Šipka

Auto pro soukromé i služební účely

10. 1. 2022

Problematice automobilu v podnikání jsme se již dříve věnovali. V rámci tohoto článku jsme pouze zevrubně prošli situaci, kdy je vozidlo využíváno jak pro podnikání, tak pro soukromé využíti.

Dnes se k této problematice vracíme detailněji zejména z pohledu OSVČ, kteří nejčastěji koupí auto tzv. na firmu a pak ho využívají i soukromě.

V podstatě existují tři způsoby, jak je možné použití firemního vozidla k soukromým cestám vyřešit:

 • Výdajový paušál na dopravu
 • Uplatnění výdajů na základě skutečným dokladů
 • Náhrada za auto a ujeté kilometry u soukromého vozidla

Využívání paušálních výdajů na dopravu

Využití výdajového paušálu na auto je podmíněno tím, že OSVČ vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje podle dokladů. Neuplatňuje tedy náklady příslušným procentem z příjmů. OSVČ nemusí nikde skladovat účtenky za PHM (pokud není plátcem DPH a neuplatňuje si nárok na odpočet) či počítat ujeté kilometry. Automobil musí být zařazen v obchodním majetku podnikatele. Při užívání firemního vozidla i pro soukromé účely je výdajový paušál pouze ve výši 80 % ze základní částky 5 000 Kč. Činí tedy 4 000 Kč.  80 % se následně krátí i další výdaje související s provozem vozidla, vyjma silniční daně. Ta je daňově uznatelná ve výši 100 %. Pokud má podnikatel více vozidel, tak paušál je možné uplatnit pouze na tři a z toho pouze jedno je možné použit pro soukromé účely a tedy krátit.

Uplatnění výdajů na základě skutečných dokladů

Podnikatel musí evidovat všechny účtenky související s provozem vozidla a musí důsledně vést knihu jízd. Krácení následně probíhá podle toho, jak často se vozidlem jezdí soukromě. Následně se dle poměru soukromých a služebním km krátí výdaje na automobil včetně odpisů či nájemného za auto. Pokud je OSVČ plátcem DPH, tak i nárok na odpočet je třeba krátit podle poměru soukromých a služebních jízd.

Náhrada za auto a ujeté kilometry u soukromého vozidla

Řada podnikatelů pro služební jízdy využívá soukromé vozidlo, které není vloženo do obchodního majetku. Pro výpočet náhrady se použije základní sazba náhrady za použití soukromého vozidla za 1 km. Náhrada z PHM se odvíjí od průměrné spotřeby dle technického průkazu a násobí se průměrnou cenou pohonných hmot podle vyhlášky. 

I s cestovními výkazy Vám pomůžou náš kvalifikovaný účetní týmKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 10. 1. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.