Šipka

Novinky

Jaká má být výše odstupného?
11. 9. 2023

Nejčastějším případem, kdy typicky náleží zaměstnanci odstupné je v případě, pokud se pro zaměstnavatele stane nadbytečným. Dostane zaměstnanec tříměsíční nebo jen dvouměsíční odstupné? Náleží odstupné i v případě dohody? Nadbytečnou se může často stávat účetní, rozhodne-li se vedení firmy vedením účetnictví pověřit externí účetní firmu. Ne u každého skončení pracovního poměru náleží zaměstnanci odstupné. Na odstupné…

Číst více
Nový výklad k DPH při bezúplatném dodání zboží
11. 9. 2023

Generální finanční ředitelství vydalo nový výklad k problematické DPH při bezúplatném dodání zboží. Doposud platná informace byla z roku 2014 a aplikovala se na ty situace, kdy praktickým dopadem bylo darování zboží. Jak je to tedy s DPH při bezúplatném dodání zboží? Plátce DPH pořídil zboží pro svoji ekonomickou činnost a při jeho pořízení měl tedy nárok na…

Číst více
Bude možné poslat zaměstnanci výpověď e-mailem?
14. 8. 2023

Legislativním procesem nyní prochází rozsáhlá novela zákoníku práce. Ta mj. mění i pravidla pro možnosti doručování písemností zaměstnancům elektronicky. V současné době platný zákoník práce nezakazuje elektronické doručování, nicméně legislativa jej poměrně striktně upravuje a v praxi se téměř díky tomu nepoužívá. Zaměstnavatel musí mít v personálních dokumentech zaměstnance předchozí písemný souhlas zaměstnance, aby při doručování používal např….

Číst více
Špatně vedené účetnictví = finanční úřad může daň doměřit podle pomůcek
14. 8. 2023

Účetní jednotky, tedy ti, kdo vedou účetnictví, musí účetnictví vést tak, aby bylo správné, úplné, průkazné a odpovídalo skutečnému stavu. Pokud tyto zásady při vedení účetnictví nejsou dodržovány, může správce daně daň z příjmů doměřit podle pomůcek a díky tomu se stane, že se ze ztráty klidně může stát zisk s daňovou povinnosti v řádech stovek tisíců Kč….

Číst více
Zaměstnanecký benefit v podobě možnosti využívat firemní vozidlo i k soukromým účelům
14. 8. 2023

Automobil v podnikání často znamená, že zaměstnavatel svým zaměstnancům umožňuje, aby firemní vozidlo použili i k soukromým účelům. V dnešní době je to poměrně častý benefit pro zaměstnance. Na straně zaměstnance je tento benefit považován jako nepeněžitý příjem. Výše nepeněžitého příjmu se stanovuje jako určité procento ze vstupní ceny používaného vozidla a vstupuje do výpočtu mzdy. Do mzdy toto…

Číst více
Kolky od příštího roku skončí
22. 6. 2023

  Státním úřadům se obvykle poplatky hradily formou kolkových známek. O zrušení kolkových známek z úsporných důvodů rozhodla vláda. Jejich vydávání a udržování v oběhu je neekonomické. Platba poplatku kolkovou známku na úřadě, soudu nebo ministerstvu míří ke svému konci. S emisí a používáním se neskončí ze dne na den, ale bude existovat přechodové období, kdy bude možné…

Číst více
Máte pozastavenou živnost? Bedlivě si hlídejte termín obnovení.
22. 6. 2023

Podnikatele může jakákoliv situace dohnat k tomu, že se rozhodne přerušit svoje podnikání. O tomto musí informovat nejen příslušný živnostenský úřad, ale i svoji zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Všechny tyto úkony může provést jednoduše přes změnový list, který zašle svému živnostenskému úřadu, ten následně tyto informace předá jak zdravotní pojišťovně, tak…

Číst více
Minimální daň z příjmů právnických osob má být zavedena od příštího roku
22. 6. 2023

Od příštího roku by se měla v zákoně o dani z příjmů objevit novinka – minimální daň u právnických osob ve výši 15 %. Proč má být zavedena? Současné znění legislativy týkající se daně z příjmů neřeší minimální zdanění, může tedy docházet k efektivnímu zdanění, které je nižší než minimální daňová sazba ve výši 15 % stanovené uvedenou…

Číst více
Zaměstnanec dostal odstupné. Dojde ke změně podmínek podpory v nezaměstnanosti.
22. 6. 2023

Pokud má zaměstnanec při skončení pracovního poměru nárok na odstupné, odchodné či odbytné, tak se nárok na podporu v nezaměstnanosti odsouvá. Dle současné legislativy ji žadatel o zaměstnání začne čerpat až po vyčerpání nároku na odstupné. Připravovaná změna zákoníku práce má toto ale změnit. Podporu v nezaměstnanosti by začal uchazeč o práci pobírat už od prvního dne,…

Číst více
Při obchodování s mincemi z drahých kovů nelze použít zvláštní režim pro použité zboží
16. 6. 2023

Finanční správa analyzuje některé podněty, které zasahují do problematiky obchodování s platnými i neplatnými mincemi, které jsou vyrobeny z drahých kovů, a to z jiných, než je zlato. Při této analýze Finanční správa pojala podezření na možné daňové úniky, které spočívají v nesprávném použití daňového režimu a tím pádem nesprávného stanovení základu daně pro DPH, a to včetně použití nesprávné sazby DPH….

Číst více
Daňová amnestie je tady. Zákon, který jí umožňuje, podepsal prezident
13. 6. 2023

Daňovou amnestii, kterou umožňuje zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových závazků, podepsal prezident. Co to znamená? Dlužníci se budou moci zbavit dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně. Rozhodným obdobím pro milostivé léto bude 1.7. – 30.11.2023. Daňová amnestie, nebo taky daňové milostivé léto se bude vztahovat na některé nedoplatky, které jsou…

Číst více
Daňová opatření od roku 2024 v bodech
5. 6. 2023

Jistě každý v minulých dnech zaznamenal, že vláda představila úsporný daňový balíček, který se v nějaké formě dotkne všech. Valná většina novinek by měla začít platit od počátku roku 2024, některé možná později. Pojďme se podívat na přehled nejzásadnějších plánovaných změn. Daň z příjmů Předpokládá se zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21…

Číst více
Blíží se termín splatnosti daně z nemovitých věcí
29. 5. 2023

Všem vlastníkům nemovitých věcí v minulých dnech přicházely informace o výši daňové povinnosti na rok 2023 na dani z nemovitých věcí. Tato daň je splatná v jedné splátce do 31.5.2023. Pokud je celková daňová povinnost vyšší než 5 000 Kč, tak je daň splatná ve dvou splátkách – první do 31.5.2023 a druhá do 30.11.2023. Poplatníkům, kteří nemají zřízenou…

Číst více
Vláda schválila novelu zákoníku práce
17. 5. 2023

Vláda v dubnu 2023 schválila novelu zákoníku práce. Změn je samozřejmě více, ale jednou z nejvýraznějších je zakotvení práce na dálku (home office) právě do tohoto zákona. O novele zákoníku práce by měla Poslanecká sněmovna poprvé jednat zhruba v půlce května 2023. Zákoník práce byl měl definovat pravidla pro home office. Záměrem novely zákoníku práce je, aby především…

Číst více
Zrušení registrace k DPH z moci úřední
15. 5. 2023

  Plátci, jejichž výdělečná činnost nevede k pravidelnému odvodu DPH na výstupu mohou o svoji registraci k DPH přijít. V takovýchto případech může správce daně zahájit řízení o zrušení registrace dani z přidané hodnoty podle § 106 odst. 1 zákona o DPH. Podle tohoto paragrafu správce daně ruší registraci: plátcům, kteří přestali uskutečňovat ekonomickou činnost, plátcům, kteří bez oznámení…

Číst více
Elektronická podání u fyzických osob
5. 4. 2023

  Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přinesla od roku 2023 velkou změnu do oblasti datových schránek. Na základě ní byly všem podnikajícím fyzickým osobám, OSVČ, zřízeny datové schránky. Všem, kterým byla nově zřízena datová schránka ze zákona, jsou postupně doručovány přístupové údaje pro první přihlášení do nově zřízené datové schránky. Ta…

Číst více
První zaměstnanec ve firmě. Nač nezapomenout?
3. 4. 2023

Rozhodne-li se podnikatel, ať už OSVČ nebo právnická osoba, že zaměstná svého prvního zaměstnance, musí krom sepsání pracovní smlouvy, která zakládá pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, udělat řadu dalších kroků. Přihlášení nového zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů Přihlášení do něj musí proběhnout do osmi kalendářních dnů od zaměstnání prvního zaměstnance. Přihlášení do registru se provádí…

Číst více
Poskytování ubytovacích služeb vs. daň z příjmů a daň z nemovitých věcí
23. 3. 2023

Generální finanční ředitelství vydalo aktualizovaný pokyn, který se týká posouzení povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb, jenž je platný od roku 2023. Na pozoru by se měli mít zejména ti, jenž nabízejí ubytování formou Airbnb, ale není určen výhradně jim. Příjmy plynoucí z poskytování ubytovacích služeb, které jsou podle klasifikace CZ-CPA zařazeny pod kódem 55, jsou u…

Číst více
MPSV chce změnu definice nelegální práce, aby bylo snadnější ji trestat
21. 3. 2023

Ministr práce a sociálních věcí usiluje o změny v oblasti nelegální práce. Nyní totiž může zaměstnavatel snadno uniknout trestu, pokud zaměstnává nelegálně. Zásadní změna by měla nastat v délce výkonu nelegální práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na novele zákona o zaměstnanosti. Od roku 2024 by se měl tento zákon dočkat poměrně významných změn. Nyní zákon…

Číst více
Fyzické osoby poskytující přepravu z pohledu daně z příjmů
10. 3. 2023

  Generální finanční ředitelství vydalo na konci února závazný výklad k problematickému daňovému posouzení povinností přepravních služeb. Tento výklad vztahující se k povinnostem poskytovatelů přepravních služeb, má zpětnou platnost od 1.1.2023. V „Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023“ se mimo jiné řešila i problematika daně z příjmů fyzických osob….

Číst více
Zaměstnavatelé by měli od dubna 2023 hlásit na ČSSZ i dohodáře. Které konkrétně?
8. 3. 2023

Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s válkou na Ukrajině platí pouze do 31.3.2023. Opatření se budou prodlužovat, tudíž se nyní pracuje na novele tohoto zákona. Do novely je zapracováno rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ. Úřad práce totiž nemá, jak ověřit, zda údaje o příjmových poměrech předkládané žadateli o humanitární dávku odpovídají…

Číst více
Daňové milostivé léto? Pravděpodobně už letos.
17. 2. 2023

Na konci ledna vláda schválila návrh zákona, jenž by mohl mimořádně odpustit některé daňové dluhy. Měl by tak možnost dát dlužním šanci zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně. „Chystané daňové milostivé léto bude určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Velký význam bude mít jak pro…

Číst více
Účetní uzávěrka a závěrka – dva téměř stejné ale významově odlišné pojmy
15. 2. 2023

Tyto dva pojmy, které jsou účetními často zaměňovány zejména po konci účetního období, nejsou totožné a podnikatelé je často zaměňuji. Začneme tím, kdy končí zdaňovací období. Nejčastěji končí s posledním dnem kalendářního roku, tedy 31.12., nebo posledním dnem hospodářského roku, který se skládá ze 12 po sobě jdoucích měsíců. Vraťme se k pojmů účetní uzávěrka a účetní…

Číst více
Kontrola tašek zaměstnance při odchodu z pracoviště. Může ji zaměstnavatel provést nebo ne?
3. 2. 2023

Základním stavebním kamenem dobrého vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je důvěra, která se může ovšem v některým situacích začít velice rychle vytrácet. Zaměstnavatel může získat dojem, že zaměstnanec vynáší z pracoviště, co mu nepatří. Může zaměstnanci zaměstnavatel zkontrolovat tašky? Je řada provozů, kde zaměstnanci v taškách mohou odnést velice hodnotné věci a nejedná se o balík papíru nebo…

Číst více
Cestovní náhrady od roku 2023
2. 2. 2023

S novým rokem 2023 došlo k řadě změn v oblasti účetnictví i v pracovně právních vztazích. Krom změny minimální mzdy či slevy na sociální pojištění, došlo k opětovným změnám v oblasti cestovních náhrad, které je poskytuje zaměstnavatel při pracovní cestě svým zaměstnancům. Tuzemské stravné To přísluší zaměstnanci při pracovní cestě v délce minimálně 5 hodin. Jeho výše je v podnikatelské sféře minimálně: 129…

Číst více
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení při práci na zkrácený úvazek
5. 1. 2023

Zákon č. 216/2022 Sb., který přináší změnu původního změní zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, začne platit od 1. 2. 2023. Zaměstnavatelé mohou při splnění níže uvedených podmínek snížit pojistné na sociální zabezpečení o 5 p.b. a to pouze u zaměstnanců, jejichž sjednaný úvazek činí nejméně 8 hodin týdně a nepřesáhne 30 hodin týdně….

Číst více
Od roku 2023 se zvyšuje minimální mzda
3. 1. 2023

Jako už tradičně se s nový rokem zvyšuje minimální mzda. Letos je navýšení vyšší než v roce 2022. Tehdy vzrostla o 1 000 Kč na 16 200 Kč. Od roku 2023 se zvyšuje o 1 100 Kč na 17 300 Kč. Nejnižší hodinová mzda je nyní 103,80 Kč. Do budoucna se plánuje zavedení valorizačního mechanismu, podle něhož by minimální mzda byla…

Číst více
Vzrostla minimální výše záloh na pojistné pro OSVČ
2. 1. 2023

Tradičně na začátku nového roku roste minimální mzda a rovněž i minimální výše záloh, které musí OSVČ měsíčně hradit své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Minimální záloha na sociální pojištění Od 1.1.2023 je stanovena průměrná mzda na 40 324 Kč. Z této částky se následně stanovují minimální zálohy na sociální pojištění. Minimální záloha tak…

Číst více
Velké změny v paušální dani od roku 2023
8. 12. 2022

Změny v paušální dani jdou ruku v ruce s velkou změnou v oblasti DPH – zvýšením limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu na 2 miliony Kč. Jen doplníme, co je paušální daň – jde vlastně o sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů fyzických osob do jedné platby a vstup…

Číst více
Zvyšuje se obrat pro DPH; stávající plátci mohou do 8.12.2022 zrušit plátcovství i při obratu vyšším než 1 milion Kč
5. 12. 2022

Po více než 18 letech dojde ke zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH. Příslušná novela zákona prošla celým legislativním procesem. Co se tedy od ledna 2023 mění? Limit pro povinnou registraci k DPH vzroste ze současného 1 milionu Kč nově na 2 miliony Kč. Pokud stávající plátce DPH uvažuje o zrušení registrace k DPH, má nyní výjimečnou…

Číst více
Víme, jak požádat o přeplatek na silniční dani
30. 11. 2022

V souvislosti s novelou zákona o dani silniční se rapidně zúžil okruh těch poplatníků, kteří budou mít povinnost právě na této dani. Zároveň ale řadě poplatníků, kteří již od roku 2022 nebudou mít povinnost platit silniční daň, mohl vzniknout na této dani přeplatek. O ten si může poplatník požádat a my víme, jak to udělat. Dle informací…

Číst více
Novela zákona o ochraně spotřebitele přinese spoustu novinek
28. 11. 2022

V polovině listopadu 2022 schválil Senát novelu zákona ochraně spotřebitele a novelu občanského zákoníku, která by měla přinést poměrně velké změny v oblasti ochrany spotřebitele a vztahů mezi obchodníky a konečnými spotřebiteli. Zmíněné novely již prezident podepsal. Účinné budou 30. den potom, co vyjdou ve Sbírce listin.   Prodlužuje se lhůta domněnky vadnosti zboží z 6 na 12…

Číst více
Místo výkonu práce v pracovní smlouvě
18. 11. 2022

V naší praxi se často setkáváme s dotazy, jak správně definovat místo výkonu práce. Tento dotaz zpravidla pokládají ti zaměstnavatelé, kteří mají více provozoven ať už v rámci jednoho města nebo po celé republice. Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který je projevem vůle zaměstnance a zaměstnavatele směřující ke vzniku pracovního poměru. V zákoníku práce jsou uvedeny tři základní…

Číst více
Pokuta při pozdním podání přiznání k dani z nemovitých věcí
16. 11. 2022

Přiznání k dani z nemovitých věcí řeší každý, kdo vlastní předmětnou nemovitost, ať už pozemek nebo stavbu. Pro přiznání je rozhodný stav k 1.1. Přiznání podává ten, kdo během roku zdanitelnou nemovitost nabyl, pozbyl nebo došlo ke změně jejího využití. Veškeré informace se můžete dočíst v jednom z našich starších článků. Nyní se ale vraťme k tématu pokuty, pokud je daňové…

Číst více
Jsou vratné obaly dodání zboží z pohledu DPH? Někdy ano a někdy ne.
13. 10. 2022

Zákon a dani z přidané hodnoty rozlišuje různé role plátců při dodávání vratných obalů. Tyto jednotlivé role mají různé povinnosti při odvodu DPH. Pokud budete hledat definici vratných obalů, tak tu zákon o DPH nezná. Vratný obal je definován v zákona o obalech. Za vratný obal tento zákon považuje výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený…

Číst více
Připravovaná novela zákoníku práce změní náhradu energií při home office
12. 10. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na rozsáhlé novele zákoníku práce, která by měla mj. změnit náhrady energií při práci na dálku, tedy při home office. Práce na dálku je definována jako výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, který je zaměstnanci umožněn na základě písemné dohody mezi ním a zaměstnavatelem. Home office má…

Číst více
Kniha jízd – finanční správa si při daňové kontrole může vyžádat data od Policie
1. 9. 2022

Pokud podnikatel využívá vozidlo v podnikání, je potřeba tuto skutečnost řádně dokumentovat. Nejčastěji tato dokumentace probíhá prostřednictvím knihy jízd. Pokud při daňové kontrole má správce daně pochybnost o správnosti údajů, může si od Police České republiky vyžádat data o pohybu motorového vozidla a tyto data mezi sebou porovnat. Posle nálezu Nejvyššího správního soudu to není v rozporu…

Číst více
Opět vrostly cestovní náhrady. Stouplo i stravné
31. 8. 2022

Již počtvrté v roce 2022 vzrostly cestovní náhrady. Podle zákoníku práce je ministerstvo práce a sociálních věcí povinno upravit vyhlášku o cestovních náhradách tehdy, když podle údajů Českého statistického úřadu vzrostou nebo klesnou ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené v příslušné vyhlášce průměrné ceny pohonných hmot alespoň o 20 %. Právě z důvodu zvýšení cen PHM je od…

Číst více
Některým plátcům DPH by od roku 2023 měly klesnout pokuty u kontrolního hlášení
9. 8. 2022

V rámci připravovaného daňového balíčku pro dok 2023 dojde ke změnám v i oblasti DPH. Zásadní změna je zvýšení limitu pro povinou registraci k DPH z jednoho na dva miliony Kč. Zásadní změna by měla nastat i v oblasti kontrolního hlášení, a to konkrétně u sankcí. V připravované novele zákona o DPH doje k úpravám pokut pro OSVČ a u vybraných s.r.o.,…

Číst více
Pozor, mimořádné odpisy by měly pokračovat
8. 8. 2022

Pro rok 2023 vláda chystá rozsáhlý daňový balíček. V oblasti daně z příjmů dojde k výrazným změnám v paušální dani, o kterých se více dozvíte v našem předchozím článku. V oblasti daně z příjmů to ale není jediná připravována změna, další se bude týkat odpisů na majetek. Do novely zákona o daních z příjmů by se mělo dostat prodloužení možnosti využít mimořádné odpisy…

Číst více
Změny v paušální dani od roku 2023
22. 7. 2022

Ke konci června vláda schválila daňový balíček pro rok 2023. Součástí něj je krom zásadní změny ve zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu na 2 miliony Kč i poměrně zásadní změna v oblasti paušální daně. Pro vstup do paušální daně budě možné, pokud novela zákona o daních z příjmů projde, vstoupit s příjmy ze samostatné činnosti…

Číst více
Vyvádění peněz ze společnosti – co vše hrozí statutárnímu orgánu?
20. 7. 2022

V jednom z našich minulých článků jsme uváděli informace o tom, že řada společníků často do svojí společnosti půjčuje své soukromé prostředky, aby společnost přestála nepříznivou platební schopnost.  Bohužel se můžeme setkat i s tím, že řada statutárních orgánů odvádí peníze ze společnosti ve svůj prospěch, aniž by se jednalo o půjčku či rozdělení zisku. Asi tušíte, že…

Číst více
Půjčka společníka do společnosti
13. 7. 2022

V praxi se zcela běžně stává situace, kdy zejména začínající společnosti nemají dostatek peněžních prostředků, a právě společníci do společnosti půjčí svoje soukromé peněžní prostředky. Společník tak společnosti poskytne buďto zápůjčku nebo úvěr, za výhodnějších podmínek, než za jakých by ho firma mohla získat v bance.  Poskytne-li společník společnosti úvěr, musí být vždy úročený. Naproti tomu zápůjčka…

Číst více
Finanční správa bude zpětně prověřovat přiznání k silniční dani
12. 7. 2022

V minulých dnech se na webových stránkách Finanční správy objevila informace, která doporučuje všem poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání z důvodu vlastnictví nákladních vozidel a přípojných vozidel s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 12 tun, aby si prověřili správnost podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2021, 2020 a 2019. Ověření má zajistit, že ze…

Číst více
5% sleva na sociální pojištění pro některé zaměstnance na zkrácený úvazek
14. 6. 2022

Podpora zkrácených úvazků je jeden z mnoha nástrojů, jak chce vláda bojovat s energetickou krizí. Aby zaměstnavatele motivovala k využívání částečných úvazků, novela příslušeného zákona počítá se slevou na pojistném na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které může slevu uplatnit. Tato sleva ve výši 5 % ze…

Číst více
EU schválila pro ČR zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH
13. 6. 2022

Již dříve jsme Vás informovali, že nová vláda do své koaliční smlouvy zakotvila, že chce navýšit limit pro povinnou registraci k DPH. Kvůli tomuto záměru muselo Česko podat žádost o možnost zvýšit hranici obratu pro osvobození od DPH (povinnou registraci k DPH) až na 85 000 EUR dříve než po 1.1.2025. Od roku 2025 počítá evropská směrnice s navýšením…

Číst více
Informace o novele zákona o silniční dani
10. 6. 2022

Už dříve jsme Vás informovali o tom, že byly všem poplatníkům prominuty zálohy na silniční daň a o záměru zrušit silniční daň pro některá vozidla úplně. Nyní legislativním procesem prošla novela zákona o silniční dani, která nabývá účinnosti 1.7.2022 a má zpětnou účinnost od 1.1.2022.  Dnes projdeme všechny zásadní změny, které tato novela obsahuje, aby…

Číst více
Cestovní náhrady se opět změnily
9. 6. 2022

S účinností od 14.5.2022 došlo opět k změnám v cestovních náhradách, které se vyplácí při tuzemských pracovních cestách. Během letošního roku se cestovní náhrady měnily již několikrát, a to kvůli enormnímu zvýšení cen pohonných hmot a elektřiny. Od zmiňovaného 14.5.2022 platí nová vyhláška k cenám pohonných hmot, která stanovuje následující průměrné ceny: 1 litr benzínu 95 oktanů 44,50 Kč,…

Číst více
Termín vrácení přeplatku na dani z příjmů
20. 4. 2022

Při podání daňového přiznání k dani z příjmů ať už právnických nebo fyzických osob mohou fakticky nastat tři situace – přeplatek na dani, nedoplatek nebo je výsledná daňová povinnost nula. Pokud je výsledkem daňového přiznání nedoplatek, je splatný v termínu podání daňového přiznání. V případě přiznání za rok 2021 je splatný 2. dubna 2022, pokud bylo přiznání podáno papírové….

Číst více
Pravděpodobné pojistné – komu a kdy ho může zdravotní pojišťovna vyměřit?
19. 4. 2022

Už jste slyšeli o termínu pravděpodobná výše pojistného? Pokud ne, dnes se na tuto problematiku blíže podíváme. Pravděpodobné pojistné na zdravotní pojištění může zdravotní pojišťovna stanovit plátci pojistného – OSVČ nebo zaměstnavateli, a to v případě, kdy nebyl poslán příslušný přehled o výši daňového základu, resp. o platbě pojistného. OSVČ podávají svůj přehled jednou ročně, a…

Číst více
Smlouva o výkonu funkce jednatele s.r.o.
18. 4. 2022

Jednatel vede obchodní společnost a často pro tuto činnost společnost s ním uzavírá smlouvu o výkonu funkce jednatele. Jednatel je statutárním orgánem s.r.o. Výkon člena funkce statutárního orgánu nelze považovat za závislou práci a nelze ji tak vykonávat v pracovním poměru a smlouva o výkonu funkce tak nezakládá pracovní poměr. Smlouva o výkonu funkce se řídí zákonem…

Číst více
OSVČ se přihlásil k do paušálního režimu, ale zapomněl zrušit příkaz na úhradu záloh
15. 4. 2022

Od roku 2021 mají OSVČ možnost platit tzv. paušální daň, což je vlastně sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů do jedné platby. OSVČ ale často zapomenu zrušit příkaz k platbě záloh na sociální a zdravotní pojištění. Zmiňuje se o tom i Česká správa sociální zabezpečení, že někteří…

Číst více
Zveřejnění účetní závěrky za rok 2021 je poprvé možné provést prostřednictvím správce daně
14. 4. 2022

Účetní závěrku zákon definuje jako celek tvořený rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou k účetní závěrce. Tyto dokumenty musí být následně uveřejněny ve Sbírce listin. Krom těchto základních výkazů může účetní závěrka obsahovat také přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. Některé účetní jednotky navíc musí ve Sbírce listin uveřejnit např….

Číst více
Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jak se jich vyvarovat?
31. 3. 2022

Poměrně hodně poplatníků podává své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob jen pár dnů před termínem, který je v případě papírové formy podání stanoven na 1.4.2022, u elektronického podání je nutné jen podat do 2.5.2022. V časové tísni následně v přiznání bývají chyby. Chyb se lze vyvarovat velice jednoduše. Stačí sestavením daňového přiznání a jeho podáním svěřit do…

Číst více
Prominutí úroků z prodlení a posečkání na DPH pro podnikatele v autodopravě
30. 3. 2022

Ministerstvo financí včele s ministrem Stanjurou zareagovalo na rostoucí ceny pohonný hmot a pro podnikatele v autodopravě vydalo tzv. generální pardon na úroky z prodlení a z posečkání plateb DPH. Pokud má autodopravce problém s včasnou úhradou daňové povinnosti na DPH, a to už té, které byla splatná 25.3.2022, je třeba tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu a následně potvrdit splnění…

Číst více
Prominutí záloh na silniční daň pro rok 2022 a to všem poplatníkům
29. 3. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině a následným raketovým růstem cen pohonný hmot vydal ministr financí Zbyněk Stanjura „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a záloho na daň z důvodu mimořádné události“ zveřejněné ve Finančním zpravodaji. Ministr ve výše zmíněném Rozhodnutí rozhodl přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční, jejichž splatnost je 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022. Prominutí v zálohování…

Číst více
DPH u darů na podporu Ukrajiny
25. 3. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině spousta poplatníků poskytuje dary. O tom, jak je to s dary z hlediska daně z příjmů jsme Vás již informovali v našem dřívějším článku. Dnes se podíváme na to, jestli dárci, kteří jsou plátci DPH musí řešit v souvislosti s darem i tuto daň. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tudíž touto daní nejsou zatíženy. Pokud se jedná…

Číst více
Do 1.4.2022 je nutné podat vyúčtování srážkové daně za rok 2021
24. 3. 2022

Všichni poplatníci, kteří vypláceli příjmy zdaňované srážkovou daní, musí do 1.4.2022 podat vyúčtování daně. Pokud tak neučiní, nesplní svoji zákonnou povinnost a hrozí jim sankce. Srážkovou daní se obvykle daní příjmy zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáváni na dohody mimo pracovní poměr. Tedy na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti za předpokladu, není…

Číst více
Vláda hodlá provést zrušení silniční daně na některé vozidla
15. 3. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině a jejími důsledky vláda představila krom novely zákona o daních z příjmů, aby rozšířila okruh případů, kdy poskytnutý dar je možné uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, také záměr zrušit silniční daň pro vozidla do 12 tun kvůli rapidnímu nárůstu cen pohonných hmot (PHM). Dubnovou, červencovou, říjnovou a prosincovou zálohu tak nebudou…

Číst více
Půjdou v daních uplatnit dary uprchlíkům nebo ty, které jsou poskytnuty na vojenskou pomoc Ukrajině? Chystá se novela zákona o daních z příjmů
14. 3. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině a následnými sankcemi uvalenými na Rusko spousta lidi řešila nejen to, zda jsou jejich peníze uložené v bankách v bezpečí ale také hojně přispívali a stále přispívají do různých sbírek na pomoc Ukrajině. Vláda dne 9.3.2022 schválila návrh novely zákona o daních z příjmů. Pokud projde legislativním procesem, bude možné odečíst si ze základu…

Číst více
Bezpečnost bankovních institucí – jsou peníze v bance v bezpečí?
7. 3. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině a následnými problémy, které díky tomu potkaly banky Sberbank CZ a Expobank CZ, se začalo diskutovat o tom, jak je to s bezpečností peněz uložených na bankovních účtech. V České republice existuje systém zákonného pojištění vkladů. Co to znamená? Peníze v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou ze zákona pojištěny. Zkrachuje-li banka, dostanou…

Číst více
Daňová informační schránka k poslednímu únoru končí, má ale nástupce!
2. 3. 2022

Všichni uživatelé, kteří využívají možností Daňové informační schránky (DIS) jistě zaznamenali, že k poslednímu únorovému dni tato služba končí. Služba nahlížení do osobního daňového účtu a spisu daňového subjektu se přesouvá na jiný portál. Veškerá přechozí data, která byla čitelná s DISu budou zachovaná. Daňová informační schránka DIS bude nahrazena Daňovou informační schránkou plus (DIS+). Pozor Daňová…

Číst více
Různé „přivýdělky“ versus daňové přiznání
1. 3. 2022

S tím, jak se pomalu blíží termín pro podaní daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, řada z nich tápe, zdali jejich příležitostné přivýdělky náhodou nemají povinnost zdanit. Příjmy do 30 000 Kč včetně se totiž danit nemusí, jsou od daně z příjmů osvobozeny, ale jakmile je částka překročena, tak už daní podléhají. Pozor ale, částka 30 000 Kč je úhrn…

Číst více
Reklama na internetu – jak ji prokázat před finančním úřadem
28. 2. 2022

Reklama na internetu se stala více méně součástí našeho života. A tak každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo OSVČ, mají nějaké ty náklady na prezentaci svojí firmy na internetu. Jak ale prokázat, že tyto náklady jsou daňově účinné. Nejvyšší správní soud už na tuto problematiku vydal řadu rozsudků Ten nejnovější jen potvrdil to, že…

Číst více
I poplatníci využívající paušální režim musí někdy podat daňové přiznání k dani z příjmů
23. 2. 2022

Paušální daň je pro podnikatele velká administrativní úleva. Nicméně i u těchto poplatníků může nastat situace, kdy budou muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Mezi klasické příklady, kdy OSVČ využívající paušální režim, musí podat daňové přiznání patří situace, kdy má příjmy z jiné než samostatně výdělečné činnosti větší než 15 000 Kč. Jedná se…

Číst více
Při skončení pracovního poměru budou zaměstnavatelé hlásit ČSSZ nové údaje
22. 2. 2022

Od 1. dubna 2022 budou mít zaměstnavatelé díky novele zákona o zaměstnanosti povinnost uvádět ve formuláři pro Českou správu sociálního zabezpečení více údajů. Jedná se o údaje rozhodné pro přiznání a poskytovaní podpory v nezaměstnanosti. Úřady práce budou údaje pro přiznání a poskytnutí podpory čerpat z informačních systémů ČSSZ. Do těchto systémů je bude přidávat zaměstnavatel při…

Číst více
Zápočet pohledávek a závazků – naprosto běžná věci, která musí být v souladu se zákonem
21. 2. 2022

Není nic neobvyklého, že podnikatel, právnická osoba nebo OSVČ, má vůči svému obchodnímu partnerovi jak pohledávky, tak i závazky. Zákon dovoluje mezi sebou tyto pohledávky a závazky započítat. Tento zápočet ale musí být v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o účetnictví. Vzájemné vyrovnání může proběhnout jak ve formě dvoustranného, tak i jednostranného zápočtu. Zákon o…

Číst více
Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč za rok 2021 se musí oznámit finančnímu úřadu
17. 2. 2022

Kdo obdržel během roku 2021 osvobozené příjmy v celkové výši větší než 5 milionů Kč, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Nedodržení této povinnosti může být pokutováno. Pokuta za neoznámení osvobozených příjmů je 15 % z částky neoznámených příjmů. Při neoznámených příjmech ve výši 5 milionů Kč, by hrozila pokuta ve výši 750 tisíc Kč. Poplatníci s osvobozenými příjmy…

Číst více
DPH u cen a hodnot stanovených podle zákona o oceňovaní majetku
16. 2. 2022

Zákon o oceňování majetku č. 237/2020 Sb. v žádném ze svých paragrafů neřeší otázku DPH. Nicméně při oceňovaní majetku je potřeba DPH zohlednit. Čistě na znalci je, zdali při určování ceny obvyklé, do porovnávaných vzorků zahrne cenu včetně DPH nebo bez DPH. Je ale nutné vzít v potaz podmínku zákona, uvedenou v § 2 zákona o oceňovaní…

Číst více
Zaměstnanec zrušil bankovní účet pro výplatu mzdy a zaměstnavateli to nesdělil
15. 2. 2022

Pokud chce zaměstnanec, aby mu zaměstnavatel vyplácel mzdu na účet, dohodnou se o tom např. přímo v pracovní smlouvě nebo obdobném dokumentu, který patří do personalistiky. Zaměstnanec následně sdělí svému zaměstnavateli číslo účtu, na které má být odměna za vykonanou práci uhrazena. V praxi se často stane, že zaměstnanec zruší svůj bankovní účet a zaměstnavateli to nesdělí…

Číst více
Nová služba pro OSVČ na portálu České správy sociálního zabezpečení
11. 2. 2022

Aktualizováno! Nová služba na portálu ČSSZ znamená, že OSVČ již neobdrží papírovou inventuru pohledávek Česká správa sociálního zabezpečení spustila 26. ledna novou službu pro OSVČ – Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ.  Díky nové službě Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ nebude ČSSZ rozesílat OSVČ tzv. inventury…

Číst více
Zpochybnění nároku na odpočet DPH u vozidla
9. 2. 2022

Nejvyšší správní soud řešil v lednu 2022 spor, kdy správce daně zpochybňoval při daňové kontrole nárok na odpočet DPH u auta, protože zápisy v knize jízd se mu zdály nevěrohodné. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Afs 217/2021 – 49 ze dne 14. 1. 2022 se týká případu, kdy se správce daně pokusil zpochybnit nárok na…

Číst více
Jak zdaňují fyzické osoby příjmy z nájmu nemovitostí
2. 2. 2022

Pokud má fyzická osoba příjem z pronájmu, musí v každém případě řešit i jeho zdanění. My se dnes podíváme na to, jak příjmy z pronájmu zdaňují fyzické osoby, které mají pronajímanou nemovitost v obchodním majetku anebo pronajímají nemovitost, kterou mají v soukromém vlastnictví.  U OSVČ, které mají nemovitost v obchodním majetku, se příjmy z pronájmu zdaňují jako příjem z podnikání podle § 7…

Číst více
Máte svého obchodního partnera v Bulharsku? Zpozorněte, někteří plátci DPH mají nové DIČ
1. 2. 2022

Bulharská Národní daňová agentura (NRA) informovala o podstatné změně u poměrně významného počtu fyzických podnikajících osob, kterým bylo v Bulharsku přiděleno identifikační číslo pro účely DPH. Změna se týká fyzických osob registrovaných v bulharském registru BULSTAT. Změna proběhla k 4.1.2022. Zmiňovaná NRA u těchto fyzických osob změnila identifikační číslo pro DPH z desetimístného BG + osobní identifikační číslo na…

Číst více
Nárok na odpočet DPH u auta, které je používáno i pro soukromé účely
25. 1. 2022

Pojďme se dnes společně podívat na další problém, který může vzniknout v souvislosti s vozidlem v podnikání. Řada podnikatelů z řad OSVČ jsou plátci DPH a svoje firemní vozidlo využívají i pro soukromé účely. Jak je to ale v tomto případě s nárok na odpočet? Tomu se budeme věnovat dnes.  Pokud si plátce DPH uplatní nárok na odpočet při pořízení vozidla,…

Číst více
DPH u pronájmu nemovitostí
24. 1. 2022

V poslední době se o aplikaci DPH u pronajatých nemovitostí velice často mluví. Zejména v souvislosti, kdy pronajímatel zvolil zdanění tohoto pronájmu. Pojďme se podívat na jeden rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Afs 197/2020 – 85. Plátce DPH OSVČ koupila bytovou jednotu, u které si nárokovala odpočet DPH na vstupu cca 3,6 mil. Kč. Zároveň…

Číst více
Termín podání přiznání k dani silniční za rok 2021 se blíží
23. 1. 2022

Poslední lednový den, tj. 31.1.2022, je dnem, kdy je nutné podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2021. Tento den je zároveň posledním dnem pro zaplacení daňové povinnosti na této dani. Předmětem silniční daně jsou vždy nákladní automobily s nevětší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, které jsou registrované v České republice a dále také přípojná vozidla s největší…

Číst více
Jak má postupovat zaměstnavatel v případě pozitivně testovaného zaměstnance?
17. 1. 2022

Firmy mají povinnost od 17.1.2022 hlásit všechny pozitivní výsledky u samotestů svých zaměstnanců na COVID-19 a to přes portál Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Při zadávání pozitivního výsledku testu tam může zaměstnavatel rovnou pro svého zaměstnance požádat o vystavení neschopenky. Na výše zmíněném webu bude po přihlášení dostupný formulář, kam bude firma zadávat informace o…

Číst více
Do konce ledna je potřeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí! Kdo má povinnost jej podat?
16. 1. 2022

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí do 31. ledna 2022 podat všichni poplatníci, kteří v průběhu roku 2021 nabyli nově vlastnické právo na nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavba či bytová nebo nebytová jednotku). Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat rovněž ti poplatníci, kteří v průběhu roku 2021 pozbyli část svých nemovitých věcí. Přiznání se podává místně…

Číst více
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
11. 1. 2022

Zaměstnanci podepisuji u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, často lidově označovaného jako „růžovka“. K čemu ale tento formulář opravdu slouží a jaké jsou okolnosti jeho vyplnění, se dozvíte níže. Formulář Prohlášení může vyplnit u svého zaměstnavatele každý zaměstnanec pracující na základě pracovní smlouvy, ale může ho podepsat i…

Číst více
Auto pro soukromé i služební účely
10. 1. 2022

Problematice automobilu v podnikání jsme se již dříve věnovali. V rámci tohoto článku jsme pouze zevrubně prošli situaci, kdy je vozidlo využíváno jak pro podnikání, tak pro soukromé využíti. Dnes se k této problematice vracíme detailněji zejména z pohledu OSVČ, kteří nejčastěji koupí auto tzv. na firmu a pak ho využívají i soukromě. V podstatě existují tři způsoby, jak je…

Číst více
Pomoc pro podnikatele, které zasáhl krach dodavatelů energií
10. 1. 2022

Krachy několika dodavatelů energií se negativně podepsali i na mnoha malých a středních podnikatelích. Vláda nachystala pro tyto podnikatele spolu s Národní rozvojovou bankou v rámci programu Záruka 2015 až 2023 specifický program Vynucená změna dodavatele energie. Tento program je určen pro všechny OSVČ, malé a střední podniky, kterým stávající dodavatel energie přestal poskytovat svoje služby, dodávky plynu…

Číst více
Paušální náhrada pro zaměstnavatele za exekuční srážku
5. 1. 2022

Pokud má zaměstnavateli mezi svými zaměstnanci i ty, kterým musí ze mzdy provádět srážky kvůli exekucím nebo výkonu soudního rozhodnutí, je to pro něj velice administrativně náročné. Stojí ho to řadu starostí i dalších nákladů nad rámec běžné personalistiky. Od nového roku 2022 je dána zaměstnavateli možnost, aby si ze mzdy povinného měsíčně strhával 50…

Číst více
Osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytu
5. 1. 2022

Finanční správa připomíná všem, kteří prodali rodinný dům či bytovou jednotku a budou tento prodej chtít osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, aby měli na paměti zpřísněné podmínky pro osvobození a nezapomněli je podat včas. Změna se týká osvobozování příjmů při prodeji rodinného domu či bytové jednotky podle § 4 odst. 1) písm. a). –…

Číst více
Změny cestovních náhrad od 1.1.2022
4. 1. 2022

Od ledna 2022 dochází ke změnám výše cestovních náhrad. Zaměstnanci náleží stravné za každý kalendářní den nejméně ve výši: 99 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin, 151 Kč, pokud pracovní cesta trvá více než 12 hodin a méně než 18 hodin, 237 Kč, pokud pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Obdrží-li…

Číst více
Informace pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby v souvislosti s epidemií COVID-19 – zima 2021/2022
3. 1. 2022

Kompenzace pro podnikatele se zaměstnanci Pokud máte zaměstnance, prostudujte si další možné další možné kompenzace. COVID – Nepokryté náklady Výzva 3 Nepokrytými náklady se rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli. Má pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii poklesl během rozhodného období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, případně 2018. Pomoci má…

Číst více
Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s epidemií COVID-19 – zima 2021/2022
3. 1. 2022

Antivirus A – nucené omezení provozu Vztahuje se na případy, kdy byla zaměstnanci nařízena karanténa či izolace z důvodu COVID-19. Zaměstnavatel má nárok na příspěvek ve výši 80 % uznatelných nákladů, maximálně však na 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc. Za uznatelné náklady se považuje náhrada mzdy + odpovídající výše zákonných odvodů. Zaměstnanec je na překážkách…

Číst více
Prokazování nároku na odpočet DPH
30. 11. 2021

Nejvyšší správní soud v jednom ze svých nedávných rozsudků znovu zopakovat, jaká pravidla je potřeba dodržovat při prokazování nároku na odpočet DPH. Spor správce daně a plátce DPH o nároku na odpočet DPH je velice častým konfliktem, který nejvyšší správní soud řeší. V rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 181/2020 – 42 byly opět připomenuta…

Číst více
Inventura – jak ji správně provést
29. 11. 2021

Blíží se konec roku a spolu s ním začínají podnikatelé řešit inventuru majetku a závazků. Inventura se často nesprávně označuje termínem inventarizace. Jde ale o odlišné pojmy a jejich význam jsme již vysvětlovali v jednom z našich dřívějších článků. My se dnes podíváme na inventuru fyzickou a dokladovou. Fyzická inventura je strašákem většiny firem. Při ní se zjišťuje…

Číst více
Nejdůležitější změny v Intrastatu od 1.1.2022
26. 11. 2021

Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. implementovalo do českých zákonů nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách. Změny, které výše zmíněné nařízení obsahuje, jsou účinné od 1.1.2022. Jednou z nejdůležitějších změn, na kterou si budeme muset v rámci Intrastatu zvyknout, je změna terminologie. Stávající označení odeslání zboží bude nahrazeno termínem vývoz zboží do jiného členského státu…

Číst více
Daň z přidané hodnoty u cestovních služeb od roku 2022
25. 11. 2021

Poskytovatelé cestovních služeb, kteří jsou plátci DPH a využívají tzv. zvláštní režim pro cestovní službu by se měli mít od nového roku na pozoru. V zvláštním režimu cestovní služby totiž dochází od příštího roku k řadě změn. Novelizací zákona o DPH došlo v § 89 zákona o DPH, který upravuje cestovní službu, ke změnám. Zvláštní režim pro cestovní…

Číst více
Co chystá nová vláda? Pojďme se podívat, co zakotvili do koaliční smlouvy
18. 11. 2021

V minulých dnes jste zajisté zaznamenali, že budoucí nová vláda podepsala koaliční smlouvu, ve které je mj. zakotven i program, který chce prosazovat. My se podíváme na oblast financí a daní, která zajímá každého podnikatele. O zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH rozhodla stávající vláda, která již požádala Evropskou komisi o výjimku, aby mohla limit povinné…

Číst více
Novinky v datových schránkách
16. 11. 2021

1.1.2022 nabude účinnost novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Co tato změna přinese za novinku v datových schránkách? Od výše zmíněno data bude povolené zasílat soukromé zprávy mezi právnickými osobami a podnikajícími fyzickými. Novinku budou moci využívat rovněž nepodnikající fyzické osoby. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám bude tato nová funkce automaticky povolena…

Číst více
Ošetřovné od roku 2022
15. 11. 2021

S novým rokem se bude měnit i ošetřovné. My se dnes podíváme na ošetřovné komplexně. Ošetřující osoby Od ledna 2022 se mění okruh ošetřujících osob u krátkodobého ošetřovného. Od nového roku budou moci pečovat i příbuzní mimo společnou domácnost: v linii přímé – tedy předpis a potomci, tzn. rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a další, sourozenci, a to…

Číst více
Zveřejnění účetní závěrky za rok 2020 ve Sbírce listin
10. 11. 2021

Účetní závěrku zákon definuje jako celek tvořený rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou k účetní závěrce. Tyto dokumenty musí být následně uveřejněny ve Sbírce listin. Krom těchto základních výkazů může účetní závěrka obsahovat také přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. Některé účetní jednotky navíc musí ve Sbírce listin uveřejnit např. i…

Číst více
Od ledna 2022 opět poroste minimální mzda
9. 11. 2021

Vláda 5. listopadu 2021 schválila růst minimální mzdy o 1 000 Kč na 16 200 Kč. Spolu s růstem minimální mzdy rostou i nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací. Tyto skupiny jsou odstupňovány podle složitosti a odpovědnosti. I přes každoroční růst minimální mzdy patří Česká republika v rámci celé EU k těm zemím, kde je poměr minimální a průměrné mzdy…

Číst více
Promíjení DPH při dodání plynu a elektřiny za období listopad až prosinec 2021
8. 11. 2021

Ministryně financí prominula daň z přidané hodnoty u dodání elektřiny a plynu Rozhodnutí o prominutí DPH bylo uveřejněna ve Finančním zpravodaji 34/2021. Na základě tohoto rozhodnutí se osobám povinným přiznat nebo zaplatit DPH promíjí daň z přidané hodnoty: za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení…

Číst více
Nové formuláře k dani z přidané hodnoty
2. 11. 2021

Byl novelizován zákon č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. Tyto nové formuláře je třeba používat pro všechny zdaňovací období počínající 1.10.2021. U zdaňovacích období počínajících do 1.10.2021 se používají předchozí platné formuláře. U zdaňovacích období počínajících 1.7.2021 a končících před 1.10.2021 je možné použít i formulářů nových. Vyhláška vydala následující nové…

Číst více
Advokátní úschova versus okamžik odvodu DPH
1. 11. 2021

Nejvyšší správní soud v srpnu letošního roku posuzoval, jestli při prodeji nemovitosti vzniká prodávajícímu povinnost odvést DPH v okamžiku složení peněž do advokátní úschovy nebo ne. Jednodušeji řečeno, jestli došlo u prodávajícího k přijetí úplaty nebo ne. Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem správce daně a krajského soudu a konstatoval, že přijetím úplaty se rozumí situace, kdy úplatu přijme poskytovatel…

Číst více
Změna výše paušální daně od roku 2022
29. 10. 2021

Finanční správa v minulých dnech informovala o tom, co se změní pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří využívávají paušální režim. Vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění dochází také k růstu zmiňované tzv. paušální daně. Celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc bude od roku 2022 činit 5 994 Kč. Tato částka se skládá z následujících položek:…

Číst více
Minimální zálohy pro OSVČ od roku 2022 výrazně vzrostou
27. 10. 2021

Začátkem října vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje minimální zálohy pro OSVČ. Ty od roku 2022 vzrostnou více než obvykle – dohromady o 487 Kč.  Sociální pojištění Minimální záloha placená České správě sociální pojištění při hlavní činnosti vzroste ze současných 2 588 Kč na 2 841 Kč. Pro vedlejší činnost minimální záloha…

Číst více
Pozor, od 19.10.2021 došlo ke změně při výpočtu cestovních náhrad
26. 10. 2021

Obvykle Ministerstvo práce a sociální věcí mění vyhlášku, jenž upravuje výši cestovních náhrad při pracovních cestách, od 1. ledna. Letos MPSV mimořádně aktualizovalo vyhlášku v průběhu roku. Od 19.10.2021 dochází ke zvýšení ceny za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny pohonných hmot se ale nemění a zůstávají stejné: 1…

Číst více
Pozor, spolu s růstem repo sazby vzrostly i úroky z prodlení
20. 10. 2021

Jak jste si v minulých dnech zajisté všimli, tak Česká národní banka zvýšila repo sazbu. Tento její růst se projeví i v oblasti daní, vzrostou totiž sankce. Úrok z prodlení související s platbou daně se nestanovuje podle daňového řádu, ale řídí se občanskoprávními předpisy. Na základě nařízení vlády č. 351/2013 Sb. výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby,…

Číst více
Zahájení činnosti obchodní korporace z účetního hlediska
19. 10. 2021

Obchodní korporaci po jejím založení ukládá zákon o účetnictví povinnost vést účetnictví. Mimo zákona o účetnictví musí začínající obchodní korporace dodržovat ještě další právní předpisy – České účetní standardy a vyhlášku č. 500/2002 Sb., jenž provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě jednoduchého účetnictví. Mimo těchto tří zákonných…

Číst více
Vrácení odstupného – i toto se může stát
13. 10. 2021

Existují případy, kdy si zaměstnanec nemůže ponechat odstupné, které mu zaměstnavatel vyplatil při skončení pracovního poměru, a musí jej vrátit zaměstnavateli. Začne-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru vykonávat práci na základě pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti u dosavadního zaměstnavatele (nikoliv na dohodu o provedení práce) a to před uplynutím doby určené podle počtu…

Číst více
Nespolehlivý plátce DPH – kdo se jím stane a co to znamená
12. 10. 2021

Ač zakotvení institutu nespolehlivého plátce je v zákoně o DPH již dlouho, přibývá jich stále pomaleji. Dluh na dani z přidané hodnoty nejméně půl milionu Kč, neplnění lhůty pro povinná podání nebo zapojení do podezřelých obchodních transakcí. Nejen v těchto případech se může z podnikatele či firmy stát nespolehlivý plátce DPH. Zákon o DPH označuje za nespolehlivého toho plátce,…

Číst více
Pronajímáte byt přes platformu Airbnb? Mějte se na pozoru
11. 10. 2021

Pražský městský soud vydal stanovisko k otázce, jak danit příjmy při poskytování ubytování inzerovaného např. přes Airbnb, zda-li jako příjem z podnikání nebo příjem z pronájmu. Mezi těmito dvěma druhy příjmů je totiž zásadní rozdíl. Pokud se jedná o příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů, tak ty krom zdanění podléhají i odvodům zdravotního a sociální…

Číst více
Novela zákona o DPH nabyla účinnosti první říjnový den roku 2021
6. 10. 2021

Dne 1.10.2021 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, která se zaměřuje zejména na implementaci nových pravidel v oblasti elektronického obchodování a zavádí systém One Stop Shop (OSS). Zpozornit by měly zejména prodejci zboží, kteří se zaměřují na přeshraniční prodej koncovým spotřebitelům, tedy e-shopy, dále digitální platformy nebo dovozci zboží ze třetích zemí. Jaké nejvýraznější…

Číst více
Úplně nová sleva na daních z příjmů od roku 2022
5. 10. 2021

Novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu došlo i ke změně zákona o daních z příjmů. Díky této novelizaci se mají zastavit ty exekuce, které trvají více než 3 roky a týkají se pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství a během této doby nebylo nic vymoženo. Tento postup by měl být zaveden po datu účinnosti novely,…

Číst více
DPH změny na Slovensku 2022
23. 9. 2021

Jste připraveni na daňové změny a doplnění na Slovensku, které vejdou v platnost 15.11.2021? Největší změny v zákoně o DPH a v daňovém pořádku bojují proti daňovým únikům a podporují dobrovolnou participaci na plnění daňových povinností. V tomto článku se dozvíte, co se chystá! Slovensko aktuálně připravuje nové novely zákona o DPH a daňového pořádku, za účelem jednak snížit…

Číst více
Blíží se elektronizace v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky
27. 8. 2021

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Novela vychází z implementace evropské směrnice, která má nastavit společná pravidla pro spotřební daně v celé Evropské unii. Účinnost novely by měla být ve dvou vlnách – od 1.11.2022 a od 13.2.2023. Co vlastně tato novela má přinést? Mělo by dojít k efektivnímu propojení celních režimů pro…

Číst více
Výdajový paušál na dopravu
26. 8. 2021

Paušální výdaj na dopravu je v podstatě paušál na pohonné hmoty a další výdaje, který lze uplatnit bez ohledu na to, jaká je skutečná spotřeba pohonných hmot. Výdajový paušál je určen jak pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, tak pro fyzické podnikající osoby. Podmínkou je, aby vozidlo bylo využíváno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Paušální…

Číst více
Nezapomínejte na vnitropodnikové účetní směrnice
25. 8. 2021

Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v souladu s ním a také v souladu se všemi ostatními předpisy. Existuje řada oblastí, kde si může účetní jednotka vybrat, jak bude postupovat, např. jak bude účtovat o zásobách, jak budou nastaveny odpisy majetku apod. Účetní jednotka si de facto volí účetní metody a postupy, které musí být uvedeny ve…

Číst více
Správně vymezit předmět podnikání ve společenské smlouvě je důležité
20. 8. 2021

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je podle zákona o obchodních korporacích jednou z povinných náležitostí každé společenské smlouvy obchodní korporace. Účelem takovéhoto vymezení je, aby obchodní korporace vykonávala čistě jen ty činnosti, které ji její společníci či členové (nejvyšší orgán společnosti) stanovili a vymezili tak základní směřování činnosti společnosti. Předmět podnikání nebo činnosti je také…

Číst více
Ukončení pracovního poměru během dočasné pracovní neschopnosti
19. 8. 2021

Poměrně dost pracovníků má spojenou pracovní neschopnost s tím, že jejich pracovní poměr nemůže během jejího trvání být ukončen. V zákoníku práce v § 53 je uvedeno, že výpověď nelze dát, pokud zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným a v době podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu do lázeňského léčení až po jeho skončení. Během této…

Číst více
Zvýšení daňového zvýhodnění na děti
18. 8. 2021

28. července 2021 nabyla účinnost změna zákona o státním rozpočtu a spolu s tou změnou prošla i novela zákona o daních z příjmů. Výrazná změna v této novele je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí vyživované dítě. Daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě se zvyšuje o 2 916 Kč na 22 320 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na třetí a…

Číst více
Úhrada DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa
13. 8. 2021

Zvláštní režim jednoho správního místa neboli One Stop Shop (OSS) slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, jež jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a kde dodavateli vzniká povinnost odvést DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel se zaregistruje do systému OSS a DPH odvádí pouze v jednom státu, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění. Podobnější informace o tomto režimu si…

Číst více
Novela zákona o nemocenském pojištění by mohla změnit dlouhodobé ošetřovné a otcovskou
12. 8. 2021

Poslaneckou sněmovnou byla schválena novelizace zákona o nemocenském pojištění, která by měla rozšířit možnost získání dlouhodobého ošetřovného a prodloužit otcovskou. Půjde-li další legislativní proces hladce, tedy schválení Senátem a podpis prezidenta, bude novela účinná od roku 2022. Podle novely by o dlouhodobé ošetřovné bylo možné požádat už za předpokladu, že nemocný byl hospitalizován v zařízení lůžkové…

Číst více
Daň z přidané hodnoty u poukazů
11. 8. 2021

Poukazem se pro účely DPH rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu či část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Na poukaze nebo v související dokumentaci musí být uvedeno zboží, které má být dodáno či služba, která mý být poskytnuta nebo osoba, která má dodání tohoto zboží uskutečnit nebo má uskutečnit…

Číst více
Zaměstnávání mladistvých má svá specifika
4. 8. 2021

Řada podnikatelů řeší momentálně nedostatek zaměstnanců právě i zaměstnáváním mladistvých, kteří často hledají první vlastní příjem. Zaměstnávání osob od 15 do 18 let má ovšem svoje specifika, která musí znát obě smluvní strany, tedy nejen zaměstnavatel, ale i mladistvý zaměstnanec. Zaměstnavatelé mladistvé obvykle zaměstnají na jednu z dohod, tedy na práce konané mimo pracovní poměr, tzv….

Číst více
Zjednodušení hlášení Intrastatu od roku 2022
3. 8. 2021

Od roku 2022 by mělo dojít k výraznému zjednodušení hlášení do systému Intrastat. Systém Intrastat sleduje obchod se zbožím mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Zmiňované zjednodušení by mělo snížit administrativní zátěž jak samotným vykazujícím podnikatelům, tak i samotné celní správě. Účinnost této úpravy by měla nastat 1.1.2022. Zjednodušení by se mělo dotknout těch subjektů, kteří…

Číst více
Daňové dopady darů na živelné pohromy
2. 8. 2021

Poskytli jste v minulých týdnech peněžní nebo materiální dar obětem tornáda na jižní Moravě a teď zjišťujete, jaké bude mít tento Váš krok daňové dopady? V našem článku daňové dopady těchto bezúplatných plnění projdeme. Pro začátek se podíváme na daňové důsledky přijatých darů u příjemců. Obdarovaní mohou využít ustavení zákona o daních z příjmů, konkrétně § 4a písm….

Číst více
Automobil v podnikání
29. 7. 2021

Ať už s podnikáním začínáte nebo máte zaběhlou činnost a zjistili jste, že byste pro účely podnikání potřebovali využít automobil, my s Vámi společně projdeme všechny důsledky, které pro Vás jako podnikatele toto rozhodnutí bude mít. Daňové odpisy Automobil se v účetnictví nejčastěji eviduje jako dlouhodobý majetek, který je daňově odepisován. Toto odepisování se zahajuje zpravidla ke dni,…

Číst více
Zdanění studentských brigád
28. 7. 2021

Během léta podnikatelé hledají výpomoc ve formě brigád od studentů, kteří přes léto nechodí do školy. My se podíváme na to, jak se tyto brigády zdaňují. Zákoník práce pojem brigáda nezná. Brigáda má často charakter krátkodobé záležitosti či dlouhodobé, ale pak v řádech pár hodin týdně. Studentům zaměstnavatelé často nabízí dohody o pracích konaných mimo pracovní…

Číst více
Nové povinnosti pro podnikatele na Slovenku vůči Obchodnímu registru
27. 7. 2021

V našem novém článku se podíváme na to, jaké údaje se nověmusí na Slovenku zapisovat, resp. doplnit do obchodního registru, kterých fyzických a právnických osob se tato povinnost týká a jak by se mělo postupovat při samotném zápisu. Dozvíte se i výši sankcí při nesplnění této zákonné povinnosti.  Fyzické osoby, které figurují v obchodním registru, mají povinnost…

Číst více
Generální finanční ředitelství (GFŘ) se vyjadřuje k daňovému odpisování majetku
6. 6. 2021

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo ke změnám u daňově odepisovaného majetku v návaznosti na platnou novelizaci zákonem č. 609/2020 Sb. My se nyní v bodech podíváme na stanoviska, která GFŘ vydalo: Častá otázka byla, zdali lze zvýšení hranice pro hmotný majetek z 40 000 Kč na 80 000 Kč a zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o…

Číst více
Kdy se neplatí penále z dluhu na sociálním pojištění?
4. 6. 2021

Povinnost hradit pojistné na sociální a důchodové pojištění vychází ze zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 598/1992 Sb. Na rozdíl od zdravotního pojištění, které musí mít uhrazeny každý, případně jej za něj hradí stát, sociální pojištění nemusí hradit každý. Pokud je povinnost hradit sociální pojištění a není tak…

Číst více
Obchodníci s použitým zbožím mohou využít zvláštního režimu DPH
2. 6. 2021

Možnost využít zvláštního režimu DPH podle § 90 zákona o DPH mají plátci DPH, kteří obchodují s použitým zbožím, sběratelskými předměty, uměleckými díly a starožitnostmi. Podle zákona je použité zboží definováno jako hmotný movitý majetek vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě. Sběratelskými předměty jsou např. poštovní známky, výplatní známky či kolky, sbírky a sběratelské…

Číst více
Pracovní volno pro zaměstnance při práci s dětmi
26. 5. 2021

Jelikož se blíží pomalu sezóna dětských táborů, rozhodli jsme se Vás podrobněji informovat o tom, zdali má zaměstnanec nárok na volno, když by se měl zúčastnit dětského tábora např. táborový či oddílový vedoucí. Na straně zaměstnance se bude jednat o překážku v práci v obecném zájmu. Tyto překážky upravují buď jednotlivé zvláštní právní předpisy nebo přímo zákoník…

Číst více
Dovoz zboží nízké hodnoty po 1.7.2021
25. 5. 2021

Jistě jste již zaznamenali informaci, že od července letošního roku budou podléhat dani z přidané hodnoty i zásilky do hodnoty 22 eur z třetích zemí. U těchto zásilek bude nutno vyřešit celní prohlášení, a to i přesto, že zásilky do 150 eur jsou od cla osvobozené. Výsledkem celního prohlášení bude vyměření DPH, které bude muset zákazník…

Číst více
Přehledy OSVČ za rok 2020
24. 5. 2021

Přehledy o příjmech a výdajích jako každý rok musí podat všechny fyzické osoby, které v předchozím roce či jeho části vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, kterou se rozumí zejména provozování živnosti, podnikání v zemědělství, výkon umělecké či jiné tvůrčí činnosti dle autorskoprávních vztahů, činnosti soudních znalců, tlumočník či výkon jiné činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za…

Číst více
Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo upřesňující informace k problematice peněžitého příspěvku na stravování
17. 5. 2021

Jak už od nás víte, tak od roku 2021 mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům přispívat na stravování i formou tzv. stravenkového paušálu. V návaznosti na tyto informace se dnes podíváme blíže na některé situace, které mohou nastat v rámci problematiky peněžitého příspěvku na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování pro zaměstnance v případě směny delší než 11 hodin Zákon o…

Číst více
Minulý týden Poslanecká sněmovna schválila nová pravidla pro tzv. kurzarbeit
14. 5. 2021

Schválená předloha počítá s tím, že zaměstnavatele by svým zaměstnancům za neodpracovanou dobu platili nejméně 80 % výdělků. Stát by zaměstnavatelům tuto náhradu kompenzoval ve výši 4/5 včetně odvodů a do maximální výše 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až 4 dny v týdnů a maximálně po dobu jednoho roku. Příslušnou novelu zákona o…

Číst více
Daňové zvýhodnění na dítě v kostce
6. 5. 2021

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě přestavuje jistou formu „slevy“ na dani z příjmů. Na rozdíl od všech ostatních slev, lze daňové zvýhodnění čerpat i „do mínusu“. Co to vlastně znamená? Lze je uplatnit i tehdy, je-li vypočtená daň nižší než daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit ve 3 formách: Formou slevy na dani,…

Číst více
One Stop Shop (OSS) neboli zvláštní režim jednoho správního místa
5. 5. 2021

Novinka, jejíž zavedení je plánováno na 1.7.2021, s možností registrace do systému od 1.4.2021. Systém OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, jež jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a kde dodavateli vzniká povinnost odvést DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel se zaregistruje do systému OSS a DPH odvádí pouze v jednom státu,…

Číst více
Druh práce v pracovní smlouvě
4. 5. 2021

Sjednání druhu práce je jednou z povinných náležitostí pracovní smlouvy. Mimo druh práce je nutné uvést i místo výkonu práce a den nástupu. Jak ale správně druh práce vymezit? Formulaci druhu práce je potřeba při sestavování pracovní smlouvy věnovat velkou pozornost. Určitost a šíře této formulace velice významně vymezuje, které práce může zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat. Část…

Číst více
Transferové ceny – i na ty se zaměřuje kontrola z finančního úřadu
28. 4. 2021

Převodní nebo také transferové ceny jsou takové ceny, které se uplatňují u transakcí, které se uskutečňují mezi dvěma daňovými subjekty, které jsou buď personálně nebo ekonomicky spojené. Často se můžeme setkat i s termínem sdružené podniky či spojené osoby. Ceny mezi těmito spojenými osobami by měly být stanoveny stejně, jako kdyby tyto dva podniky nebyly spojenými…

Číst více
Legální snížení daně z příjmů
28. 4. 2021

Téměř každý podnikatel vždy před termínem podání přiznání k dani z příjmů přemýšlí, jak si daň ještě legálně snížit. Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 se dozvíte zde a nyní už k samotným možnostem. Změna účetního období Nejedná se vyloženě o způsob snížení daně, ale je to cesta, jak získat čas na…

Číst více
Celní správa kontroluje v terénu i nedoplatky
22. 4. 2021

V rámci kontrolní činnosti hlídky Celní správy ČR mimo jiné prověřují, jestli osoba, kterou kontrolují, nemá daňový nedoplatek. Prověřují nedoplatky, u nichž uplynula lhůta splatnosti. Také Vás tato informace překvapila? Níže se dozvíte podrobnosti. Celní správa v rámci dohledu prověřuje nedoplatky na daních, kde je správcem daně ona sama. Jedná se o neuhrazené clo, spotřební daň či…

Číst více
Spolupracující osoba – vše co o ní potřebujete vědět
21. 4. 2021

Spolupracující osoba je definována v zákoně o daních z příjmů v § 13. Spolupracující osoba je institut, který umožňuje podnikající osobě, aby část svých příjmů a výdajů převedla na jinou osobu. Spolupracující osobou může být podle zákona: spolupracující manžel či manželka a rovněž i registrovaný partner podle zákona o registrovaném partnerství, spolupracující osoba, která s poplatníkem žije ve…

Číst více
Konkurenční doložka a její pravidla
20. 4. 2021

Zaměstnanec může svému zaměstnavateli konkurovat nejen za dobu trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení. Zákoník práce umožňuje tuto činnost omezit na základě konkurenční doložky, kterou specifikuje v §§ 310 a 311. Právě konkurenční doložka by měla zamezit zaměstnanci výkon výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.  Základní pravidla konkurenční doložky podle…

Číst více
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a jejich vliv na zdravotní pojištění
13. 4. 2021

V dnešní nelehké pandemické době se bohužel často můžeme setkat s překážkami na straně zaměstnavatele, za které náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 60–100 % průměrného výdělku. Může to být např. absence zakázek, nedostatek materiálu či opožděné dodávky materiálu. Překážky definuje zákoník práce a my se na ně blíže podíváme. Prostoje Zaměstnavatel je nucen omezit provoz z důvodu…

Číst více
Co udělat, aby byly prominuty úroky z prodlení u opožděných plateb DPH a silniční daně
13. 4. 2021

Pokud nemáte doposud uhrazenou daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020 až březen 2021 a silniční daň za zdaňovací období 2020, včetně zálohy splatné k 15.4.2021, je možné u správce daně požádat o prominutí úroků z prodlení a daň bez sankcí následně uhradit do 16.8.2021. Toto prominutí vychází z generálního pardonu ministryně financi….

Číst více
Prohlubování kvalifikace zaměstnanců z pohledu zákoníku práce
12. 4. 2021

Za prohlubování kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, přičemž se nemění podstata kvalifikace. Za prohlubování kvalifikace je rovněž považováno její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace se vztahuje k výkonu práce, kterou zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele na základě pracovního závazku, tedy na základě své pracovní smlouvy. Důležité je vědět, že zákoník práce ukládá zaměstnancům povinnost prohlubovat…

Číst více
Izolačka – vše, co o ní potřebujete vědět
8. 4. 2021

Izolačkou se rozumí příspěvek pro zaměstnance, který se nachází v izolaci nebo v karanténě. Tento mimořádný příspěvek činní až 370 Kč za den a má sloužit ke kompenzaci příjmů zaměstnanců. Izolačka se vyplácí od 1.3.2021 všem zaměstnancům v karanténě či izolaci, a to i dohodářům, kteří jsou nemocensky pojištěni. Cílem tohoto mimořádného příspěvku je, aby se zaměstnanci umístěni…

Číst více
Odložení platby daně v roce 2021
7. 4. 2021

Finanční správa v minulých dnech informovala o možnosti, že si poplatník může požádat o odklad platby daně nebo si ji může rozložit na splátky. Touto možností by se mělo alespoň částečně ulevit těm poplatníkům, kteří mají finanční potíže způsobené mimořádnými opatřeními, které přijala vláda v souvislosti s pandemií. Co tedy musí poplatník udělat pro to, aby mohl daň…

Číst více
Příjmy z autorských honorářů versus daňové přiznání
6. 4. 2021

Autorský honorář či autorský příjem je podle autorského zákona odměna pro autora za to, že vytvořil vlastní dílo. K autorským honorářům patří i příjmy z poskytnutí práv duševního nebo průmyslového vlastnictví. Autorským honorářem jsou za předpokladu, že nejsou součástí mzdy nebo platu ze zaměstnání. Pokud autorský honorář za jeden měsíc u jednoho plátce, kterým je např. redakce…

Číst více
Informace pro právnické osoby v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – jaro 2021
5. 4. 2021

COVID kalkulačka Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro podnikatele kalkulačku, na které je možné si po zadání údajů vypočítat podporu z dotačních programů státu. Měla by podnikatelům usnadnit orientaci v tom, nač mají nárok a v jaké výši. Kalkulačka je k dispozici zde. Daň z příjmů za rok 2020 Zálohy na daňovou povinnosti O prominutí záloh splatných po 1.1.2021 nebylo…

Číst více
Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – jaro 2021
5. 4. 2021

COVID kalkulačka Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro podnikatele kalkulačku, na které je možné si po zadání údajů vypočítat podporu z dotačních programů státu. Měla by podnikatelům usnadnit orientaci v tom, nač mají nárok a v jaké výši. Kalkulačka je k dispozici zde. Daň z příjmů za rok 2020 Zálohy na daňovou povinnosti O prominutí záloh splatných po 1.1.2021 nebylo…

Číst více
Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – jaro 2021
5. 4. 2021

Krizové ošetřovné Ošetřovné se bude moci čerpat nepřetržitě za období od 1.3.2021 do 11.4.2021. Ošetřovné se nevyplácí v období prázdnin (jarních, které spadají do období od 1.3.2021, za den velikonočních prázdnin 1.4.2021).   Výše je 70 % denního vyměřovacího základu a minimum je 400 Kč. Kompletní informace se dozvíte na webu Ministerstva práce. Program Antivirus – podpora…

Číst více
Průvodce testováním na COVID-19 ve firmách se zaměstnanci
5. 4. 2021

Povinnost zajistit testování svých zaměstnanců platí dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro všechny firmy nad 10 zaměstnanců: Povinné testování ve firmách nad 250 zaměstnanců platí od 12.3.2021, více zde. Povinné testování ve firmách s 50 až 249 zaměstnanci platí od 15.3.2021, více zde. Povinné testování ve firmách s 10 až 49 zaměstnanci platí od 26.3.2021, více zde….

Číst více
Průvodce testováním na COVID-19 pro OSVČ bez zaměstnanců
5. 4. 2021

OSVČ vykonávající svoji činnost jako hlavní na území ČR smí nejpozději od 6.4.2021 vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za podmínky, že podstoupili během posledních sedmi dnů test na COVID-19 a jsou negativní. Test může být proveden 3 způsoby – PCR test, antigenní test provedený ve zdravotnickém zařízení nebo antigenní test provedený laickou…

Číst více
Institut sdíleného pracovního místa
30. 3. 2021

Novela zákoníku práce, jež nabyla účinnosti od počátku roku 2021, přinesla do českého pracovního prostředí nový pracovní model – sdílené pracovní místo a my se dnes podíváme na to, co sdílené pracovní místo znamená, jaké jsou podmínky jeho použití a kdy sdílené pracovní místo zaniká. Tzv. job sharing je zakotven v zákoníku práce v § 317a….

Číst více
Evidenci skutečných majitelů je třeba dát do pořádku, od června hrozí vyšší pokuty
29. 3. 2021

Pokud o evidenci skutečných majitelů slyšíte poprvé, jste na správném místě, kde se dozvíte ty správné informace, abyste neopomněli splnit si tuto zákonnou povinnost. Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se ze zákona zapisují údaje o skutečných majitelích. Tento rejstřík je zcela neveřejný.  Evidování jsou skuteční majitelé: právnických osob zapsaných do…

Číst více
Jak se projeví poskytnuté COVID kompenzace v daních z příjmů fyzických osob?
23. 3. 2021

S blížícím se termínem podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je potřeba vyřešit, jak se státem poskytnuté kompenzace projeví u příjemců v dani z příjmů fyzických osob. Podpory poskytované státem, které dostávaly fyzické osoby během roku 2020 mohou mít různé dopady na výši daní.  Finanční správa poskytované podpory rozdělila do dvou skupin: Příjmy z finančních podpor, jež jsou…

Číst více
Kratší pracovní doba versus zkrácený úvazek
18. 3. 2021

Na zkrácenou pracovní dobu je nárok, pokud to určuje zákoník práce nebo pokud je stanovena jako benefit. Naproti tomu kratší pracovní dobu si musí zaměstnanec vyjednat se zaměstnavatelem sám. V běžném hovoru často jsou tyto dva termíny používány jako synonymum, ale z právního hlediska je mezi nimi zásadní rozdíl. Pojďme se podívat na to, jak se na…

Číst více
Výplata podílu na zisku s.r.o. a její podmínky
18. 3. 2021

Řada společníku ve společnostech s ručením omezeným netrpělivě vyhlíží účetní závěrku za rok 2020 a často přemýšlí i o tom, zda se bude vyplácet podíl na zisku, či nikoliv. V našem článku si projdeme, kdy je možné podílu na zisku vyplatit, jaké podmínky musí být splněny a v neposlední řadě se na výplatu podílu podíváme z hlediska zdanění. Zákon o…

Číst více
Home office neboli práce z domova, v poslední době hodně diskutované téma
15. 3. 2021

Zejména v době pandemie ze všech stran slyšíme, jak je důležité, aby lidé pracovali z domova, pokud je to tedy možné. My se teď podrobněji podíváme na tuto problematiku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout, že bude práci konat i na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele. Může to být jakékoliv místo, nejčastěji právě bydliště zaměstnance, ale…

Číst více
Informace pro právnické osoby v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – zima 2021
11. 3. 2021

COVID kalkulačka Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro podnikatele kalkulačku, na které je možné si po zadání údajů vypočítat podporu z dotačních programů státu. Měla by podnikatelům usnadnit orientaci v tom, nač mají nárok a v jaké výši. Kalkulačka je k dispozici zde. Daň z příjmů za rok 2020 Zálohy na daňovou povinnosti O prominutí záloh splatných po 1.1.2021 nebylo…

Číst více
Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – zima 2021
11. 3. 2021

Krizové ošetřovné Ošetřovné se bude moci čerpat nepřetržitě za období od 21.12.2020 do 10.1.2021. Ošetřovné se nevyplácí v období prázdnin (od 23.122020 do 3.1.2021).   Výše je 70 % denního vyměřovacího základu a minimum je 400 Kč. Kompletní informace se dozvíte na webu Ministerstva práce. Program Antivirus – podpora zaměstnanosti Režim A – Nucené omezení provozu a…

Číst více
Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – zima 2021
11. 3. 2021

COVID kalkulačka Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro podnikatele kalkulačku, na které je možné si po zadání údajů vypočítat podporu z dotačních programů státu. Měla by podnikatelům usnadnit orientaci v tom, nač mají nárok a v jaké výši. Kalkulačka je k dispozici zde. Daň z příjmů za rok 2020 Zálohy na daňovou povinnosti O prominutí záloh splatných po 1.1.2021 nebylo…

Číst více
Jak by měl postupovat zaměstnavatel, jde-li zaměstnanec na testování či očkování v souvislosti s nemocí COVID-19
3. 3. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v únoru 2021 vydalo doporučující pokyn o tom, jak by měl postupovat zaměstnavatel při poskytování pracovního volna k testování, očkování a případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Postup MPSV vydalo právě na základě četných dotazů, jak z pracovněprávního hlediska posoudit nepřítomnost zaměstnance z důvodu podrobení antigenního nebo PCR testu či…

Číst více
Hodnocení zaměstnanců – rozhodně na základě rovných podmínek
3. 3. 2021

Zákoník práce nijak neupravuje, jak hodnocení zaměstnanců má probíhat. Nedočteme se v něm, ani způsob ani četnost hodnocení. Pouze v § 302 zákoníku práce se říká, že vedoucí zaměstnanec je mj. povinen hodnotit pracovní výkonnost zaměstnanců a jejich pracovní výsledků. Jak ale má správně postupovat, už zákon neříká, není jasná forma ani obsah. Zaměstnavatel má tedy…

Číst více
Účetnictví, daňová evidence, procentní výdaje z příjmů nebo paušální daň. Jednu možnost si musí vybrat každá OSVČ
1. 3. 2021

Každá osoba samostatně výdělečně činná musí nějakým způsobem zachycovat svoji podnikatelskou činnosti pro účely daně z příjmů. Fakticky má 4 možnosti, jak naplnit požadavky zákona o daních z příjmů. Nejobvyklejší je vedení daňové evidence či využívání možnosti procentních výdajů z příjmů. Měně obvyklé je vedení účetnictví fyzickou osobou. Pro rok 2021 zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi být…

Číst více
Dobrovolný plátce DPH – komu se vyplatí být plátcem a jak se jím stát
24. 2. 2021

Plátcem DPH ze zákona se stane každý podnikatel, jehož obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhne 1 milion Kč. Najde se řada podnikatelů, kterým se vyplatí být plátcem, i když tuto hranici nepřekročili. Jak posoudit to, zda se plátcovství vyplatí či ne si můžete přečíst právě dnes v našem článku. Začneme z druhé strany, komu se plátcovství spíše…

Číst více
Jak ovlivňují zameškané doby nárok na dovolenou?
24. 2. 2021

Do konce roku 2020 platilo, že pokud zaměstnanec zameškal více než 100 směn, tak u něj docházelo ke krácení nároku na dovolenou. Od 1.1.2021 za zameškané doby nárok na dovolenou vůbec nevzniká, anebo jen do určité hranice. Je složitější nárok na dovolenou vyčíslit, ale výsledek nebude oproti předcházející právní úpravě výrazně rozdílný. Při stanovování nároku na dovolenou se bude postupovat ve 3 krocích: 1. krok…

Číst více
Startuje online finanční úřad
23. 2. 2021

Finanční správa v minulých dnech spustila pilotní provoz online finančního úřadu MOJE daně na webové stránce www.mojedane.cz, a právě toto spuštění je nezbytný předstupeň, aby z hlediska bezpečnosti bylo vše připraveno ke startu projektu, i pro širokou veřejnost. Tento start je naplánován na 28.2.2021. Online finanční úřad nabídne všem lidem moderní, jednoduché, a především online řešení všech…

Číst více
Dezinfekce jako reklamní předmět? Při splnění podmínek klidně ano!
17. 2. 2021

Jak se mění doba, tak se také mění to, jaké reklamní předměty firma dává svým obchodním partnerům. Mnoho firem teď uvažuje nad otázkou, zda mohou svým obchodním partnerům jako reklamní předmět poskytnout např. dezinfekci, kterou nyní používá kvůli covidové době každý. Ano, čtete správně, dezinfekce je možné poskytovat jako reklamní předmět, ale musí dojít ke splnění…

Číst více
Pravidla poskytování přestávek stanovuje zákoník práce, ale jaké vlastně jsou?
15. 2. 2021

Zaměstnavatel má povinnost poskytnou zaměstnanci přestávku, a to nejméně v rozsahu a za podmínek, které stanoví zákoník práce. Přestávku si zaměstnanec není povinen určovat, to zajišťuje zaměstnavatel. Povinnosti poskytnout přestávku v práci se nelze zprostit ani dohodou se zaměstnancem. Pokud zaměstnavatel neposkytne přestávku v práci nebo ji neposkytne ve stanoveném rozsahu, jedná se o porušení zákoníku práce a…

Číst více
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty
14. 2. 2021

Svěří-li zaměstnavatel svým zaměstnancům např. správu pokladní hotovosti, následuje téměř vždy dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Nač při tom nezapomenout, se dočtete v našem článku. Aby mohl zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu vzniklého schodku na svěřených hodnotách, musí být mezi zaměstnavatel a daným zaměstnancem sepsána písemná dohoda o odpovědnosti. V dohodě by měly být přesně specifikovány…

Číst více
Změny v odpočtech darů za rok 2020 a 2021
11. 2. 2021

3. února 2021 vyšla ve Sbírce zákonů drobná novela zákona o daních z příjmů, kterou se novelizují ustavení týkající se odpočtu darů jak u fyzických, tak i u právnických osob. Konkrétně došlo k úpravě § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Novela je účinná od 4.2.2021. Díky novelizaci části těchto dvou…

Číst více
Pracovněprávní vztahy mezi manžely
10. 2. 2021

Zákoník práce přímo v § 318 zakazuje základní pracovněprávní vztahy mezi manžely nebo partnery. Partnery se v tomto případě rozumí osoby stejného pohlaví, které vstoupily do partnerství. Tento zákaz se vztahuje na pracovní poměr založený buď pracovní smlouvou nebo jmenováním a také na právní vztahy, jenž vznikají dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, k nimž jsou…

Číst více
Stravenkový paušál v kostce
7. 2. 2021

Jak jste již určitě zaznamenali, tak od ledna 2021 mohou zaměstnavatelé vedle benefitů na stravování ve formě závodního stravování v jídelnách nebo stravenek poskytnout svým zaměstnancům také stravenkový paušál. I dnes se najde řada zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům neposkytují žádný příspěvek na stravování. Ministerstvo financí doufá, že právě stravenkový paušál by mohl tyto zaměstnavatele oslovit, aby…

Číst více
Prodej zboží na dálku po 1.7.2021
5. 2. 2021

Z důvodu současné situace byla účinnost změn parametrů a fungování zasílání zboží a prodeje zboží na dálku posunuta až na červenec letošního roku. Tato změna se dotkne především e-shopů, které prodávají zboží konečným spotřebitelům do ostatních zemi EU. Nyní si projdeme, co se vlastně po 1.7.2021 změní. Prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, jestliže:…

Číst více
Sankce ukládané podle daňového řádu
2. 2. 2021

Od ledna 2021 vstoupila v účinnost novela daňového řádu a v rámci ní došlo k úpravám i v oblasti sankcí. My si nyní projdeme sankce, které mohou být podle zákona č. 283/2020 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů uloženy. Přestupky Daňový řád zná pouze jeden jediný přestupek, a to porušení mlčenlivosti fyzické osoby. Za toto porušení lze uložit…

Číst více
Je možné si uplatnit slevu na evidenci tržeb, když povinnost evidování je pozastavená?
1. 2. 2021

Následkem pandemie došlo k novele zákona o evidenci tržeb a poplatníci mají do konce roku 2022 pozastavenou povinnost evidovat tržby. Málo kdo však už ví, že toto se promítlo i do možnosti, aby si poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnil slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období 2020–2022. Ještě zopakujeme, že povinnost evidovat tržby je pozastavena…

Číst více
Novela zákona o obchodních korporacích zásadně mění akciové společnosti s monistickým systémem řízení
1. 2. 2021

Od ledna 2021 je účinná novela zákona o obchodních korporacích a k zásadní změně dochází u akciových společností s monistickým systémem řízení. Ty totiž od roku 2021 přichází o funkci statutárního ředitele a jediným voleným orgánem v akciové společnosti se stává správní rada. Do konce roku 2020 v akciových společnostech s monistickým modelem řízení byly dva volené orgány – správní…

Číst více
Splnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením se musí oznámit do 15.2.2021
24. 1. 2021

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, ukládá zákon o zaměstnanosti v § 83 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to nejméně ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců. K plnění této povinnosti může zaměstnavatel přistoupit hned několika způsoby, které mu umožňuje právě zmiňovaný zákon o zaměstnanosti. Případně je možné následující způsoby mezi…

Číst více
Dopady BREXITu v oblasti DPH
24. 1. 2021

Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo z Evropské unie a 31.12.2020 uplynulo přechodné období, ve kterém ve Spojeném království platilo ještě právo EU. Díky konci tohoto období se již Velká Británie nebude dále účastnit vnitřního trhu či celní unie. Jak už napovídá předešlý text – Spojené království se ve vztahu k EU stává třetí zemí. Tzn….

Číst více
Změny ve spotřebních daních od roku 2021
18. 1. 2021

V rámci schváleného daňového balíčku na rok 2021 došlo také k řadě změn v oblasti spotřebních daní, tedy daní, jenž se uplatňují na prodej a používání vybraného zboží jako např. alkohol, tabák a energetické produkty jako jsou motorová nafta a benzín.  O 1 Kč na 1 litr se snižuje spotřební daň z motorové nafty. Cílem tohoto snížení je podpora…

Číst více
Posunutí termínu podání přiznání k dani z příjmů ještě o další měsíc
18. 1. 2021

Novela daňového řádku nově umožnila, aby přiznání k daní z příjmů bylo podáno o měsíc později za dodržení jedné podmínky – podání elektronicky. Hlavním záměrem této změny je podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace s finančním úřadem. Jaké jsou tedy termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob? Do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období Do…

Číst více
Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční 2020 a k dani z nemovitých věcí 2021
15. 1. 2021

Vzhledem k probíhající pandemii nemoci COVID-19 bylo rozhodnuto, že daňová přiznání k dani silniční za rok 2020 a k dani z nemovitých věcí na rok 2021 bude možno bez sankcí podat později. Fakticky tak byl posunut termín pro podání těchto dvou přiznání o dva měsíce z 1.2.2020 na 1.4.2020. Bude-li správci daně daňové přiznání k oběma zmiňovaným daním doručeno nejpozději dne…

Číst více
Změny v DPH od 1.1.2021
14. 1. 2021

Rozšíření osvobozených plnění u pronájmu nemovitých věcí Plátci daně z přidané hodnoty byli zvyklí, že pronajímají-li nemovitost jinému plátci k vykonávání jeho podnikatelské činnosti, je možné pro tento pronájem uplatit DPH. Toto dávalo všem pronajímatelům možnost uplatnění nároku na odpočet pro všechna nakoupená plnění, která souvisí s nájmem. Standardně je totiž nájem od DPH osvobozen a u vstupů, které…

Číst více
Daňový balíček aneb co se mění od roku 2021 v oblasti daní z příjmů
9. 1. 2021

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně Od roku 2021 se změní způsob výpočtu daně z příjmů u zaměstnanců. Ruší se institut superhrubé mzdy. Daň se bude nově počítat z hrubé mzdy. Sazba daně je 15 %. U příjmů, kde je základ daně vyšší než 141 764 Kč měsíce (toto odpovídá čtyřnásobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021),…

Číst více
Novinky z oblasti práce a mezd pro rok 2021
6. 1. 2021

Minimální mzda Pro rok 2021 vláda schválila růst minimální mzdy na 15 200 Kč a minimální hodinová mzda je 90,50 Kč. Spolu s růstem minimální mzdy rostou i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Zaručená mzda se uplatňuje u těch zaměstnanců, kteří nemají mzdu sjednanou v kolektivních smlouvách, u zaměstnanců ve veřejné službě a správě. Co roste spolu s minimální mzdou?…

Číst více
Paušální daň – novinka v českém daňovém systému
4. 1. 2021

Co je vlastně paušální daň? Paušální daň je vlastně sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů do jedné platby. Kdo může být poplatníkem v paušálním režimu? Do paušálního režimu se může dobrovolně přihlásit poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona, který upravuje důchodové…

Číst více
Změny v platbách záloh na pojistné OSVČ od roku 2021
2. 1. 2021

Stejně jako každý rok se i letos mění výše záloh na sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných. Minimální záloha na sociální pojištění Od 1.1.2021 vzrostla průměrná mzda na 35 441 Kč a z této částky se následně stanovují minimální zálohy na sociální pojištění. Minimální záloha tak nově činní pro hlavní samostatně výdělečnou činnost 2 588 Kč…

Číst více
Úhrada testů na COVID-19 z pohledu daně z příjmů
30. 11. 2020

Většina českých zaměstnavatelů v současné době pandemie nemoci COVID-19 nechává svoje zaměstnance testovat, aby se případně vyhnuli nucenému uzavření provozu z důvodu karantény zaměstnanců a tím pádem bylo jejich podnikání co možná nejméně negativně ovlivněno.  Často kladená otázka v této situaci pak je, jak je to vlastně s daňovou uznatelností nákladů na testy na přítomnost viru, který způsobuje tuto…

Číst více
Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – podzim 2020
13. 11. 2020

Daň z příjmů za rok 2020 Zálohy na daňovou povinnost Prominutí zálohy na daň splatné v období od 15.10.2020 do 15.12.2020 se týká těch daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více následujících činností, které byly vládou od 14.10.2020 omezeny nebo zakázány. K těmto činnostem patří: provozování restauračních zařízení a…

Číst více
Informace pro plátce DPH v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – podzim 2020
11. 11. 2020

Úrok z prodlení Prominutí úroku z prodlení vzniklého za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, popř. za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde, pokud bude k úhradě daně, k niž se úrok z prodlení váže, do 31.12.2020. Prominutí úroku z prodlení se vtahuje na daňové subjekty, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více…

Číst více
Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – podzim 2020
11. 11. 2020

Krizové ošetřovné V souvislosti s uzavřením škol od 14.10.2020 budou mít rodiče možnost žádat o ošetřovné z důvodu uzavření škol. Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 21.10.2020. Nárok mají zaměstnanci včetně těch, kteří pracují na dohodu, ze které bylo předcházející 3 měsíce odvedeno nemocenské pojištění a nyní nemohou vykonávat svoji práci z důvodu péče o dítě do 10…

Číst více
Informace pro právnické osoby v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – podzim 2020
4. 11. 2020

Daň z příjmů za rok 2020 Zálohy na daňovou povinnosti Prominutí zálohy na daň splatné v období od 15.10.2020 do 15.12.2020 se týká těch daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více následujících činností, které byly vládou od 14.10.2020 omezeny nebo zakázány. K těmto činnostem patří: provozování restauračních zařízení a…

Číst více
Žádost o ošetřovné při péči o dítě– nový formulář
27. 10. 2020

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář. Česká správa sociálního zabezpečení proto v předstihu připravila zcela nový formulář žádosti, který…

Číst více
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo schváleno
16. 10. 2020

K datu 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 286/2020 Sb., kterým se ruší 4% daň z nabytí nemovitých věcí v následujících případech: Daň se ruší ve všech případech nabytí nemovitých věcí, u nichž nastaly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 26.9.2020 a později. Daň se rovněž podle přechodných ustanovení zákona ruší v případech, kdy lhůta pro podaní…

Číst více
Novela zákoníku práce
14. 9. 2020

Změny s účinností od 30.7.2020 Změny v doručování písemností Nově je zaměstnavatel povinen doručit písemnost do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Není-li to možné, může zaměstnavatel doručovat všude tam, kde bude zaměstnanec zastižen prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací či prostřednictvím datové schránky. Bude-li zaměstnavatel doručovat prostřednictvím pošty na adresu, kterou mu pro tyto…

Číst více
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by mělo ponechat možnost odpočtu úroků z hypoték, jasno bude během podzimu
10. 9. 2020

V minulých dnech vrátil Senát k přepracování do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který měl zrušit daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny. Senát požaduje opravu poslaneckého pozměňovacího návrhu, který ponechává odpočty úroků z nových úvěru na bydlení i po roce 2021. Sněmovna o senátním návrhu bude znovu jedna v září. Senát návrh vrátil dle slov ministryně financí…

Číst více
Připravované změny v příspěvku na stravování od roku 2021
20. 8. 2020

Začátkem července 2020 prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně novela zákona o dani z příjmů, která mj. řeší i změny stravného. Vzhledem k tomu, že schvalování zatím probíhalo hladce, je vysoká pravděpodobnost, že novela projde. V novele není zakotveno rušení stávajícího systému stravenek, ale mělo by dojít k rozšíření možnosti využít příspěvku na stravné bez nutnosti pořízení stravenek, a to…

Číst více
Nekvalifikovaný poradce značí nízkou kvalitu daňového poradenství a případné problémy se následně špatně řeší
12. 8. 2020

Daňové poradenství je regulovaná profese, která náleží jen daňovým poradcům a advokátům. Jestliže někdo jiný začne provozovat poradenskou činnost v oblasti daní, riskuje trest, jenž plyne z neoprávněného podnikání, a navíc nemůže využívat výhod, které daňovému poradci garantuje zákon. Nechá-li si podnikatel poradit od osoby, která není daňovým poradcem a následně nebude s jejím poradenstvím spokojený, není možné…

Číst více
Nová právní úprava dovolené platná od 1.1.2021 – dovolená za kalendářní rok
10. 8. 2020

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře se nemusí obávat zvýšení minimálního nároku na dovolenou za kalendářní rok při dodržení všech podmínek. Tento nárok zůstává 4 týdny. Od roku 2021 bude ale odlišná základní jednotka výpočtu dovolené, kterou nebude odpracovaná směna zaměstnance ale odpracovaná týdenní pracovní doba ve stanovené nebo sjednané kratší hodinové délce (obvykle 40 hodin). Novela zákoníku…

Číst více
Změny sazeb DPH od 1.7.2020 v souvislosti s epidemií nového coronaviru
2. 7. 2020

Změny sazeb DPH od 1.7.2020 V návaznosti na probíhající epidemii nemoci COVID-19 dochází i ke změnám sazeb DPH. S účinnosti od výše uvedeného data jsou nově zařazeny nebo upraveny následující položky: Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky U osobní dopravy lyžařskými vleky se nově uplatní sazba DPH 10 %…

Číst více
Informace pro plátce DPH v souvislosti s epidemií nového coronaviru – jaro 2020
1. 7. 2020

  Kontrolní hlášení Plošně jsou prominuty všechny pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly v době od 1.3.2020 do 31.7.2020. Ze strany GFŘ vyjde pokyn, který umožní individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení za období od 1.3.2020 do 31.7.2020. Při podání žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení je prominut…

Číst více
Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nového coronaviru – jaro 2020
26. 6. 2020

  Daň z příjmů za rok 2019 Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně a správního poplatku za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za podmínky, že bude přiznání podáno a daň uhrazena do 18.8.2020 s výjimkou těch, jejichž správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Konkrétní podrobnosti byly vydány ve Finančním zpravodaji číslo 9/2020. Obdržela-li…

Číst více
Informace pro právnické osoby v souvislosti s epidemií nového coronaviru – jaro 2020
26. 6. 2020

  Daň z příjmů za rok 2019 Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně a správního poplatku za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za podmínky, že bude přiznání podáno a daň uhrazena do do 18.8.2020 s výjimkou těch, jejichž správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Konkrétní podrobnosti byly vydány ve Finančním zpravodaji číslo 9/2020….

Číst více
Informace pro zaměstnavatele – zaměstnance v souvislosti s epidemií nového coronaviru – jaro 2020
24. 6. 2020

Ošetřovné vyplácené z důvodu uzavření škol V následujícím článku přinášíme informace, co je třeba udělat k vyplácení ošetřovného z důvodu uzavření škol, zejména které formuláře je třeba vyplnit a podat příslušnou správu sociální zabezpečení. Pokud toto nebude provedeno, nemůže být dávka po skočení měsíce vyplácena. Školy, dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby…

Číst více
Komunikace s klientem díky moderním informačním technologiím na platformě BMD.COM
26. 5. 2020

Díky aktuální situaci je více než kdy jindy vhodné komunikovat se svým účetním či daňovým poradcem co nejvíce bez osobního kontaktu. Určitě Vás napadá myšlenka, že přece stačí komunikovat emailem a i přes něj si předávat např. naskenované doklady k zaúčtování či výstupy z účetnictví. Jenže opak je pravdou. Email může být smazán nebo zaslán na jinou adresu či dokonce…

Číst více
Informace pro slovenské daňové subjekty v návaznosti na boj s pandemií coronaviru
4. 5. 2020

  Přeplatky na dani z příjmů za rok 2019 U přiznání podaných do 12.3.2020, resp. do 31.3.2020 bude přeplatek vrácen nejpozději do 10.5.2020. U přiznání podaných od 1.4.2020 bude přeplatek vrácen do 40 dnů následujících po konci kalendářního měsíce, kdy bylo daňové přiznání podáno, např. při podání přiznání 1.4.2020 bude přeplatek vrácen do 9.6.2020 (lhůta 40…

Číst více
Informace pro nepodnikající fyzické osoby v souvislosti s epidemií nového coronaviru
22. 4. 2020

  Daň z příjmů za rok 2019 Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně a správního poplatku za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za podmínky, že bude přiznání podáno a daň uhrazena do 1.7.2020. Obdržela-li fyzická osoba v roce 2019 osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, musí k datu 1.4.2020 podat správci…

Číst více
Na dobu nouze a další tři měsíce bude pozastaveno EET
24. 3. 2020

Vláda dala zelenou úplnému pozastavení elektronické evidence tržeb, a to na dobu, kdy bude trvat nouzový stav a pak po následující tři měsíce po jeho skončení. Co to v praxi znamená pro podnikatele? Žádný poplatník nebude muset nyní evidovat své tržby a nikdo nebude povinnost evidování kontrolovat. Vláda tento návrh odsouhlasila v pondělí 23.3.2020 a…

Číst více
Půlroční prázdniny pro OSVČ v placení minimálních záloh
24. 3. 2020

Vláda na svém jednání v pondělí 23.3.2020 schválila odpuštění minimálních záloh na sociálním a zdravotním pojištění na období od března do srpna 2020. Toto opatření má za cíl zmírnit následky krize, která souvisí se šířením nového koronaviru, zejména pro drobné podnikatele. Ministerstvo financí uvedlo, že toto opatření se dotkne více než 500 tisíc OSVČ, které…

Číst více
Poslední vlna EET od 1.5.2020? Prakticky se odkládá
22. 3. 2020

O tomto v minulých dnech informovalo Ministerstvo financí i Finanční správa. Obě instituce sdělily, že dojde k faktickému odkladu závěrečné fáze nejméně o 3 měsíce. Stane se tak díky vyhlášení tolerančního pásma v délce tří měsíců. Od 1.5.2020 bude Finanční i Celní správa maximálně vstřícná k zjištěným prohřeškům. Bude dle jejich slov plnit výhradně poradní…

Číst více
Informace pro daňové poplatníky v návaznosti na šíření nového koronaviru, tzv. Liberační balíček
21. 3. 2020

Oč mohou daňové subjekty žádat správce daně? Od pondělí 16.3.2020 je možné požádat o odložení některých plateb. Oč může tedy daňový poplatník požádat: Posečkání úhrady daně:  Bližší informace o posečkání úhrady daně naleznete zde . Správní poplatek související s žádostí o posečkání úhrady daně bude odpuštěn u žádostí podaných do 31.7.2020. Úprava (snížení) záloh či…

Číst více
Novelu daňového řádu schválila Poslanecká sněmovna
11. 3. 2020

V minulých dnech poslanci schválili tolik diskutovanou novelu daňového řádu, která by měla velice výrazně modernizovat, zjednodušit a elektronizovat daně. Základní stavební kámen novely je zákonné ukotvení online finančního úřadu. Díky němu by si měli poplatníci své daně vyřešit pohodlně z domova či kanceláře. Dále novela obsahuje částečné vrácení nadměrného odpočtu ve formě zálohy, zjednodušuje postupy kontrol,…

Číst více
Požádejte si o všechny údaje nutné k provozu EET včas!
10. 3. 2020

Finanční správa v těchto dnech upozorňuje, že je nejvyšší čas, aby ti, kteří budou mít povinnost nově od 1.5.2020 evidovat své tržby, začali v této věci podnikat první kroky. Pokud se rozhodnete, že byste rádi evidovali své tržby ve zvláštním režimu, o kterém se více můžete dočíst v tomto článku, je na čase si na…

Číst více
Přehled změn v zatřídění do sazby DPH 10 % od 1. května 2020
25. 2. 2020

Od 1.5.2020 dojde ke změnám sazeb u některého zboží a služeb z dnešních 15 %, resp. 21 %, na 10 %. Do této sazby bude nově spadat z nynější 15% sazby následující zboží a služby: úprava a rozvod vody prostřednictvím sítě, odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnosti, omalovánky a mapy. Z 21%…

Číst více
Je možné do účetnictví dát opravdu vše?
25. 2. 2020

Podnikatelé často chtějí dát do svého účetnictví všechny možné náklady. Ale je to opravdu správně? Možná vám následující text přijde směšný, ale věřte, že v naší praxi se setkáváme s řadou věcí, které opravdu do účetnictví nepatří. Argument, že kamarádova firma si do účetnictví toto dává, ještě neznamená, že Vy to v účetnictví mít můžete. Vždy je třeba…

Číst více
Bude vyšší daň z příjmů fyzických osob?
18. 2. 2020

V současné době vláda řeší změny v oblasti daní z příjmů. Změny budou zajisté jak pozitivní, tak i negativní. Pro zaměstnance by měla být zajisté pozitivní změna v oblasti stravenek. Mohlo by totiž dojít k zavedení tzv. stránkového paušálu. Stravenkový paušál v podstatě znamená, že zaměstnanec dostane od svého zaměstnavatele peněžní částku určenou na stravování. Mělo by se jednat o finanční…

Číst více
Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu DPH při daňové kontrole
7. 2. 2020

Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie prohlásila, že zadržování té části nadměrného odpočtu, která je nárokována oprávněně, tedy nesporné části, není slučitelné se zásadou neutrality.  Ústavní soud v loňském roce řešil spor, kdy předmětem daňové kontroly byly jen některé obchody, které byly vykázány v daňovém přiznání k DPH, ale správce daně po dobu tohoto řízení zadržoval celou část…

Číst více
Připravovaná změna zákona o obchodních korporacích
5. 2. 2020

Poslaneckou sněmovnou prošel v minulých dnech rozsáhlý návrh novely zákona o obchodních korporacích, který má být mnohem přehlednější a snížit zátěž podnikatelů. Mimo zákona o obchodních korporacích má dojít ke změnám dalších zákonů.  Poslanci na návrh senátorů do novely přidaly i volnější úpravu výplaty pevného podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným. Předloha zákona míří k podpisu…

Číst více
Porušení pracovní kázně
3. 2. 2020

Tento vágní pojem často může vzbuzovat velké dohady. Pojďme se podívat na to, co o tomto pojmu říká soudní judikatura.  Aby došlo k porušení pracovní kázně, musí zaměstnanec porušit své povinnosti plynoucí mu z pracovněprávního vztahu vůči svému zaměstnavateli. V zákoníku práce jsou rozlišeny tři stupně intenzity tohoto porušení. S těmito stupni se pojí možnosti postihu, zejména rozvázání…

Číst více
Víte, jakou použít sazbu DPH v souvislosti s nemovitými věcmi?
29. 1. 2020

Podle § 48 zákona o DPH se první snížená sazba 15 % používá, jsou-li poskytovány stavební či montážní práce na dokončené stavbě, a to v případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo sociální bydlení. Aby bylo možno tuto sazbu použít, musí být splněny dvě podmínky – dokončená stavba a stavba pro bydlení či sociální…

Číst více
Tolerance 5 dnů zpoždění při podání přiznání zřejmě zůstane
27. 1. 2020

S novelou daňového řádu, o které jsme Vás informovali zde, by mělo dojít ke zrušení pětidenní toleranční lhůty, kdy správce daně nepokutuje pozdě podané daňové přiznání. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ale do celé věci vstoupil a chce, aby tato lhůta byla zachována. Podnikatelé a firmy tak stále mají naději, že v rámci novely daňového řádu nebude tato…

Číst více
Nezdanitelné části základu daně z příjmů FO – druhá část
26. 1. 2020

V minulém článku jsme prošli snížení daňového základu na základě zaplacených příspěvků na pojistné na penzi a soukromé životní pojištění. V dnešním článku se více dozvíte o zbylých čtyřech způsobech, jak snížit daňový základ poplatníka – fyzické osoby. Bezúplatná plnění Za bezúplatná plnění se krom peněžní částky považují také věcné či nemovité dary ale i poskytnuté služby….

Číst více
Nezdanitelné části základu daně z příjmů FO – první část
24. 1. 2020

Veškeré nezdanitelné části základu daně z příjmů u fyzických osob upravuje zákon o daních z příjmů v § 15 a patří sem: bezúplatná plnění (starší označení dary), úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru, pojistné na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky a  příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání. V dnešním článku se podíváme blíže na pojistné…

Číst více
Dva dny v roce, od kterých budou účinné legislativní změny
20. 1. 2020

Jde o novinku, která má zaručit, že nové zákony či jejich novely budou účinné buď od 1.1. nebo od 1.7. Tato novinka už má platit, ale v podstatě neplatí. Podnikatelé se na novinku těšili, ale reálně si musí ještě počkat. Dny právní účinnosti jsou totiž závazné až pro nově připravované právní normy.  Výše zmíněné dva dny…

Číst více
Víte o možnosti vystavit EET účtenku elektronicky?
16. 1. 2020

O této možnosti vystavení EET účtenek se moc nemluví, ale pro řadu obchodníků, zejména těch s internetovými e-shopy, může být tato možnost velice zajímavá. Finanční správa informovala, že s vystavením EET účtenky elektronicky musí zákazník souhlasit. Je ale třeba i přesto mít v záloze tiskárnu pro vydání papírové účtenky. Vystavení EET účtenky elektronicky má svoje pravidla. Již bylo…

Číst více
Nová výše tuzemských cestovních náhrad od ledna 2020
14. 1. 2020

Ti zaměstnanci, kteří budou zaměstnavatelem vysláni na pracovní cestu, budou mít nárok na vyšší stravné a zároveň od ledna 2020 došlo ke snížení průměrné ceny za litr pohonných hmot, pokud zaměstnanec při pracovní cestě využije soukromé vozidlo. Vyhláška nově pamatuje i na majitele elektromobilů a stanovuje průměrnou cenu elektřiny. Pozor ale na to, že pokud…

Číst více
Účetní uzávěrka versus účetní závěrka
13. 1. 2020

Jedná se o dva pojmy, které jsou často zaměňovány, a proto si je v následujícím článku objasníme, ať přesně víte, o čem Váš účetní mluví. Účetní uzávěrka je v podstatě soubor prací, který vykonává především Vaše účetní a je spojen s uzavíráním jednotlivých účtů používaných v účetnictví. Zjišťuje se stav majetku, závazků a kapitálu účetní jednotky vedoucí účetnictví. Sestavuje…

Číst více
Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru
10. 1. 2020

Odstupné je částka, která je brána jako kompenzace od zaměstnavatele při zániku pracovního místa zaměstnanci. Odstupné se týká pouze výpovědí z hlavního pracovního poměru. Nemůže být vyplaceno z pracovních pozic, kde byla práce vykonávána na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Aby vznikl nárok na odstupné, musí být splněny podmínky zákoníku práce: Zaměstnavatel přestal…

Číst více
Připravovaná novela zákoníku práce
9. 1. 2020

Vládou prošel návrh změny zákoníku práce. Součástí této novely je mimo jiné ukotvení sdíleného pracovního místa v zákoně, nový výpočet nároku na dovolenou ale i snížení administrativy, kterou jsou zatíženi zaměstnavatelé. Novelizaci zákoníku práce bude nyní projednávat parlament.  Sdílené pracovní místo Pokud tento návrh projde, bude to fakticky znamenat, že o jedno pracovní místo, resp. o…

Číst více
Termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží
8. 1. 2020

Pro letošní rok je termín podaní daňového přiznání stanoven na pátek 31. ledna 2020. Přiznání musí podat všichni poplatníci, kteří v průběhu roku 2019 nabyli nově vlastnické právo na nemovitost, tedy na pozemek, zdanitelnou stavbu či bytovou nebo nebytovou jednotku. Rovněž i poplatníci, kteří pozbyli vlastnického práva k nemovitosti, musí toto oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu  formou…

Číst více
Účetní firmou roku se stala účetní a daňová kancelář SLUTO s.r.o.
7. 1. 2020

Společnost Wolters Kluwer ČR pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních České republiky uspořádala další ročník soutěže ÚČETNÍ ROKU. Slavnostní galavečer, při kterém si skleněnou plaketu odnesli čtyři ocenění, se uskutečnil v úterý 10. prosince 2019 v pražském hotelu International. Soutěž ÚČETNÍ ROKU má za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/nejlepšího profesního účetního a také…

Číst více
Minimální a zaručená mzda v roce 2020
7. 1. 2020

Minimální mzda v roce 2020 stoupne oproti roku 2019 o 1250 Kč na 14 600 Kč při pracovní době 40 hodin týdně nebo na 87,30 Kč za hodinu. I přesto, že toto ohodnocení se týká jen nejhůře placených zaměstnanců, málo kdo už ví, že její zvýšení má i jiné důsledky. Současně s minimální mzdou roste i zaručená mzda,…

Číst více
Zaměstnávání versus švarcsystém
6. 1. 2020

Již několik let je hodně diskutované téma švarcsystému a to zejména v souvislosti se stavebnictvím. Zjednodušeně lze švarcsystém označit jako ekonomické činnosti, kdy osoby – podnikatelé vykonávají práci v závislém vztahu na živnostenské oprávnění a nejsou zaměstnanci, ač by měly být. Nejvyšší správní soud se zabýval právě touto problematikou, tedy hodnotil znaky nezávislé činnosti konkrétně ve stavebnictví….

Číst více
Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2020
3. 1. 2020

Jak už jsme informovali zde, od ledna došlo ke změně minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Nyní se podíváme, v jaké výši budou od ledna 2020 platit zálohy na sociální pojištění. Zálohy na sociální pojištění musí povinně platit každá OSVČ alespoň v minimální výši. Výše minimální zálohy se odvíjí od toho, zda-li je…

Číst více
Odchod Velké Británie z EU, „tvrdý Brexit bez dohody“, jak by se měl podnikatel nejlépe připravit
2. 1. 2020

Vzhledem k tomu, že odchod Velké Británie z EU je stále odkládán a nikdo neví, jak nakonec dopadne, mají české firmy dostatek času, aby se připravily na případný odchod bez jakékoliv dohody. Zejména by měly být na pozoru ti, kteří obchodují se zbožím. Nebude-li sjednáno žádné přechodné období, během kterého by se obchod se zbožím mezi Velkou…

Číst více
DPH u stravovacích služeb od května 2020
30. 12. 2019

Máte restauraci a tápete jak to vlastně bude od května se sazbami DPH. V následujícím článku se dozvíte vše potřebné. Od 1.5.2020 se přesunou stravovací služby a podávání nápojů do jiné sazby DPH. Dojde ke snížení DPH na 10 %. Na 10 % klesne také sazba DPH u točeného piva (pouze pivo dle nomenklatury celního sazebníku NCS…

Číst více
Co přinese novela daňového řádu
10. 12. 2019

Novela daňového řádu je velice důležitý krok k tomu, aby dle plánu koncem roku 2020 bylo možné vyřídit své daňové povinnosti jednoduše z domu či z kanceláře přes portál MOJE daně. Pokud si bude poplatník vyřizovat své daňové povinnosti elektronicky, tedy podávat přiznání přes portál MOJE daně, mělo by to být rychlejší a jednodušší. Na webu MFČR uvádí…

Číst více
Termíny daňových přiznání a plateb daní
8. 12. 2019

Daň z příjmů Jde o daň, kterou platí fyzické a právnické osoby, buď z příjmů nebo ze zisku. Daňové přiznání se podává v řádném termínu 1.4. za předcházející rok. Pokud jej zpracovává daňový poradce, podává se k datu 1.7. Daň je splatná v termínu podání přiznání, tj. k 1.4. resp. 1.7. Z přiznání může podle výše daňové povinnosti vycházet povinnost hradit zálohy…

Číst více
Lhůta 3 roky pro opravu DPH
6. 12. 2019

Zákon o dani z přidané hodnoty stanovuje plátci povinnost opravit základ daně a výši daně, pokud nastanou skutečnosti, které vymezuje § 42: při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění, při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2, pokud…

Číst více
Prominutí sankcí od finančního úřadu
3. 12. 2019

I přesto že se podnikatel snaží plnit své povinnosti vůči finančnímu úřadu včas a v pořádku, může se stát, že něco opomene a problém je tu.  Penále Daňovému subjektu vzniká z částky doměřené daně. Jde tedy o postih ze strany správce daně, že původní daň byla stanovena v chybné výši. Pokud byla dotčená daň uhrazena, může podnikatel správce…

Číst více
Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2020
2. 12. 2019

Od ledna 2020 opět vzroste minimální záloha, kterou musí osoby samostatně výdělečně činné odvést své zdravotní pojišťovně. Nově bude činit 2 352 Kč místo dosavadních 2 208 Kč.  Tato minimální záloha se mění každý rok, neboť její výše se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství. Vyšší záloha se dotkne všech OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací…

Číst více
Jak poroste minimální mzda v roce 2020
29. 11. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých dnech navrhlo vládě, jak by si představovalo růst minimální mzdy v příštím roce. Přišlo celkem se třemi variantami, o kolik by se nynější minimální mzda 13 350 Kč měla zvýšit.  Odboráři by rádi navýšili minimální mzdu od ledna 2020 buď o 1 150 nebo o 1 350 Kč nebo dokonce o 1 650 Kč….

Číst více
Revize účetnictví neboli jeho prověrka
27. 11. 2019

Účetnictví by mělo být vedeno podle zákona o účetnictví, který říká, že musí být vedeno tak, aby dávalo věrný a poctivý obraz o účetní jednotce. Pokud se chce osoba odpovědná za účetní jednotku přesvědčit, že tomu tak je, přichází na řadu revize účetnictví. Jedná se v podstatě o kontrolu, prozkoumání a zjišťování správnosti jednotlivých účetních…

Číst více
Kontrola evidování tržeb nově vygenerovaným certifikátem
25. 11. 2019

Jak už jsme dříve informovali, nejstarším pokladním certifikátům bude brzy končit platnost. V listopadu podle Finanční správy expiruje více než 38 tisíc certifikátů. Jak se dozvědět, jestli nepatříte do skupiny těch podnikatelů, kteří si je musí nyní nově generovat, se dozvíte zde. Řada podnikatelů už si vygenerovala nový certifikát pro evidování svých tržeb a možná teď…

Číst více
Poslanci schválili vládní daňový balíček
19. 11. 2019

V minulých dnech prošel po dlouhých peripetiích Poslaneckou sněmovnou daňový balíček, který nyní míří do Senátu. Co nás vše čeká, pokud projde se dočtete níže. Vyšší daně na alkohol O roku 2020 by měla vzrůst spotřební daň z lihu celkem o 13 %. Nově by tedy byla ve výši 32 250 Kč za hektolitr lihu. U ovocných pálenek…

Číst více
Inventarizace aneb co nás čeká a nemine
11. 11. 2019

Vždy s koncem roku, resp. účetního období (nejčastěji kalendářní rok) nastává čas inventarizace. My se pokusíme v následujícím článku objasnit základní informace k ní z pohledu českých účetních standardů. Inventarizaci řeší také zákon o účetnictví v § 29 a 30. Hned z počátku je třeba si objasnit dvě slova, která se často zaměňují, a to inventuru a inventarizaci. Ač zní…

Číst více
Podpora zaměstnavatelů zdravotně postižených by měla v roce 2020 být zase o něco vyšší
8. 11. 2019

Podpora zaměstnávání zdravotně postižených je stejně důležitá jako růst minimální mzdy. Bohužel o té první skutečnosti se nemluví tak moc. Nicméně pro rok 2020 svitla podnikatelům, kteří zaměstnávají zdravotně postižené naděje, že podpora pro ně poroste o několik set korun.  Zaměstnavatelé obdrží pravděpodobně od roku 2020 na zaměstnávání zdravotně postižených zaměstnanců nejspíše o 800 Kč…

Číst více
Změna sazeb DPH od května 2020
6. 11. 2019

V rámci novely zákona o evidenci tržeb bylo ve Sbírce listin dne 26.9.2019 vyhlášeno také snížení daně z přidané hodnoty. Toto snížení bude platné od sedmého měsíce následujícího od vyhlášení ve Sbírce listin, tj. od 1.5.2020. Druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % se bude tedy nově uplatňována na: holičské a kadeřnické služby, opravy obuvi a…

Číst více
Ministerstvo financí plánuje prodloužení lhůta na vrácení nadměrného odpočtu DPH
5. 11. 2019

Ministerstvo financí přišlo se záměrem, že prodlouží lhůtu, kterou má finanční úřad na vrácení nadměrného odpočtu z 30 na 45 dnů. Ihned se strhla vlna kritiky od Komory daňových poradců a dalších. Poslanci tento návrh změny budou projednávat v nejbližších dnech a jeho projednání nebude lehké právě v návaznosti na kritiku Komory. Ministerstvo financí si stojí za svým,…

Číst více
Zvláštní režim evidence EET jako alternativa klasickému režimu
1. 11. 2019

Novela zákona o evidenci tržeb, která byla koncem září vyhlášena ve Sbírce listin, bude vybraným podnikatelům umožňovat evidenci tržeb ve zvláštním režimu. Poplatník tedy nebude muset mít pokladní zařízení, tiskárnu ani stálé připojení k internetu. Plnění povinnosti evidence tržeb neprobíhá elektronicky, jak je tomu u běžného nebo zjednodušeného režimu, ale papírovou formou za pomoci speciálního bloku…

Číst více
Změny v EET od listopadu 2019
23. 10. 2019

Podnikatelé si už museli zvyknout na stále se měnící zákonné úpravy ohledně elektronické evidence tržeb. Tento zákon se mění totiž častěji než všechny ostatní. Od 1. listopadu 2019 vstupuje v účinnost novela zákona od EET, která vyšla ve Sbírce listin minulý týden. Primárně upravuje pravidla týkající se poslední vlny zavádění EET mj. u řemeslníků, lékařů a…

Číst více
Snížení základu daně bezúplatným plněním – darem
21. 10. 2019

Pokud se rozhodnete, ať už jako právnická nebo fyzická osoba, poskytnout dar, tak to mnohdy neděláte jen pro „dobrý pocit“, ale také z daňových důvodů, abyste si snížili základ daně. Jak to nejlépe udělat, aby opravdu dar byl daňově uznatelný, se dočtete níže. Dar je přesně vymezen v občanském zákoníku jako bezplatný převod vlastnického práva k nějaké věci…

Číst více
Zaokrouhlování DPH od října 2019
9. 9. 2019

K 30.9.2019 končí přechodné období od nabytí účinnosti novely zákona o DPH, která mimo jiné mění způsob zaokrouhlování DPH. Výpočet DPH se řídí § 37 zákona o DPH. Tento paragraf od novely DPH platné od 1.4.2019 říká že daň se vypočítá buď jako a) součin základu daně a sazby daně, nebo b) rozdíl mezi 1. částkou…

Číst více
eNeschopenka – strašák opravdový nebo jen zdánlivý?
6. 9. 2019

Elektronické neschopenky neboli eNeschopenky budou spuštěny od 1. ledna 2020. Zcela se tak změní zavedený stávající systém a mělo by se zjednodušit předávání informací mezi nemocnými a Českou správnou sociálního zabezpečení. Změna se samozřejmě dotkne i toho, jak se o dočasné pracovní neschopnosti dozví zaměstnavatel. Nemocný v papírové formě obdrží pouze průkaz práce neschopného. Vše ostatní…

Číst více
Zveřejnění účetní závěrky
5. 9. 2019

Zákon o účetnictví udává povinnost, aby všechny účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku zveřejnily svoji účetní závěrku ve Sbírce listin. Mezi tyto účetní jednotky patří typicky obchodní společnosti a některé podnikající fyzické osoby. Za zveřejnění účetní závěrky odpovídá statutární orgán, což je v případě společnosti s určením omezeným jednatel. Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu…

Číst více
Sazby DPH a jejich určování
26. 8. 2019

Každý plátce daně z přidané hodnoty neboli zkráceně DPH má povinnost za své služby odvádět DPH. S touto povinností je spojeno i správné zvolení sazby. Zákon o DPH v současné době rozlišuje tři sazby základní sazba 21 %, první snížená sazba 15 % a druhá snížená sazba 10 %. Do základní sazby se řadí veškeré zboží a služby,…

Číst více
Peníze místo stravenek? Novela slibuje, že ano
15. 8. 2019

Novela zákona o daních z příjmů by mohla umožnit, aby zaměstnavatel krom stravenek nebo zajištění závodního stravování např. v jídelně vyplatil zaměstnancům přímo peníze. Ministerstvo financí by rádo touto novelou umožnilo, aby místo příspěvku na stravenky zaměstnavatelé vypláceli přímo peníze a aplikovali na ně daňové zvýhodnění podle zákona o daních z příjmů. Tato novinka by se měla stát…

Číst více
Doměření daně bez dodatečného přiznání? Ano, je to možné.
15. 8. 2019

Nejvyšší správní soud rozhodl, že správce daně může dle jeho nového rozsudku doměřit daň pouze na základě provedené kontroly, aniž by před tím vyžadoval podání dodatečného daňového tvrzení. V judikátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10.4.2019 č. j. 9Afs 364/2018 – 76 zveřejněném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6 je možné se dočíst: „jestliže správce daně nevyzval daňový…

Číst více
Výplata podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným
13. 8. 2019

Mnoho společností s ručením omezeným (s.r.o.), které podali daňové přiznání, teď možná ještě řeší výplatu podílu na zisku svým společníkům. Všechny důležité informace ohledně tohoto kroku se dozvíte dále.   Výplata podílu na zisku se nemusí nutně dotýkat jen společníků, ale i dalších, např. zaměstnanců, kteří se o ziskovost firmy zasloužili také. Pozor ale na skutečnost, že…

Číst více
Nejstarším pokladním certifikátům pro EET skončí brzy platnost
10. 8. 2019

Ke konci roku 2019 a počátkem roku 2020 bude končit platnost řadě pokladních certifikátů, jenž si jejich uživatelé vygenerovali v počáteční fázi zavádění elektronické evidence tržeb.  Certifikát slouží k podepsaní datové zprávy o evidovaných tržbách a jeho platnost je 3 roky od vygenerování. Uživatelé by tedy měli být obezřetní a certifikát v pokladním zařízení včas nahradit novým. Pokud…

Číst více
Příslušenství daně a jeho prominutí
3. 8. 2019

Příslušenstvím daně se podle daňového řádu označují úroky, penále, pokuty a také náklady řízení. V praxi jde o úroky z prodlení při pozdě zaplacené dani, pokuta za pozdě podané daňové přiznání nebo např. penále, které daňovému subjektu vznikne z doměřené daně. Často je příslušenství daně následkem nedostatku finančních prostředků, chyba v software anebo špatný výklad zákona. Díky tomu pak…

Číst více
Mobilní klíč – novinka pro přístup do datové schránky
22. 7. 2019

Uživatelé datových schránek mohou používat nový způsob přihlášení do své datové schránky. Novinkový způsob přihlášení pomocí Mobilního klíče je bezpečnější a hlavně pohodlnější. Jakmile bude nastaven Mobilní klíč v mobilním telefonu, může uživatel do své datové schránky vstoupit pouze po sejmutí otisku prstu, ověření obličeje nebo jednoduchým grafickým gestem. Vše záleží na tom, co daný…

Číst více
Poslední vlna EET bude účinná pravděpodobně od jara 2020
17. 6. 2019

Celkem po pěti pokusech dospěla Poslanecká sněmovna k závěrečnému hlasování o novele zákona o EET. Tímto došlo k rozšíření EET na další obory podnikání. Nově tedy bude povinnost vykazování EET mj. pro řemeslníky. Celkem bylo EET k závěrečnému hlasování podpořeno 102 poslanci, což je o 6 více než bylo potřeba. Novela zákona o EET rozšiřuje obory, jichž se…

Číst více
Vyplatí se podnikatelům si půjčit v korunách nebo raději v eurech?
5. 6. 2019

Rozhoduje-li se podnikatel o půjčce, musí zvážit řadu aspektů a nesmí zapomenout ani na měnu, ve které si půjčí. Překvapivě ta eurová může vyjít mnohem výhodněji. Je to kvůli rozdílnému pohledu České národní banky a Evropské centrální banky na měnovou politiku. Úrokové sazby u půjček v korunách se od konce roku 2012 velice liší od těch…

Číst více
Která daňová přiznání musí český podnikatel podávat
4. 6. 2019

Každý, kdo se rozhodne v České republice podnikat, musí vyřešit řádu povinností a mezi prvními se jedná o povinnosti vůči státu. Bude řešit alespoň jedno daňové přiznání za rok a my Vám nyní přineseme zevrubný přehled všech, se kterými se může podnikatel setkat. Přiznání k dani z příjmu Toto přiznání upravuje zákon o daních z příjmů a podávající je…

Číst více
DIČ bez rodného čísla? Možná brzy ano
3. 6. 2019

Podnikatelé fyzické osoby, pokud jsou plátci DPH, dostávají nyní přiděleno své daňové identifikační číslo DIČ, které se skládá z předpony CZ a jejich rodného čísla. Připravovaná novelizace daňového řádu toto zažité pravidlo od roku 2020 může změnit. Podnikatel svoje DIČ nepoužívá jen jako identifikaci při komunikaci se svým správcem daně nebo jinou instituci, ale je běžně…

Číst více
Obrat pro účely DPH
9. 4. 2019

Plátcem daně z přidané hodnoty se stává osoba povinná k dani, která má sídlo v tuzemsku a zároveň za 12 předcházejících měsíců překročila obrat ve výši 1 milion Kč. Důležité je správně stanovit tento obrat. Zákon o DPH definuje obrat jako souhrn úplat včetně dotací, které podnikateli náleží za uskutečněná plněné, tj. za dodání zboží nebo poskytnutí služby…

Číst více
Nové výdajové paušály pro podnikatele od 2019
9. 4. 2019

Ve sbírce zákonů byla vyhlášena novela zákona, která mění výdajové paušály pro podnikatele. Tento daňový balíček nabyl účinnosti dne 1. 4. 2019 a došlo v něm ke zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky. Nově bude ve dvojnásobné výši – tedy 2 miliony Kč. Nyní se totiž maximální výše pouštních výdajů počítá z částky 1 milion Kč. Navýšení…

Číst více
Daňový poradce = jistota, že je vše v pořádku
12. 3. 2019

Komora daňových poradců České republiky provedla obsáhlý průzkum mezi malými živnostníky a velkými firmami o tom, co jako zákazníci očekávající od daňového poradce. Výsledkem je, že klienti daňových poradců od nich očekávají pocit jistoty, že je vše v naprostém pořádků. Dále pak to, že s jejich pomocí se nemusí bát řešit jakékoliv situace v oblasti daní, které jim…

Číst více
Novela EET změní datum startu 3. a 4. fáze a přinese nový off-line režime evidence
25. 2. 2019

Poslaneckou sněmovnou prošla v prvním čtení navrhovaná změna zákona o EET. Tato novela upravuje start 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb. Přináší ale také změnu sazby DPH na nižší úroveň za stočné, vodné, odborné služby, ale také stravování. 3. a 4. fáze se týká podnikatelů z kategorie tzv. svobodných povolání jako jsou lékaři, právníci, účetní, ale…

Číst více
Váš účetní není zodpovědný za vaše daňové přiznání
11. 2. 2019

Daňová přiznání spadají do kompetencí daňových a účetních kanceláří, které za ně nesou plnou zodpovědnost, a to včetně případných chyb. Kromě automatického odložení termínu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce později poskytují odborné poradenství a zaručují svým klientům plnou mlčenlivost, která má podobnou váhu jako lékařské tajemství. Účetní neposkytuje odborné daňové…

Číst více
Volba zdaňovacího období
11. 2. 2019

Obvyklé je, že právnická osoba podává přiznání v termínu 1. duben, pokud mu ovšem nesestavuje přiznání daňový poradce na základě plné moci doručené správci daně, pak se lhůta prodlužuje o 3 měsíce do 1. července. Sazba daně je 19 % základu daně. Právnická osoba si na rozdíl o fyzické může zvolit, jaké zdaňovací období bude používat…

Číst více
Případy, kdy zaměstnavatel neprovádí roční zúčtování daně
7. 2. 2019

Zaměstnanci během roku odvádí z hrubé mzdy zálohu na daň z příjmu fyzických osob. V následujícím roce pak provede mzdová účetní roční zúčtování. Existuje celkem šest případů, kdy roční zúčtování nelze provést a zaměstnanec si musí podat řádné daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob sám. Souběh zaměstnání Zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek, a navíc byť…

Číst více
Připravované změny v DPH v oblasti nájmu nemovitých věcí
9. 1. 2019

Pokud vyjde v platnost připravovaná změna zákona o DPH, bude se nově za nájem považovat krom stávajícího (nájem, podnájem, pacht a podpacht) také zřízení, trvání a zánik věcného břemene zřízeného k nemovitosti v případě, že budou naplněny znaky nájmu. Změnit by se také měl pohled na datum uskutečnění zdanitelného plnění za služby přímo související s nájmem. Nyní se…

Číst více
Důležité novinky v pojistném OSVČ pro rok 2019
7. 1. 2019

Jednou z nejdůležitějších novinek bude splatnost zálohy na důchodové i nemocenské pojištění. Díky změnám v zákonu o sociálním pojištění bude nově tato záloha splatná do konce měsíce, na který je hrazeno, tzn. pojištění za leden je splatné od 1. do 31. ledna 2019. Dříve se muselo uhradit do 20. dne následujícího měsíce. I když se tato změna…

Číst více
Jak archivovat firemní doklady
22. 11. 2018

Po skončení účetních období, kdy je třeba do archivu přidat doklady za předcházející účetní období, přijde většina majitelů společností s dotazem, co se už může vyhodit. Důležité je nemyslet jen na účetní doklady, ale také např. na smlouvy, personální dokumenty, zprávy auditorů apod. Všichni ví, že kapacita archivu není neomezená, takže proč tam nemít jen to,…

Číst více
Spolupráce českého ministerstva financí se slovenským v boji proti daňovým únikům se opět zintenzivní
9. 11. 2018

Během září se sešla česká ministryně financí Schillerová se svým slovenským kolegou Peterem Kažimírem a společně řešili oblast spolupráce v daních a také společné zdanění. Tématem jejich společné diskuse bylo ale především dlouhá léta trvající potírání úniků v oblasti daně z přidané hodnoty jakožto nepřímé daně. Jako zdárný příklad dlouholeté spolupráce se Slovenskem můžeme uvést proces zavádění elektronické…

Číst více
Když zaměstnanec či zaměstnavatel požádá o kratší úvazek…
17. 10. 2018

Zkrácený pracovní úvazek řeší zejména ženy po návratu z rodičovské dovolené. Chtějí pracovat méně, protože školka zavírá v době, kdy musí být ještě v práci. Nebo naopak matky samoživitelky pracují ve směnném provozu a chodit do práce na odpolední či noční nepřipadá v úvahu. Co se ale stane, když přijde zaměstnanec za zaměstnavatelem, že potřebuje snížit týdenní fond pracovní…

Číst více
Darování nemovitosti
20. 8. 2018

Pokud se chystáte svým dětem či vnoučatům přenechat nějakou nemovitost, nejlepší volbou je darování. Dejte si ale pozor na to, co do darovací smlouvy napíšete. Proč je nejlepší volbou darovaní a ne dědictví? V případě dědictví jsou potřeba zaplatit nemalé poplatky. Jde například o zaplacení odhadu nemovitosti a služby notáře, který dědické řízení vede. Naopak, pokud…

Číst více
Snižování nákladů při nákupu v cizině
8. 8. 2018

Jak lze snížit náklady, když nakupujete v cizině? Víte, že můžete žádat o vrácení DPH? Pokud zaplatíte DPH v členských státech EU (kromě těchto 28 států to platí také pro Kanadu nebo Norsko), můžete ji získat zpět. DPH, kterou uhradíte v těchto státech, si nemůžete uplatnit v českém přiznání. O tuto daň i přesto nemusíte přijít. Každá česká firma,…

Číst více
Nárok náhradního volna
31. 7. 2018

Jsou dny, kdy potřebujete v pracovní době odejít z práce například k lékaři nebo si něco důležitého zařídit. Kdy si však můžete vzít náhradní placené volno a kdy ne? Pokud se jedná o osobní překážky v práci, kam spadá například stěhování, svatba, hledání nového zaměstnání či pohřeb, jedná se o důvody, kdy by vás zaměstnavatel měl uvolnit z práce. Jednou…

Číst více
Pojištění živnostníků
23. 7. 2018

Podnikatelé, ať už malí nebo střední, podstupují během svého podnikání mnoho rizik, stejně jako je tomu v jiných podnicích a společnostech. Málokterý živnostník má však oproti větším společnostem pojištění. Mnoho administrativy je pro malé živnostníky velkou zátěží, proto složitost a sjednání podnikatelského pojištění jde obvykle bokem, a tak podnikatelé zůstávají bez adekvátní pojistky, i přesto,…

Číst více
Kurz při platbě kartou v zahraničí
20. 7. 2018

V současnosti již ubývá osob, kteří si berou na dovolenou balíčky peněz. Většina lidí si již zvykla na bezhotovostní platby nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Na dovolené je však třeba si dávat pozor při platbě a již před cestou zjišťovat kurz a také to, kterou kartou bude nejvýhodnější platit. Podle statistik Sdružení pro…

Číst více
Dotace na zdroje pitné vody
18. 7. 2018

Obce a města mohou od 4. května 2018 žádat o dotace na zdroje pitné vody. Klimatické podmínky se proměňují každý rok a zejména tento rok se projevuje sucho a jeho dopad na zdroje pitné vody. Dotace tak mají za úkol zajistit obyvatelům obcí a měst jistotu kvalitních zdrojů pitné vody v dlouhodobém horizontu. Dotace Ministerstva…

Číst více
Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018
16. 7. 2018

Dnem 1. 6. 2018 se v České republice zavedlo dlouhodobé ošetřovné. Co to pro pečovatele a pečující příbuzné znamená? Jaké jsou podmínky poskytnutí ošetřovatelského volna? Podmínky se změní pro osoby pečující o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, budou si moci vybrat až tříměsíční placené ošetřovatelské volno. Předpokladem získání tohoto volna je odvádění nemocenského…

Číst více
Čas dovolených a cestovního pojištění
13. 7. 2018

Zdravotní potíže se lidem nevyhnou ani doma, natož na cestách. Před vycestováním je třeba myslet na cestovní pojištění – sjednat ho chytře s ohledem k plánované aktivitě na dovolené, cílové destinaci a dalším aspektům. Před odjezdem na vysněnou dovolenou je třeba si zjistit informace o poskytované zdravotní péči v cílové destinaci a v souvislosti s…

Číst více
Návrat 100% hypoték?
11. 7. 2018

Není to tak dlouho, co na doporučení České národní banky komerční banky souhlasně stáhly z nabídky poskytování 100% hypoték. Nyní ji nově zavedla Equa bank, která chce usnadnit situaci zejména mladým lidem. Equa bank pocítila, že zpřísněná pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů a navýšení úrokových sazeb, snížila objem sjednávaných úvěrů, proto přišla s novým produktem…

Číst více
Změny v nebankovních půjčkách
9. 7. 2018

Na konci května vyprší lhůta pro poskytování nebankovních půjček bez licence od České národní banky. Jak zjistit, kdo již povolení od ČNB má a kdo nikoli? Počet společností poskytujících nebankovní typy úvěrů v minulých měsících výrazně klesl z několika tisíc na stovku. Úvěr u banky splácelo v době průzkumu České bankovní asociace 44 % respondentů,…

Číst více
Novela o EET v legislativním procesu
6. 7. 2018

Na legislativní cestu se vydává upravený zákon o elektronické evidenci tržeb, který má vyřešit problémy ve třetí a čtvrté vlně, která má ulehčit povinnost nejmenším podnikatelům a přinést další snížení DPH u některého zboží a služeb. Podle nových úprav se původně plánovaná třetí a čtvrtá vlna EET spojí a proces začne současně pro obě zbývající…

Číst více
Krach zaměstnavatele v průběhu mateřské dovolené
4. 7. 2018

Zákoník práce zakazuje ve svém § 54 dát výpověď v ochranné době ženě těhotné, nebo zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou. Bohužel krach podniku a podobné situace neuchrání ani zmíněné zaměstnankyně. Ženy těhotné a ženy čerpající mateřskou dovolenou požívají v zaměstnání většinou zvláštní zákonné ochrany. Zaměstnavatelé musí zvýšenou měrou dbát zejména na ochranu jejich zdraví nejen v…

Číst více
Koho čeká EET v příštím roce?
2. 7. 2018

Elektronická evidence tržeb se bude v příštím roce týkat nejméně 300 000 nejmenších podnikatelů. Zákon je stále v jednání a projde dalšími úpravami, proto se původní termín v březnu a červenci tohoto roku přesunul. Jednání o sestavení nové vlády neberou konce. Povinnost elektronické evidence tržeb se však neruší, nýbrž odkládá k dalším projednáním. Programové prohlášení…

Číst více
Platba zaslaná na špatný účet. Dostanete peníze zpět?
29. 6. 2018

Co dělat při odeslání platby na špatný účet? Pokud se při zadávání platby spletete, napíšete o číslici míň či uvedete jiné pořadí číslic, je velká pravděpodobnost, že platba neprojde automatickou kontrolou a nepůjde ji odeslat. Podobně tomu bude i v případě odeslání platby na neexistující účet – platba v tomto případě z účtu odejde, během…

Číst více
Vyplácení prémií zaměstnavatelem
27. 6. 2018

Kdy vám zaměstnavatel musí povinně vyplatit prémie? Kdy záleží čistě na jeho uvážení? Může dělat vedoucí mezi zaměstnanci rozdíly? Informujte se níže. Mzdy, platy i odměny z dohod jsou složeny i z pohyblivé složky, neboli benefitů stanovených nad složkou pevnou, jde o prémie, příplatky, osobní ohodnocení či nejrůznější odměny. Ze zákona má zaměstnanec nárok na…

Číst více
Zveřejňování finančních výkazů
25. 6. 2018

V Česku značně selhává informační povinnost nejen v českých společnostech, ale i u státu, který informace nevymáhá. V loňském roce se mnoho společností informačním povinnostem vyhýbalo, finanční výkazy nezveřejnilo 69 % společností. Což je velmi vysoké číslo. Termín pro vložení finančních výkazu do Sbírky listin vypršel koncem července 2017, poslední termín pak uplynul na konci…

Číst více
E-faktury: snížení chybovosti a administrativní zátěže
22. 6. 2018

Při každé novince se objevuje vždy nejen velké procento příznivců, ale i odpůrců. Nejinak je tomu v českých společnostech s příchodem elektronických faktur. Mnozí si stěžují na administrativní zátěž a byrokracii, zejména společnosti, které technologie dosud nevyužívaly. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje využívání elektronické fakturace, která umožňuje snížení administrativní zátěže a také vysoké…

Číst více
Máte nárok na výsluhovou rentu?
20. 6. 2018

Kdo má nárok na výsluhovou rentu? Lze ji pobírat společně se starobním důchodem? Jak se počítá? Výsluhová renta náleží většině členů bezpečnostních sborů a ozbrojených složek. Hlavní podmínkou pro nárok je délka služby, kterou osoba musí vykonávat minimálně 15 let za předpokladu, že nebyla propuštěna za úmyslné spáchání trestného činu anebo sama nepodala výpověď z…

Číst více
Potřebná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu
18. 6. 2018

Starobní důchod se přiznává dle odpracované doby a s ní spjaté doby účasti na sociálním pojištění. Přiznání starobního důchodu tak rozhodně není automatické. Co ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu a které období se nezapočítává do doby pojištění? Zájemci o starobní důchod musí v roce 2018 získat dobu pojištění alespoň 34 let, jinak jim není starobní…

Číst více
Daň z nemovitostí za rok 2018
30. 5. 2018

Čas pro zaplacení daně z nemovitých věcí se nemilosrdně krátí. Nezapomeňte, že tato daň musí být zaplacena do konce května. Kolik peněz si nachystat? Jakým způsobem můžete zaplatit? Každý rok platí všichni majitelé nemovitostí daň z nemovitých věcí, tento rok je čas do konce května. Chovatelé ryb a zemědělci však mají prodlouženou lhůtu do konce…

Číst více
Blíží se prázdniny a také nové povinnosti pro absolventy
16. 5. 2018

Všichni školou povinní již před sebou pomalu vidí prázdniny, možná si ale neuvědomují, že s koncem studia přicházejí i nové povinnosti. Brzy opustí školní lavice středních škol, učilišť i vysokých škol nová várka čerstvých absolventů. Ať už studovali cokoliv, mají jednu věc společnou. Musí se začít zabývat svým zdravotním a sociálním pojištěním. Doteď byli státními pojištěnci,…

Číst více
Bude se zvyšovat nemocenská?
14. 5. 2018

Zavedení nových norem pro vyplácení nemocenské se v současné době probírá ve vládě. Nová opatření se ale pravděpodobně budou odkládat. Zvyšování nemocenské a také vyplácení již během prvních tří dnů pracovní neschopnosti, takové změny chtěli ve Sněmovně prosadit členové ČSSD a KSČM. Nyní to vypadá, že hnutí ANO by těmto požadavkům bylo ochotno vyhovět, přináší ovšem…

Číst více
Investiční pobídky mají být dosažitelné pro všechny
11. 5. 2018

Státní pobídky by se nově měli zaměřovat na jiné projekty než doposud a otevřít tak možnosti širšímu spektru žadatelů. Státní pobídky pro investory se nyní nově budou zaměřovat na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Takové pobídky by měly být přístupnější pro malé a střední podniky, které k nim měly dosud složitější přístup a menší šanci uspět. Stejně…

Číst více
Jednoduššího daňového přiznání se asi jen tak nedočkáme
9. 5. 2018

Po jednodušším systému daňového přiznání touží snad každý daňový poplatník, změny k lepšímu se ale pravděpodobně v brzké době nedočkáme. Podle některých odborníků se ve složitém systému neorientují zcela bezchybně ani někteří zaměstnanci Finanční správy a daňoví poradci. Ministerstvo financí slibuje vylepšení do roku 2020, sliby ohledně zjednodušení daňového přiznání ale slýchali podnikatelé již v roce 2006 a…

Číst více
Sjednocené náhrady v případě úrazu pro nezaměstnané
8. 5. 2018

Ve Sněmovně se momentálně řeší možnost sjednocení náhrad při nemoci nebo po úrazu pro nezaměstnané. Lidé, kteří skončili vinou pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v evidenci pracovního úřadu, dostávají náhrady, které jim mají pomoci finančně se se situací vyrovnat. Doposud některým náhrada klesala, v závislosti na tom, u které pojišťovny byl jejich zaměstnavatel pojištěný. Sněmovna momentálně řeší…

Číst více
Prodej nemovitosti se musí také danit
29. 3. 2018

Za jakých podmínek se daní prodej nemovitosti? Pozor, nejedná se o daň z nemovitých věcí, ale daň z příjmu. Prodejem nemovité věci můžete vydělat i velkou částku peněz a stejně jako na jakýkoli jiný příjem se i na tento vztahuje povinnost ho zdanit. Jako vždy ale existují výjimky, které danění příjmu z prodeje nemovitosti nepodléhají. Abyste se vyhnuli…

Číst více
Příjmy osvobozené od daně v roce 2018
28. 2. 2018

Každý, kdo má příjmy, má povinnost je také podle určitých pravidel danit. Existují samozřejmě výjimky a existují i příjmy, které se nedaní vůbec. Příjmy, které se nedaní, zůstávají jejich majiteli tak, jak je získal. Tato výjimka se aplikuje na různé případy, většinou tak, aby ulevila od daňového zatížení příjmů třeba studentům, lidem s nízkým příjmem nebo…

Číst více
Porodné v roce 2018 – kdo má nárok a kolik dostanete?
26. 2. 2018

Když se narodí miminko, je každá pomoc vítaná. Přebalovat za vás sice nikdo nebude, stát vám ale může přiznat porodné, abyste měli na plenky. Nové miminko v rodině je nádherná událost, přináší s sebou ale také mnoho starostí. Kromě toho, že novopečení rodiče se v noci příliš nevyspí, je starost o novorozence také velmi finančně…

Číst více
Při péči o dlouhodobě nemocného máte nárok na finanční pomoc
23. 2. 2018

Stát se rozhodl v roce 2018 podporovat péči rodinných příslušníků o dlouhodobě nemocné. Přečtěte si, jaké jsou podmínky a zda na podporu nemáte nárok. Pečovat o dlouhodobě nemocného člena rodiny je velmi nákladné. Ošetřovatelé, léky a různé zdravotnické pomůcky mohou výrazně zasáhnout rozpočet. Mnoho lidí se rozhodne pro domácí péči o své blízké z různých důvodů….

Číst více
Dávky pro zdravotně postižené mají nová pravidla
21. 2. 2018

Pravidla pro přiznání dávek pro zdravotně postižené jsou pro rok 2018 mírně pozměněná. Stejně je to i s jejich výší. Hendikepovaní lidé mají právo na různé příspěvky od státu, které mají za cíl vylepšit jejich životní úroveň a umožnit jim větší zapojení do běžného života bez překážek. V novém roce se některé příspěvky zvýší, nová pravidla bude…

Číst více
Daňové přiznání včas a správně
19. 2. 2018

Přestože mnoho poplatníků to nedělá poprvé, najdou se každý rok tací, kteří při podání přiznání chybují a někdy za to i zaplatí. Jak se chybám vyhnout? Je to sice naprostý základ, přesto ale máme pocit, že je vhodné si ho každý rok zopakovat. Předejde se tak chybám, které mohou vést až k vysokým pokutám a sankcím….

Číst více
Otcovská dovolená v roce 2018
15. 2. 2018

Rok 2018 přináší mnoho novinek a mezi nimi je i otcovská poporodní péče – sociální dávka pro otce novorozenců. Kdo na ni má nárok? Nová sociální dávka, kterou zákonodárci nazvali otcovská poporodní péče, by měla rodinám s miminky usnadnit dobu těsně po porodu. Počítá s tím, že otcové také chtějí zůstávat doma a pečovat o miminko i…

Číst více
Studenti mají právo na slevy na dani
14. 2. 2018

Studenti si často musí přivydělávat, aby si mohli dovolit studium na vysokých školách, nebo aby si mohli dovolit také nějakou tu zábavu. Protože je to pro ně náročné, mají nárok na daňovou úlevu. Práce při studiu je prvním krokem k osamostatnění mladých dospělých a často také nezbytnost, která jim umožňuje studia dokončit. Protože při práci musí…

Číst více
Daně pro firmy se budou zvyšovat
2. 2. 2018

V roce 2018 přijme Česká republika novou směrnici EU, která v důsledku povede ke zvyšování daní pro firmy. Konečná podoba ještě není známa. Během letošního roku se bude během novelizace zákona o daních z příjmů zvažovat také do jaké míry přijme Česká republika novou směrnici EU. Forma, ve které se směrnice připojí k naší legislativě je zatím neznámá, už…

Číst více
Cestovní náhrady a stravné pro rok 2018
31. 1. 2018

Nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí opět navýší náhrady za cestovné a stravné. Zatímco stravné poroste znatelně, za pohonné hmoty se moc přidávat nebude. Zaměstnanci mají i v letošním roce nárok na různé náhrady výdajů, které jim vznikají ve spojení s náplní jejich práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje těmto náhradám minima. Zaměstnavatel je sice…

Číst více
Silniční daň musíte přiznat do konce ledna
30. 1. 2018

Podnikatelé mají začátkem roku na pilno, důvodem je povinnost podání přiznání k dani, přičemž výjimkou není ani daň silniční. Ve středu 31. ledna musejí všichni podnikatelé, kteří využívají ke svému podnikání automobil, podat přiznání k silniční dani. Daň se vztahuje na vozidla registrovaná v České republice, ať už jde o osobní automobil, dodávku nebo velký náklaďák. Na silniční…

Číst více
Dohodu o pracovní činnosti čekají daňové změny
29. 1. 2018

Také danění výdělků se dotkly změny, které přišly do systému v novém roce. Speciálně bychom chtěli mluvit o dohodě o pracovní činnosti. Téměř každý výdělek se dříve nebo později musí zdanit. Zatímco v loňském roce se na příjmy z běžného pracovního poměru a příjmy z vedlejšího příjmu ve formě dohody o pracovní činnosti vztahovala stejná daň a stejný postup,…

Číst více
Čistá mzda v roce 2018
28. 1. 2018

Nezáleží, zda se jedná o vaše první nebo desáté zaměstnání, spočítat si čistou mzdu může být složité pokaždé. Pro ty, kdo se chtějí zorientovat, nabízíme průvodce výpočtem. Čistá mzda v podstatě znamená to, co zaměstnanci zůstane po odečtení všech povinných výdajů. Jde o velké množství počítání, protože základy pro různé výpočty se liší. Minimální mzda se…

Číst více
Další vlny EET jsou v ohrožení následkem rozhodnutí Ústavního soudu
26. 1. 2018

Ústavní soud rozhodl, že zákon o EET by se měl změnit. Nedošlo ke zrušení, již naplánované další vlny ale zatím probíhat nebudou. Třetí vlna EET se odkládá na neurčito. Další fáze v plánu na zavedení kompletní elektronické evidence tržeb byla odsunuta do neurčité budoucnosti na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Původní poslanecký návrh sice mířil na úplné…

Číst více
Pokuty za porušení povinnosti EET už jsou milionové
24. 1. 2018

Stačilo několik měsíců a již se prokázalo, že EET minimálně v některých ohledech rozhodně funguje. Kromě množství účtenek se totiž rozdalo také hodně pokut. Zavedení EET bylo velmi kontroverzním krokem, o kterém se v minulém roce mluvilo téměř nepřetržitě. I přes protesty ze strany podnikatelů je nutné říci, že technicky a právně proběhlo zavedení EET plynule, bez výrazných…

Číst více
Do konce ledna nezapomeňte přiznat koupi nemovitosti
22. 1. 2018

Majitelé nemovitostí pozor! Pokud jste ji nabyli v loňském roce, zbývá vám čas už jen do konce ledna, abyste podali daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Každý, kdo v loňském roce nabyl nějakou nemovitost, ten si musí do diáře zapsat datum 31. ledna 2018. Do té doby je totiž nutné podat k nemovitosti daňové přiznání, zaplatit vyměřenou daň mohou…

Číst více
Účetní není odpovědný za vaše daňové přiznání
22. 1. 2018

Pokud vás děsí komplikovanost daní a účetnictví, možná jste se rozhodli přenechat tyto povinnosti odborníkům. Problém spočívá v tom, že ne každý je oprávněn k úkonům v oblasti daní. Každý podnikatel se chce věnovat své firmě naplno a efektivně. Aby to tak mohlo skutečně být, mnozí využívají služeb různých společností, které řeší servisní záležitosti spojené s podnikáním – například…

Číst více
Zálohy na pojištění narostou i v tomto roce
18. 1. 2018

Některé novoroční tradice nejsou tak příjemné jako jiné. Mezi ty neoblíbené patří určitě i navyšování minimálních záloh na pojištění pro živnostníky. Drobní živnostníci už vědí, na co se mají začátkem roku připravit. Stát vždy oznámí navyšování minimálních záloh na pojištění. Letos bude tato změna ještě o něco více nepříjemná, než loni, kdy bylo navyšování minimální….

Číst více
Ohrozí nárůst minimální mzdy fungování firem?
17. 1. 2018

Nárůst minimální mzdy je v tomto roce nadprůměrný. Zaměstnanci se radují, majitele firem ovšem svírají obavy o budoucnost jejich podnikání. Navyšování mzdy je každoroční záležitostí, která se váže nejen na inflaci, ale také na mnoho dalších faktorů. V každém případě stát každý rok zvedá částky a letos se jedná o nejvyšší skok za hodně dlouhou dobu. Oproti…

Číst více
Nezapomeňte si zažádat o příspěvek na školkovné
16. 1. 2018

Pokud vaše dítě chodí do mateřské školy, máte nárok na slevu na dani, které se říká školkovné. Můžete tak ročně ušetřit několik tisíc korun. Rodiče předškoláků vědí své o tom, že živit malé dítě není levná záležitost. Stát se jim snaží ulevit zavedením takzvaného školkovného – tedy ne přímou finanční dotací, ale slevou na dani….

Číst více
Ubytování Airbnb se nyní musí danit
27. 11. 2017

Airbnb vzniklo jako služba, ve které můžete svůj dočasně nepoužívaný byt krátkodobě pronajmout. Původně neošetřená záležitost je nyní právně na stejné úrovni jako ubytovací služby. Airbnb je systém ubytování, který v dnešní době zcela změnil podnikání v turistickém ruchu a za velmi krátkou dobu se z něj stal naprostý hit mezi cestovateli. Je to jednoduché – v případě, že…

Číst více
Daňové změny nutí stále více lidí využívat služeb poradců
23. 11. 2017

Daňoví poradci neustále stoupají na popularitě, protože zákony se mění jako na běžícím páse. Kdo si nechce neustále hlídat novely, ocení služby odborníka. Administrativa v souvislosti s podnikáním může pro mnoho živnostníků představovat téměř noční můru a období termínu daňového přiznání vrcholí stres. Přestože úřady pracují na tom, aby se podávání přiznání časem stále zjednodušovalo, existuje k tomu…

Číst více
Splácení hypoték může přinést úspory na daních
16. 11. 2017

Nejedná se sice o plošné pravidlo, plátci některých druhů hypotéky ale budou moci ušetřit na daních. Necelých patnáct procent domácností, tedy domů nebo bytů, je v současné době v České republice zatíženo hypotékou. Ti, kdo ji splácejí, by měli vědět, že platba hypotéky i stavebního spoření se dá odečíst z daňového základu pro daň z příjmů. Pozor ale, neplatí to…

Číst více
Rok od zavedení příspěvku na stěhování. Máte na něj nárok?
12. 11. 2017

Nedávno uběhl první rok od zavedení příspěvku na stěhování za prací. Jen málo lidí ale této výhody využilo. Za účelem snižování nezaměstnanosti se snaží úřady přijít s různými benefity, které nezaměstnaným ulehčí shánění nové práce. Od loňského roku se mezi tyto výhody řadí také příspěvek na stěhování za prací. Zažádat o něj může každý, kdo si…

Číst více
Novela zákona změnila pravidla pro plátce DPH
12. 11. 2017

Pozor by si měli dávat všichni plátci DPH – novela zákona, která nabyla účinnosti v červenci, přinesla do zákona řadu změn a mnozí se s ní ještě nestihli seznámit. Novela zákona o DPH přinesla do legislativy novinky ohledně rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Jedná se prakticky o přenesení povinnosti platit DPH na toho, kdo nakupuje, či odebírá…

Číst více
Digitální občanské průkazy zjednoduší jednání s úřady
30. 9. 2017

Digitalizace se dotýká všech oblastí lidského života. Od příštího roku bychom se měli dočkat elektronických občanek, které otevřou nové možnosti při komunikaci s úřady. V současné době se vydávají občanské průkazy s údaji, které jsou strojově čitelné nebo si občan může za příplatek 500 korun nechat vystavit občanku s čipem a elektronickým podpisem, který ovšem vyjde na dalších 500…

Číst více
Posledních pár dní pro změnu pojišťovny
30. 9. 2017

Kvůli dlouhým formálním postupům je nyní nejvyšší čas pro ty, kteří chtějí od ledna náležet k jiné zdravotní pojišťovně. Každá zdravotní pojišťovna nabízí různé benefity a také lékaři nemají vždy smlouvu s každou z nabízených pojišťoven. Kdo by si přál z jakéhokoli důvodu přestoupit pod jinou pojišťovnu, ten by si měl pospíšit, protože má čas pouze do konce září….

Číst více
Neschopenky v on-line podobě
30. 9. 2017

Na internet už se přesunuly platby, množství formulářů i dat pro komunikaci s úřady. Nyní zde bude možné najít i pracovní neschopenky. Zákonodárci nově schválili zavedení elektronických neschopenek. Tuto novinku schválili společně se zavedením elektronických občanských průkazů, které by měly výrazně usnadnit komunikaci s úřady, díky efektivnímu ověřování totožnosti při řešení věcí v on-line prostředí. Legislativně už je…

Číst více
Začala účtenková loterie
30. 9. 2017

Účtenková loterie má motivovat zákazníky k odebírání účtenek, produktu zavedení nového systému EET. Společně s podzimem začala i účtenková loterie, nástroj, který podle ministerstva financí bude motivovat zákazníky, aby si v obchodech a restauracích brali účtenky. Oficiálně se měla Účtenkovka – tak se loterie jmenuje – spustit už začátkem léta, nakonec ale byla posunuta až na říjen a…

Číst více
Finanční úřad bude tolerantnější k majitelům datovek
30. 9. 2017

Datové schránky se pro mnoho živnostníků staly primárním kanálem pro kontakt s úřady. Za nedodržení některých povinností je čekaly pokuty, to se ale nyní změnilo. Firmy, které komunikují s finančním úřadem elektronicky, skrze formuláře s elektronickým podpisem a datové schránky mají mnoho výhod, protože jim odpadne čekání ve frontách, na druhou stranu ovšem musejí pečlivě hlídat své povinnosti….

Číst více
Česko se připravuje na převratné změny v daních z příjmů
3. 8. 2017

Českou republiku čeká v horizontu několika let daňová revoluce. Ministerstvo financí slibuje balík změn, které stávající legislativu zcela obnoví. Zcela nový zákon o daních z příjmů by měl být připraven do letošního podzimu a součástí balíku změn bude i dílčí úprava stávající legislativy. Už příští rok by přitom měly začít platit některé novinky – například další zvýšení…

Číst více
Sezóna letních brigád přináší také obavy o daně
31. 5. 2017

Letní prázdniny se blíží a s nimi také přichází množství pracovních nabídek jak si přivydělat v turistické sezóně. Příležitost na práci během léta nemají jen studenti, ale také dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé se zkráceným úvazkem, kteří si chtějí navíc přivydělat. Všichni se přitom potřebují zorientovat v tom, jaké daně vy z výdělku měli nebo neměli platit. U většiny brigád…

Číst více
Zdanitelná a osvobozená plnění a nárok na odpočet DPH
31. 5. 2017

Ne z každé tržby se musí odvádět DPH, zároveň se také ale nedá nárokovat ze všech přijatých plnění. Pro všechno existují zákonem pevně definované případy. Zdanitelné plnění je každé, které je předmětem daně a není od ní osvobozené – prakticky je to tržba, ze které odvádíme státu DPH. Osvobozená plnění mají tu výhodu, že pro ně…

Číst více
V Česku proběhl první krok v boji proti daňové optimalizaci
31. 5. 2017

Už i Česká republika se připojila k boji proti daňové optimalizaci. První krok vlády směřuje ke sjednání smlouvy, která zamezí snižování daňových základů nadnárodních firem. O co se jedná v daňové optimalizaci, kterou se momentálně vláda snaží zajistit? Jde o to, abychom mohli lépe upravovat mezinárodní daňové smlouvy. Když se to povede, budou v souladu se snahou OECD…

Číst více
Svěřenským fondům končí dvojí zdanění
31. 5. 2017

Novela zákona by měla ovlivnit daně svěřeneckých fondů. Dvojí zdanění by je tak mělo přestat znevýhodňovat oproti ostatním podnikům. Většina podniků platí srážkovou daň jen jednou a to při vyplácení zisku. Svěřenecké fondy mezitím byly v tomto ohledu znevýhodněné, což ovšem s novelou zákona, která byla nedávno schválena, končí. Účinnosti nabude ještě během letošního roku. Dosud totiž…

Číst více
Jak správně uspořádat účetnictví
31. 5. 2017

Co patří a nepatří do správně vedeného účetnictví, jak si tuto práci usnadnit a jak zajistit, že bude zcela v pořádku? Účetnictví musí být vedeno pečlivě a není zde moc prostoru pro chyby. Patří sem velké množství dokumentů a někdy může být nejasné, který kam zařadit. Do podkladů patří kopie smluv nebo odkaz, kde je najít…

Číst více
SLUTO spustilo komunikační portál pro klienty
11. 5. 2017

Od října umožňujeme klientům komunikovat s naší kanceláří i prostřednictvím internetového rozhraní BMD.COM. Tento systém umožňuje sdílení organizace schůzek a dokumentů, přehled o přidělených pracovnících a poskytuje zabezpečenou výměnu dokladů v elektronické podobě. …více

Číst více
Nový pomocník pro fakturování zdarma systém mPOHODA
11. 5. 2017

Kdykoliv vystavíte novou fakturu, my to díky propojení aplikace s naším programem POHODA ihned uvidíme. Základem funkcionality je webová verze aplikace, kterou si můžete otevřít na svém tabletu, notebooku či počítači. Navíc jsou k dispozici i verze pro mobilní telefony. …více

Číst více
Nezapomeňte uhradit daň z nemovitých věcí – termín je do konce května
1. 5. 2017

Blíží se termín pro platbu daně z nemovitých věcí. Ti, kterých se týká, by měli v nejbližších dnech najít ve schránce složenku s pokyny. Majitelé pozemků, bytů či domů musí už do konce května dostát povinnosti zaplatit daň z nemovité věci. Povinnost jim připomene každoroční složenka. Součástí složenky je také QR kód, který slouží ke snazšímu zaplacení daně přes…

Číst více
Pojistné při proplácení motivačního příspěvku
29. 4. 2017

Motivační příspěvek je finanční příspěvek od zaměstnavatele studentovi či žáku, který se u něj připravuje na budoucí zaměstnání. Je potřeba dávat při něm pozor na sociální a zdravotní pojištění. Pro proplácení motivačního příspěvku je potřeba, aby zaměstnavatel s žákem uzavřel smluvní vztah, netypizovanou smlouvu podle občanského zákoníku. Zároveň by pak student měl skutečně v dané firmě nastoupit…

Číst více
Daňová penále, pokuty a další sankce
28. 4. 2017

Ti, kdo mají povinnost podávat daňové přiznání, mají také povinnost dodržovat všechna související nařízení. Jaké hrozí pokuty a sankce v případě, že požadavkům finančního úřadu nedostojí? Prvním prohřeškem, kterého se může poplatník dopustit je opožděné podání daňového přiznání. Vyplatí se proto například využívat daňového poradce, díky kterému se vám lhůta automaticky o tři měsíce prodlouží. Sankce…

Číst více
Motivační příspěvek a jeho daňová uznatelnost
28. 4. 2017

Zákon o dani z příjmu umožňuje zahrnout do daňových výdajů také motivační příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi. Student nebo žák, připravující se pro poplatníka na výkon profese může obdržet takzvaný motivační příspěvek. Ten si poté poplatník může nechat uznat v daňovém přiznání. Motivační příspěvek může mít například formu stipendia, příspěvku na stravování a ubytování, příspěvku na vzdělávání ve…

Číst více
Sleva na dani pro podnikatele s EET
24. 4. 2017

Kontroverzní zavedení elektronické evidence tržeb s sebou nese kromě starostí a zařizování také jednu výhodu. Výhoda, která se vážně na zavedení takzvaného EET je sleva na dani. Tato sleva se uplatňuje jen jednorázově a platí pro zdaňovací období toho roku, ve kterém podnikatel musel ve svém podnikání EET zavést. Uplatňuje se tedy v tom roce, ve kterém…

Číst více
Exekuční srážky od roku 2017
19. 4. 2017

Exekuce je jednou z nejčastějších srážek ze mzdy. Od roku 2017 platí nová hranice pro nezabavitelnou částku mzdy. Srážka ze mzdy může nabývat různých forem, jednou z nejčastějších je ovšem exekuce. Počet exekucí se sice v poslední době v České republice nepatrně snižuje, stále ale zůstává množství lidí, které tato srážka ze mzdy čeká i v letošním roce. Nezabavitelná částka…

Číst více
Přeplatek u daně z příjmů fyzických osob
11. 4. 2017

Někteří plátci daně se mohou po uplynutí časové lhůty těšit na vrácení případných přeplatků. Na konci celého procesu daňového přiznání stojí vracení případných přeplatků. Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která se začíná odpočítávat po vyměření daně. V tomto roce došlo k vyměření ke dni 3. dubna, což znamená, že přeplatky by fyzické osoby platící daň…

Číst více
Příjem lidí bez práce by mohla zvýšit veřejná služba
6. 4. 2017

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé si mohou zvýšit svůj příjem, pokud budou pracovat v rámci veřejné služby. Lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a jsou v evidenci úřadu práce, mají od února možnost zvýšit si příjem. Prvním dnem února totiž vstoupila v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ten, kdo bude v evidenci úřadu déle než půl roku a odpracuje…

Číst více
Nemocenská při dlouhodobé indispozici
6. 4. 2017

Díky pozměňovacímu návrhu vlády by se dlouhodobě nemocní lidé mohli dočkat zvýšení nemocenských dávek. Nemocenské dávky mají zajistit, že dočasně nemocný člověk, který je v neschopnosti vykonávat své zaměstnání, nezůstane úplně bez finančních prostředků. Od 4. do 15. dne nemoci je jeho příjem zabezpečen náhradou mzdy od zaměstnavatele, dále se pak o něj stará stát. Od…

Číst více
Kontrolní hlášení: pokuty lze výjimečně prominout
21. 3. 2017

Kontrolní hlášení je poměrně nově zavedený prvek v oblasti daní. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila pokuta, došlo ale ke změnám. Co je vůbec kontrolní přiznání? Jedná se o zvláštní a poměrně nově uzákoněný druh daňového tvrzení. Vyplňují se do něj údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Velká část vychází…

Číst více
Blíží se termíny pro podání přiznání
21. 3. 2017

Nezapomeňte na své daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2016, termín podání už se neúprosně blíží. Takřka za rohem je termín pro podání přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Stanoven je kvůli víkendu na 3. dubna. Do té doby je potřeba podat přiznání a uhradit daň. Dále je poté nutné do osmi dnů od podání…

Číst více
Daňový poradce šetří nejen čas
16. 3. 2017

Daňový poradce může kromě času ušetřit také peníze. Rozhodně se tedy nejedná o zbytečnou investici. Daňový poradce nepracuje zadarmo i tak ale může svým klientům ušetřit peníze. Navíc k tomu získá klient také čas, klid a především jistotu, že má své finance v pořádku uspořádané a na nic nezapomněl. Stačí tak v průběhu roku poctivě vést evidenci příjmů…

Číst více
Důvody, proč si pořídit daňového poradce
16. 3. 2017

Vypočítat všechny důvody, kvůli kterým stojí za to svěřit své daně do rukou odborníka, by trvalo velmi dlouho. Ve zkratce si tím ušetříte čas, nervy i peníze. S blížícím se termínem pro odevzdání daňového přiznání si asi každý přeje nějaký čas navíc. Hned to je první výhoda daňového poradce – pokud se svěříte do rukou daňového…

Číst více
Daňový poradce šetří starosti i čas
14. 3. 2017

Vždy s blížícím se termínem pro podání daňového přiznání si mnoho lidí přeje nějaký ten čas navíc. Udělat si v daních pořádek je náročné, naštěstí jsou tu daňoví poradci. Daňové přiznání za loňský rok bude již brzy mít svůj termín podání. Pro někoho může vyplnění přiznání představovat zdlouhavý a náročný proces – rozhodně však ne pro…

Číst více
Odložení platby daní a další výhody
14. 3. 2017

Pro spolupráci s daňovým poradcem existuje mnohem více důvodů, než ušetření času a starostí nad vyplňováním formulářů. Daňový poradci, sdružení pod střechou Komory daňových poradců České republiky, jsou spásou každého plátce daní. Obzvlášť pro ty, jejichž daně jsou složitější například v důsledku více příjmů z různých zdrojů. V momentě, kdy zodpovědnost za daně přebere kvalifikovaný, důvěryhodný poradce, může si…

Číst více
Co může nabídnout účetní a co daňový poradce?
12. 3. 2017

Jsou věci, které je prostě lepší přenechat odborníkům. Platí to i v případě složitějších daňových přiznání. Kdo je ale ten správný, účetní, nebo daňový poradce? Výběr člověka, který se bude starat o vaše finance a daně není lehkovážná záležitost. V případě daňového přiznání se mají věci následovně. Odbornost účetních je nejvyšší v záležitostech vedení účetnictví. Sem patří také…

Číst více
Daňový poradci mohou pomoci i s účetnictvím
12. 3. 2017

Daňový poradce je strážný anděl každého poplatníka. Kromě správy daní, ale může řešit i jiné okruhy vašich financí. Kompetence daňového poradce sahají daleko za každoroční povinné přiznání. Poradce se může starat o vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, vyplňovat kontrolní hlášení či další úkony, které jsou pro každého plátce klíčové….

Číst více
Malá i velká firma ocení kvalitního daňového poradce
10. 3. 2017

Daňové poradenství je služba, bez které by si leckterý poplatník nedokázal své podnikání představit. Vyplatí se ale? Otázka, zda se investice do poradce nebo poradenské firmy vyplatí, má rozhodně kladnou odpověď. A neplatí to jen pro velké korporáty, svého účetního a daňového poradce by měl mít prakticky každý, kdo chce mít 100% jistotu, že má…

Číst více
Změny v podnikání pro rok 2017
6. 3. 2017

Jaké změny mohou očekávat podnikatelé v novém roce? Letos vchází v platnost poměrně velké množství legislativních změn. Na co si dát pozor při vyplňování daňových a jiných formulářů, jak se připravit na EET či jaké změny čekají vaše zaměstnance? Na to všechno se pokusíme zodpovědět v souboru následujících článků, které představují průvodce podnikatele rokem 2017….

Číst více
Příspěvek na školku se opět zvýší
6. 3. 2017

Rodiče, kteří mají děti v předškolním věku, si letos budou moci na dani odečíst větší úlevu než v loňském roce. Školkovné se letos opět zvyšuje. Jedná se o slevu na dani, kterou mohou uplatnit rodiče, jejichž děti v daném roce navštěvují mateřskou školu. V tomto roce to díky výraznému nárůstu minimální mzdy bude nárůst dokonce…

Číst více
Sociální podpora
2. 3. 2017

Sociální zabezpečení je státní systém, který podporuje potřebné občany. Český systém je rozdělený na tři pilíře, z nichž se každý zabývá jinou oblastí. Je to sociální pojištění, sociální podpora a sociální pomoc a služby. Dohromady by se tyto tři pilíře měly dokázat postarat o všechny, kteří potřebují pomoc v tíživé životní situaci, ať už finančně nebo jinak….

Číst více
OSVČ – kdo může být OSVČ
2. 3. 2017

OSVČ je zkratka, která se běžně používá pro osobu samostatně výdělečně činnou. Daňový systém tuto zkratku definuje jako fyzickou osobu, která má své vlastní příjmy – například z pronájmu, služeb, prodeje, či zemědělské nebo umělecké činnosti. Ve zkratce je to označení pro podnikatele nebo živnostníka, který podniká za účelem zisku. Výdělečnou činnost dělíme na živnost volnou…

Číst více
Nemocenská a náhrada mzdy
23. 2. 2017

Nemocenské pojištění je systém, která umožňuje čerpat finanční podporu po dobu nemoci, kdy jedinec není schopen vykonávat svou práci. Obzvláště v případě dlouhodobých onemocnění může takové pojištění zajistit minimalizaci poklesu životní úrovně nemocného i lidí, kteří jsou na jeho příjmech závislí, jako je například nejbližší rodina. Nejprve je samozřejmě třeba peníze do pojistného systému vložit a…

Číst více
Daňový poradce nebo účetní? Záměna by vás mohla vyjít draho
16. 2. 2017

Najmout si profesionála v oboru, znamená vyhnout se chybám během vedení účetnictví, daňových přiznání a podobných procesů, ze kterých se normálním smrtelníkům může někdy i zamotat hlava. Pozor ale na zmatky v kompetencích. Daňoví poradci a účetní představují spásu každého podnikatele či firmy. Ty větší společnosti by museli starat o neuvěřitelné množství dokladů, účtenek, formulářů a zápisů,…

Číst více
Podmínky u dohody o provedení práce pro rok 2017
14. 2. 2017

Dohoda o provedení práce je jednou z mnoha možností pracovního poměru. I zde se v roce 2017 dají očekávat drobné změny. Připomeňte si s námi, co je při DPP potřeba dodržovat a na co nezapomenout. Pokud se chystáte letos poprvé pracovat na dohodu, otázek se nabízí hned několik. Ale ani ti, kdo už dohodu o…

Číst více
Roste minimální i zaručená mzda
13. 2. 2017

Od ledna vzrostla jak minimální, tak zaručená mzda. Ta první jmenovaná dokonce o tolik, že se spekuluje o tom, jak by tento nárůst mohl ohrozit podniky. Stoupání minimální mzdy je každoroční tradice a pro zaměstnance nepochybně příjemná. Ne tolik už pro zaměstnavatele, kteří musejí pro mzdy sahat čím dál hlouběji do rozpočtu. Letos navíc stoupla…

Číst více
Retroaktivní prokazování majetku
8. 2. 2017

Kdo by se vyznal ve všech chystaných změnách, které s novým rokem přináší změny v zákonících? Poslanci a senátoři zpřísnili zákon o prokazování původu majetku, týkat se ale bude jen těch, jejichž útraty se pohybují v milionových částkách. Zákon o prokazování původu majetku není žádnou novinkou, letos je ale jeho znění mírně pozměněné. Už od 1. prosince 2016…

Číst více
Druhá vlna EET se blíží
8. 2. 2017

Druhá vlna elektronické evidence tržeb se týká přibližně čtvrt milionu podnikatelů a vypukne už v březnu. Pojďme se společně podívat na její průběh. Od března by měl počet účtenek denně narůst až na desetinásobek současného množství. Systém podle Ministerstva financí tuto nálož zvládne a není potřeba ho nijak posilovat. Druhá vlna se týká obchodů Druhá vlna…

Číst více
Hlášení příjmů osvobozených od daně
8. 2. 2017

Ne všechny změny v daňových zákonech, které s sebou přinesl rok 2017, se týkají podnikatelů. Přísnější povinnosti čekají i na běžné občany a zaměstnance. Jednou z nich je povinnost hlásit osvobozené příjmy. Kromě zpřísňování daňových zákonů se na ministerstvech letos provedlo i mnoho dalších změn. Ne tak častá, ale o to důležitější je například povinnost hlásit správci daně…

Číst více
Co potřebujete vědět o cestovních náhradách
8. 2. 2017

Podle zákoníku práce máte při pracovních cestách nárok na finanční náhradu. Většinou je její výše založená na domluvě, Ministerstvo práce a sociálních věcí ale určuje jistá minima a maxima. Pokud vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu, musí vám proplatit její náklady. Obecně platí to, že v jaké výši prokážete náklady, tolik vám zaměstnavatel zpětně proplatí. Nejedná…

Číst více
Zálohy na pojištění u vedlejší podnikatelské činnosti
8. 2. 2017

Vedlejší podnikatelská činnost má mnoho specifik a jedním z nich je i rozdílný postup při vyměřování minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Jak je to tedy, pokud si podnikáním jen přivyděláváte? V jednom z předchozích článků jsme se zaměřili na změny týkající se záloh na pojištění, které čekají podnikatele v tomto roce. Jako už každý rok se tyto…

Číst více
Zálohy za zdravotní a sociální pojištění se zvýší
8. 2. 2017

Drobné podnikatele na začátku roku nebudou provázet zrovna šťastné zprávy. Ti z nich, kteří si musí platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, budou letos vytahovat z peněženky o něco více a rozdíl to nebude zrovna nejmenší. Měsíční platby minimálních záloh za pojištění se budou v tomto roce poměrně výrazně zvyšovat. Děje se to sice běžně každý…

Číst více
Sankce za špatně vedené účetnictví
23. 12. 2016

V účetnictví je potřeba mít pořádek, jinak můžete někde něco opomenout, přehlédnout či špatně vyplnit a čeká vás nemalá sankce od úřadu. Zákon říká všem, kteří mají podle něj povinnost vést účetnictví “účetní jednotky”. Takovou jednotkou může být firma i osoba. Pro všechny účetní jednotky, ale platí stejná pravidla a za jejich porušení stejné tresty….

Číst více
Lze uplatnit slevu na dítě zpětně?
23. 12. 2016

Rodiče mají díky dětem nemalou úlevu na daních, o kterou ale musí správně zažádat. Co dělat, pokud na to zapomenete? Od roku 2015 se dala na první dítě uplatnit sleva až 13 404 Kč, za druhé a třetí ještě o stovky korun více. V průběhu roku 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě takto:…

Číst více
Zvyšování náhrady mzdy v roce 2017
22. 12. 2016

Je to už taková příjemná tradice, že se každý rok zvyšuje redukční hranice nemocenské dávky. O kolik si stonající přilepší letos? Sociální dávky, ani dávky nemocenské se nijak výrazně zvyšovat nebudou, ale protože poroste průměrná mzda, nějaké změny rozhodně pocítíme. Zvyšovat se bude redukční hranice pro nemocenské dávky a náhrada mzdy poskytovaná během prvních 14…

Číst více
Pozor, od roku 2017 platí změny pro kontrolní hlášení
22. 12. 2016

Vždy když se blíží Silvestr, je potřeba ohlídat si změny, které nabývají platnosti v novém roce. Jedna z takových změn se stala i u kontrolních hlášení. Kontrolní hlášení není náhradou za daňové přiznání. Vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty. Přestože se ale jedná o jinou instituci, může správce daně využít informace vyplněné…

Číst více
Zaměstnanecké benefity a jak na nich ušetřit
22. 12. 2016

Zaměstnanci vždy ocení nějaké výhody na pracovišti i mimo něj. Jak je svým pracovníkům dopřát, ale nepřijít u toho na mizinu? Pokud se dají benefity uznat tak, aby ho zaměstnavatel nemusel danit, ušetří na nich někdy i nemalé částky. Benefity, které jsou osvobozené od daně z příjmů se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného…

Číst více
Zkontrolujte si svou pojišťovnu, mění se čísla účtů
6. 12. 2016

Zálohy na zdravotní pojištění se budou posílat už brzy na nové účty. Raději si proto skontrolujte tu svou. Nové nastavení trvalého příkazu budou muset provést nejpozději v polovině února všichni, kdo platí převodem zálohy a pojistné na zdravotní pojištění. Pojišťovny totiž nejpozději 10. února 2017 ruší své účty u běžných komerčních bank a přecházejí k…

Číst více
E-mail místo složenky
6. 12. 2016

Daňoví poplatníci mohou využít nový moderní způsob zasílání údajů o dani z nemovitosti na e-mail. Od nového zdaňovacího období 2017 se úřady konečně posouvají dále do digitálního věku. Místo složenky s údaji pro placení daně z nemovitosti by vám tak mohl přijít e-mail. Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří neplatí prostřednictvím SIPO,…

Číst více
Žádost o posečkání úhrady daně
6. 12. 2016

Někdy se můžete ocitnout v situaci, kdy je prostě nemožné řádně zaplatit daně včas. Pro takové chvíle existuje žádost o posečkání. Z důvodu tíživé finanční situace můžete nejen požádat o odložení platby daně, ale také o její rozložení na několik menších splátek? Umožňuje to ustanovení § 156 a § 157 daňového řádu. Povolit vám to…

Číst více
Zálohy na daň z příjmu
6. 12. 2016

Daně většinou platíme “předem” ve formě záloh. Jak tyto zálohy podat za daň z příjmu? Je to tak praktičtější pro nás poplatníky i pro stát – daně se díky zálohám neplatí jednorázově v termínu podání přiznání. V případě daně z příjmů tomu není jinak. Výše a četnost placení záloh na daň z příjmů se jak…

Číst více
Jaké zaměstnanecké benefity jsou nejžádanější?
6. 12. 2016

Zaměstnanecké benefity mohou do firmy přilákat slušný zástup zájemců o zaměstnání. Podle výzkumu letos mezi nejžádanější patří například jazykové vzdělání. Uchazeči o práci si v případě konkurenčních nabídek vybírají také podle zaměstnaneckých benefitů, které firma nabízí. O jaké je největší zájem? Personální agentura Grafton Recruitment se letos v létě zeptala 2 286 respondentů. A zatímco…

Číst více
Příspěvek na dopravu je teď pro všechny
5. 12. 2016

Od listopadu můžete požádat svůj úřad práce o příspěvek na dojíždění za prací. Jak na to? Systém příspěvků na dopravu, který dosud platil jen v šesti krajích České republiky, je od listopadu platný celorepublikově. Kdo o něj může zažádat? Uchazeči o zaměstnání, kteří budou do nové práce dojíždět mimo svou obec, do vzdálenosti větší než 10…

Číst více
Na co bychom nezapomenout při inventarizaci?
5. 12. 2016

S koncem roku přichází i trochu náročná povinnost inventarizace. Nepleťte si ji s inventurou. Inventura je totiž jenom jednou ze součástí inventarizace. Bližší vysvětlení může poskytnout zákon o účetnictví. Inventura je podle něj fyzické nebo dokladové zjištění skutečného stavu – fyzická se používá pro majetek, který můžete spočítat, jako služební automobily, obsah pokladny, zboží na skladě a…

Číst více
Jak na krátkodobé pronájmy bytu?
5. 12. 2016

Pokud bydlíte v turisticky vyhledávané oblasti, mohou být krátkodobé pronájmy vítaným zdrojem přivýdělku. Jaké se s tím pojí povinnosti? Pronajímat místnost v rodinném domě bez jakýchkoli dalších služeb je poměrně snadný způsob, jak si přivydělat, pokud bydlíte v centru turistické oblasti a cestovatelé taková ubytování vyhledávají čím dál častěji. Vyplývají z toho ale také jisté povinnosti. Pokud se jedná o…

Číst více
Jak zažádat o jednorázový příspěvek na přestěhování
5. 12. 2016

Společně s příspěvkem na dopravu můžete od listopadu nově zažádat také o příspěvek na přestěhování. Ve snaze snížit nezaměstnanost a nalézt nové možnosti, přichází úřady práce s příspěvkem na dopravu a nově také s jednorázovým příspěvkem na přestěhování. Stěhování za prací z regionu, kde se pro vás nenacházejí žádné příležitosti se tak stává o něco snesitelnějším. Žádat o tento…

Číst více
Zaměstnavatel a podání daňového přiznání
5. 12. 2016

Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele, platí pro vás jednoduché podmínky při ročním zúčtování. Daňový poplatník, který má všechny své příjmy spojené s jedním zaměstnavatelem, není povinen podávat daňové přiznání. Platí to, i pokud během roku vyměníte více zaměstnavatelů, ale v každou danou chvíli pracujete jen pro jednoho. Řídí se to podle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů. Můžete ale…

Číst více

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.