezdí soukromě. Následně se dle poměru soukromých a služebním km krátí výdaje na automobil včetně odpisů či nájemného za auto. Pokud je OSVČ plátcem DPH, tak i nárok na odpočet je třeba krátit podle poměru soukromých a služebních jízd.

Náhrada za auto a ujeté kilometry u soukromého vozidla

Řada podnikatelů pro služební jízdy využívá soukromé vozidlo, které není vloženo do obchodního majetku. Pro výpočet náhrady se použije základní sazba náhrady za použití soukromého vozidla za 1 km. Náhrada z PHM se odvíjí od průměrné spotřeby dle technického průkazu a násobí se průměrnou cenou pohonných hmot podle vyhlášky. 

I s cestovními výkazy Vám pomůžou náš kvalifikovaný účetní týmKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 10. 1. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!





  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.