Šipka

JE VAŠE ÚČETNÍ TÍM PRAVÝM ODBORNÍKEM?

Stále se měnící daňový systém a jeho změny nutí čím dál více lidí využívat služeb poradců, jelikož pro laika je těžké zůstat v obraze. U výběru poradce můžete ale narazit. Věděli jste, že účetní není oprávněn provádět daňové poradenství? Jaký je rozdíl mezi daňovým poradcem a účetním?

Daňoví poradci, členové Komory daňových poradců České republiky, jsou jedinečnou skupinou vysoce kvalifikovaných daňových odborníků, kteří, obdobně jako advokáti, stojí vždy na straně klienta a chrání jeho práva a zájmy. Díky zákonným profesním standardům včetně profesní mlčenlivosti a povinného pojištění dávají svým klientům záruku kvalitního poskytnutí služeb.

Naopak účetní nejsou v oblasti daní odbornými a kompetentními osobami, a proto nemohou a nesmí poskytovat s daněmi související služby a poradenství. Neposkytují garanci za své výsledky v těchto vysoce odborných oblastech a na své chyby nejsou pojištěni.

Svěřte svoji agendu zavedené moderní kanceláři SLUTO s.r.o., která sdružuje jak daňové poradce, tak i účetní profesionály, a můžete své starosti takřka hodit za hlavu. Díky mlčenlivosti, která je garantová na zákonem a je obdobou advokátního nebo lékařského tajemství, je vztah s klientem založen vždy na skutečné důvěře.

Where to now? Read our latest articles!

Go to the news archive

Contact us!

  Where you find us?

  • Opening hours:

  • Mo - Th: 9:00 - 17:00 h.

  • Fr: 9:00 - 15:00 h.

  • Opening hours:

  • Mo - Th: 9:00 - 17:00 h.

  • Fr: 9:00 - 15:00 h.