Šipka

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ VČAS A SPRÁVNĚ

Přestože mnoho poplatníků to nedělá poprvé, najdou se každý rok tací, kteří při podání přiznání chybují a někdy za to i zaplatí. Jak se chybám vyhnout?

Je to sice naprostý základ, přesto ale máme pocit, že je vhodné si ho každý rok zopakovat. Předejde se tak chybám, které mohou vést až k vysokým pokutám a sankcím. Řeč je samozřejmě o podávání daňového přiznání.

První důležitá věc je termín. Za pozdní podání totiž hrozí sankce, samozřejmě úměrné tomu, jak dlouho se opozdíte a jestli vás bude finanční úřad muset upozornit a vyzvat k podání přiznání. Každoročně se podává na konci března. V letošním roce je potřeba si datum hlídat trochu více než obvykle, do rovnice se totiž připletl víkend a velikonoční svátky – proto je letos mezním datem pro podání daňového přiznání až 3. duben. Datum se tedy posunulo vlivem okolností, existují navíc ještě dvě situace, ve kterých můžete přiznání odložit. První je pokud vám správce daně sám lhůtu prodlouží z objektivních důvodů nebo v případě, že vaše přiznání podává daňový poradce nebo ověřuje auditor. V případě daňového poradce musíte ovšem doložit správci plnou moc k zastupování.

Za pozdní odevzdání hrozí sankce, úřady ovšem tolerují prvních pět dní zpoždění bez pokuty.

Kam přiznání doručit a jak

Daňové přiznání se podává na příslušný finanční úřad, podle místa trvalého bydliště. Často dochází k chybě v případě, že se přiznání podává poštou. Tato možnost existuje, je ale potřeba si skutečně zjistit pod jaký finanční úřad spadáte v místě trvalého bydliště, i když například sídlo vaší firmy je v jiném městě nebo spadá pod jiný úřad. V tomto ohledu je nejbezpečnější předávání přiznání osobně, protože úřednice by měla nesrovnalosti včas odhalit a upozornit vás na ně. Vlastníci aktivní datové schránky mají za povinnost odevzdat přiznání tímto způsobem, případně je možné podat přiznání elektronicky. Termín ale zůstává pro všechny stejný.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.