Šipka

Advokátní úschova versus okamžik odvodu DPH

1. 11. 2021

Nejvyšší správní soud v srpnu letošního roku posuzoval, jestli při prodeji nemovitosti vzniká prodávajícímu povinnost odvést DPH v okamžiku složení peněž do advokátní úschovy nebo ne. Jednodušeji řečeno, jestli došlo u prodávajícího k přijetí úplaty nebo ne.

Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem správce daně a krajského soudu a konstatoval, že přijetím úplaty se rozumí situace, kdy úplatu přijme poskytovatel plnění (prodávající), nikoliv třetí osoba, tedy poskytovatel úschovy. Dle Nejvyššího správního soudu se uložené prostředky do advokátní úschovy stávají plněním až v okamžiku splnění příslušných podmínek prodávajícím. Proto prodávajícímu ke dni uložení peněz do advokátní úschovy nevzniká povinnost odvést DPH.

Nicméně tento nález Nejvyššího správního soudu je protichůdný Koordinačnímu výboru Komory daňových poradců ČR 179/23.05.07 Nepeněžité formy úhrady plnění pro účely DPH, kde se na str.43 uvádí, že bylo odsouhlaseno, že složení peněz do advokátní či notářské úschovy naopak za určitých podmínek představuje úplatu před DUZP. Klíčové jsou tedy konkrétní parametry úschovy.

Pokud tedy při obchodních transakcích, nejen při prodeji nemovitosti, využíváte notářskou úschovu či podobné instrumenty, pak je třeba se zamyslet nad konkrétním smluvním nastavením a v kontextu rozsudku NSS a zmiňovaného Koordinačního výboru KDPČR neváhat kontaktovat daňového poradce.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 1.11.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.